English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Konsignacijos pagrindais importuojamų greitai gendančių vaisių ir daržovių muitinis įvertinimas, taikant nustatytąją kainą

Teisinis pagrindas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau − SMK), 74 straipsnio 2 dalies c punktas, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau − SMK įgyvendinimo aktas), 142 straipsnio 6 dalis ir 23-02 priedas.

Nustatytoji kaina

Greitai gendančių vaisių ir daržovių prekyba dažnai vykdoma konsignaciniais pagrindais (galutinė pardavimo kaina importo metu nežinoma, nes derinama po importo tolesnio pardavimo metu), todėl nustatyti muitinę vertę taikant sandorio vertės muitinio įvertinimo metodą (t. y. pagal pirkimo kainą) nėra galimybės.

Tokiais atvejais nustatytosios kainos taikymas palengvina ir paspartina pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių vaisių ir daržovių muitinį įvertinimą. Muitinio įvertinimo praktikoje muitinės vertės deklaravimas šios kainos pagrindu dar vadinamas „supaprastinta muitinio įvertinimo procedūra“.

Nustatytoji kaina − tai prekės vieneto kaina, Europos Komisijos (toliau − EK) periodiškai nustatoma Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 23-02 priede nurodytiems vaisiams ir daržovėms.

EK kiekvienai prekių subpozicijai nustatytos 100 kg neto masės vieneto kainos gali būti taikomos tik nesmulkintų vaisių ir daržovių muitinei vertei nustatyti.

Nustatytoji kaina taikoma importuotojo pasirinkimu ir tik konsignacijos pagrindais importuojamų vaisių ir daržovių muitinei vertei tiesiogiai nustatyti vietoj kitų muitinio įvertinimo metodų.

Nustatytosios vaisių ir daržovių vieneto kainos keičiamos kas dvi savaites, vidurnaktį iš ketvirtadienio į penktadienį, ir taikomos 14 dienų laikotarpiu, kurių kiekvienas prasideda penktadienį. Šios kainos yra integruojamos į TARIC/LITAR sistemą.

Muitinės vertės deklaravimas

Jei muitinei vertei nustatyti numatoma pasirinkti nustatytąją kainą, deklaracijos 37 langelio „Procedūra“ antrojoje skiltyje turi būti nurodomas triženklis procedūros požymio kodas E01.

Pasirinkus deklaruoti muitinę vertę naudojant nustatytąją kainą, su muitine verte susijusių duomenų (vertės nustatymo rodiklių, vertės elementų) muitinės deklaracijoje pateikti nereikia.

Muitinė vertė nustatytosios kainos pagrindu nustatoma dedukciniu muitinio įvertinimo metodu pagal SMK 74 straipsnio 2 dalies c punktą (muitinės deklaracijos 43 langelyje nurodoma „4“).

Nustatytosios kainos pagrindu deklaruotos muitinės vertės pagrįstumas muitinio įforminimo metu ir po muitinio įforminimo papildomai netikrinamas, o papildomos garantijos, susijusios su muitinės vertės tikrinimu, pateikti muitinė nereikalauja.

Jeigu prekės buvo deklaruotos naudojant nustatytąsias vaisių ir daržovių vieneto kainas, deklaracijos keisti po muitinio įforminimo taikant kitus muitinio įvertinimo metodus nebegalima, t. y. muitinės deklaracija muitinės vertės nustatymo atžvilgiu yra galutinė.

Informacija atnaujinta 2021-12-27

DETALIAU