English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Programos ir projektai

Nacionalinio Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa
Finansinės paramos priemonė: Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinė parama

 

Šios finansinės paramos priemonės konkretus tikslas – Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Minėta programa yra projekto – „Muitinės padalinių, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pajėgumų stiprinimas“ finansavimo šaltinis.

Projektui skirta iki 218.456,26 EUR.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos įgyvendintos iki 2019 m. sausio 21 d. 

Projekto tikslas.

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekė pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti muitinės kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pajėgumus, įsigyjant IT įrangą, reikalingą Muitinės kriminalinės tarnybos ĮIRIS plėtrai.

Esmė.

Projekto metu įsigyta IT įranga, t. y. tarnybinės stotys ir terminalinės darbo vietos, duomenų saugykla ir virtualaus balansavimo įrenginys bei programinė įranga, kuri bus naudojama padalinių veikloje apdorojant kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis. Įgyvendinus projekto veiklą užtikrinti Lietuvos muitinės padalinių pajėgumai užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovoti su juo.

Rezultatai.

Projekto metu įsigyta IT įranga naudojama Lietuvos muitinės padalinių, vykdančių nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, pajėgumų stiprinimui kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje.

Plačiau apie projektą Centrinės projektų valdymo agentūros svetainėje.  

 

Finansinės paramos priemonė: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui".

 

Minėtos programos valstybės projektas „Vieningo informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“ (kodas 10.1.3-ESFA-V-918-01-0006) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto veiklos įgyvendintos nuo 2017-09-06 iki 2019-09-06.

Projekto veiklos įgyvendinamos nuo 2020-02-11 iki 2022-12-31.

Projektui skirta iš viso 690 533,81 Eur

Projekto tikslas – pagerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Muitinėje, skaitmenizuojant informavimo ir konsultavimo proceso valdymą, užtikrinant vieningo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant specialius reikalavimus atitinkančią darbo aplinką bei pritaikant inovatyvias technologines priemones.

Projekto turinys: 

- parengtas asmenų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo organizacinis modelis, sukurtas informavimo ir konsultavimo medžiagos ir informacijos struktūros modelis, užpildytas „Žinių medžio“ turinys pagal pasirinktas muitinės veiklos sritis, parengta metodinė dokumentacija, atliktas asmenų informavimo ir konsultavimo poreikių tyrimas (apklausa) ir pravesti specializuoti mokymai asmenis informuojantiems ir konsultuojantiems pareigūnams;

- sukurta ir įdiegta Vieningo informavimo ir konsultavimo informacinė sistema, sukurtas muitinės informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą užtikrinantis organizacinis padalinys, atlikti specializuoti muitinės darbuotojų mokymai.

Projekto rezultatai: įdiegus unifikuotą ir centralizuotą asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos muitinėje organizacinį modelį ir jo veiklą užtikrinančias priemones bus teikiama vieningo asmenų informavimo ir konsultavimo muitinėje paslauga, taikant „Vieno langelio“ principą. 

 

Nacionalinio Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa
Finansinės paramos priemonė: Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinė parama

 

 Šios finansinės paramos priemonės konkretus tikslas – Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Minėta programa yra projekto – „IT įrangos, skirtos muitinės duomenų analizei ir apdorojimui, įsigijimas“ finansavimo šaltinis.

Projektui skirta iki 526 800 EUR.

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos įgyvendintos iki 2017 m. liepos 28 d.

Projekto tikslas.

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekė pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti muitinės kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pajėgumus, įsigyjant duomenų analizei ir apdorojimui skirtą IT įrangą.

Esmė.

Projekto metu įsigyta kompiuterinė techninė įranga (stacionari ir nešiojamoji), organizacinė techninė biuro įranga (dokumentų spausdintuvai, skaitytuvai, daugiafunkciniai įrenginiai), vaizdo projektoriai su ekranu ir mobiliojo (judriojo) ryšio techninė įranga (išmanieji mobilieji telefonai). Įgyvendinus projekto veiklas, užtikrinti didesni Lietuvos muitinės padalinių pajėgumai užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovoti su juo.

Rezultatai.

Projekto metu įsigyta IT įranga naudojama Lietuvos muitinės padalinių, vykdančių nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, pajėgumų stiprinimui kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje.

Plačiau apie projektą Centrinės projektų valdymo agentūros svetainėje  

 

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“

 

Minėta programa – projekto „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“ finansavimo šaltinis. 

Projekto kodas Nr. NOR-LT12-VRM-01-TF-01-001 

Projektui skiriama iki 720 000 EUR. 

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekia pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti analitinę-tiriamąją veiklą nusikaltimų tyrimo ir pažeidimų prevencijos srityje, ir planuoja įsigyti programas skirtas analitinės-tiriamosios veiklos nusikaltimų tyrimo ir pažeidimų prevencijos srityse plėtojimui ir operatyviam pajėgų valdymui bei kontrolei užtikrinti. 

Esmė

Šiuolaikinių informacinių technologijų ir pažangių analizės metodų diegimas, yra vienas iš pagrindinių įrankių padedantis muitinės įstaigoms kontroliuoti tarpvalstybinį organizuotą nusikalstamumą ES ir Šengeno zonoje. Siekiant išspręsti šias problemas, būtina paruošti ir aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie būtų aprūpinti modernia technine ir programine įranga, kuri padėtų ne tik efektyviai rinkti ir kaupti kriminalinės žvalgybos ar kitą informaciją, bet ir atlikti tinkamą strateginio ir taktinio lygio informacijos analizę bei pateikti ją galutiniam vartotojui, t. y. vadovybei, nusikaltimų tyrėjams ir pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, pažeidimų prevenciją ir išaiškinimą. 

Rezultatai

Įgyvendinant projektą įsigyta: specializuotos analizės programos ir jų naudojimo reikalavimus atitinkanti techninė įranga, skirta nusikaltimams atskleisti bei tyrimams vykdyti; specialios programos ir techninė įranga, skirta Muitinės mobiliųjų grupių operatyviam pajėgų valdymui bei kontrolei užtikrinti. Įsigijus nurodytą įrangą, organizuoti muitinės pareigūnų mokymai, pakeliant visų šiose srityse dirbančių muitinės pareigūnų kvalifikacijos lygį ir gebėjimus.

Naujienos

Projekto atidarymas (2015-03-18)

Projekto pristatymas (2015-03-25)

Apie Lietuvos muitinės pareigūnų vizitą Norvegijos muitinėje spalio 5−9 d. (apie vizitą taip pat skaitykite Muitinės kriminalinės tarnybos socialiniame tinkle „Facebook“)

Projekto pristatymas kasmetinėje Lietuvos interaktyvių geografinių informacinių sistemų vartotojų konferencijoje (2016-10-06)

Gruodžio 1 d. organizuojamas projekto „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“ uždarymo renginys.

Projekto uždarymo renginys (2016-12-01)

Projekto spaudos konferencija (2017-04-07)

Lankstinukas „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“.

Plačiau apie projektą:

Programos aprašymas>>   

Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu>>   

Centrinė projektų valdymo agentūra: apie projektą>>  

LR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“ tiesioginio finansavimo aprašo patvirtinimo 

 

ES programa „Muitinė 2020“ 

Lietuvos muitinė nuo 1996 metų dalyvauja tęstinėje Europos Sąjungos muitinių veiksmų programoje, kurios dabartinis pavadinimas – Muitinė 2020. Programa prasidėjo 2014 m. balandžio 1 d. ir truks iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šios programos bendrasis tikslas - remti muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą siekiant stiprinti vidaus rinką vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų bendradarbiavimą.

Svarbiausi programos veiklos tikslai: remti Sąjungos teisės aktų ir politikos muitinės srityje rengimą, darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą; plėtoti, tobulinti, eksploatuoti ir remti muitinėms skirtas Europos informacines sistemas; nustatyti, plėtoti bei taikyti geriausią darbo praktiką ir administracines procedūras bei jomis dalytis, visų pirma atlikus lyginamąją analizę; gerinti muitinės pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; gerinti muitinių ir tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių, kitų vyriausybinių institucijų, įskaitant Sąjungos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas, ekonominės veiklos vykdytojų ir juos atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.

Iš programos „Muitinė 2020“ lėšų finansuojamas Europos informacinių sistemų Sąjungos komponentų ir pagal Sąjungos teisę sukurtų naujų Europos informacinių sistemų plėtojimas, techninė priežiūra, veikimas ir kokybės kontrolė, muitinės pareigūnų dalyvavimas įvairiose projekto grupėse, seminaruose, darbo vizituose, mokymuose, stebėsenos vizituose, ekspertų grupėse bei kitoje nacionalinių administracijų ar Europos Komisijos pasiūlytoje veikloje, žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymas (bendro mokymo veiksmams, kuriais remiamas būtinų su muitine susijusių profesinių gebėjimų ir žinių įgijimas).

Lietuvos muitinės atstovai dalyvauja daugiau kaip 20 projektų grupių: elektroninės muitinės, muitinių laboratorijų, pasienio kelių postų, saugumo rizikos taisyklių, rizikos valdymo, aptikimo technologijų, muitinės veiklos rezultatų vertinimo, darbo metodų ir kt.

Dalyvaudami darbo vizituose, seminaruose, konferencijose ir kitose programos priemonėse muitinės pareigūnai keičiasi patirtimi su Europos Sąjungos šalių narių muitinių administracijų atstovais. Įvairių muitinės sričių specialistai turi galimybių tobulinti kvalifikaciją ir įdiegti efektyvius darbo metodus, atitinkančius atitinkamus Europos Sąjungos standartus ir reikalavimus. 

 

Lietuvos Respublikos muitinė (toliau – muitinė) kartu su ES rytinio ir pietrytinio pasienio (Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Slovakija, Kroatija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Graikija) muitinėmis ir Europos Komisija sėkmingai įgyvendina projektą – Rytinio ir pietrytinio pasienio muitinių ekspertų komanda (Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team) (toliau – CELBET) pagal programą „Muitinė 2020“.

CELBET 1-asis etapas buvo įgyvendinamas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. (18 mėnesių).

CELBET1 įgyvendinimo laikotarpiu ekspertų komanda sukūrė pastovius rizikos profilius visoms CELBET valstybėms narėms, parengė muitinės pasienio postų kontrolės gerinimo rekomendacijas, nustatė minimalius kontrolės užtikrinimo reikalavimus ir rentgenų naudojimo principus, palygino turimas IT sistemas ir nustatė kontrolės atrankos metodais prieinamos informacijos panaudojimą. Taip pat, nustatė techninės pagalbos poreikį ir parengė rekomendacijas dėl išorinės ES sienos apsaugos stiprinimo. Parengė analizę apie platesnį Numerių atpažinimo sistemos (NAS) ir rentgeno vaizdų mainų (BAXE) panaudojimą, sukūrė rekomendacijas dėl muitinės kontrolės ir aptikimo įrangos įsigijimo ir aptarnavimo. Sukūrė rekomendacijas bei atliko mokymo poreikių įvertinimą būsimiems bendriems pasienio apsaugos ir muitinės atstovų mokymams. Trumpa pasiektų rezultatų apžvalga.

Naujienlaiškis Nr. 1 (2018 m. kovo mėn.)

 

CELBET 2-asis etapas (Customs Eastern and South-Eastern Land Border, phase 2

CELBET2 projekto trukmė – 24 mėn., įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio 16 d.

CELBET2 dalyvaujančių valstybių narių muitinių administracijos, remdamosis CELBET1 ekspertų sėkmingiausiais rezultatais, planuoja intensyviai spręsti Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų valdymo klausimus ir toliau vykdyti operatyvines užduotis kitų valstybių narių ir Sąjungos naudai. Laikydamasi išsamaus ir nuoseklaus požiūrio ekspertų grupė sieks suderinti muitinio tikrinimo veiklą ir darbo metodus, aptikimo technologijas ir mokymus. Ekspertų grupė teiks ekspertines žinias ir pasiūlymus, paremtus praktine patirtimi, operatyviniu bendradarbiavimu ir rezultatais, pasiektais dar labiau tobulinant Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų veiklos valdymą. Plačiau apie CELBET2 tikslus.

Naujienlaiškis Nr. 2 (2018 m. birželio mėn.),  Nr. 3 (2018 m. lapkričio mėn.), Nr. 4 (2019 m. gegužės mėn.), Nr. 5 (2019 m. lapkričio mėn.) ir Nr. 6 (2020 m. balandžio mėn.).

CELBET2 projektas užsibaigė, pasiekti rezultatai tinkamai vertinami Europos Komisijos ir ES valstybių narių. Per dvejus projekto veiklos metus CELBET2 ekspertų komandų nariai ir visi kiti projekte dirbę kolegos, viso apie 400 žmonių per 11 ES valstybes nares (ES VN), pasiekė iš anksto keltus tikslus. Buvo parengta pasienio kontrolės postų (PKP) vertinimo sistema, įvairūs rizikos profiliai, platforma ir medžiaga skirta muitininkų mokymams, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su DG TAXUD dėl mokymo centrų kūrimo rentgeno vaizdų analizės, automobilių apieškos, paieškos šunys ir e-mokymų srityse. Organizuotos jungtinės veiklos, kurių metu ieškota nelegalios įrangos ir prekių. Kartu su ES VN dirbo rengiant reikiamos pasienio kontrolei užtikrinti įrangos ir stacionarių rentgenų įsigijimo dokumentus, be to, parengtos rekomendacijos dėl Automatinės numerių atpažinimo sistemos plataus naudojimo (šiuo metu ši sistema dirba Lietuvoje ir dar keliose ES VN). Parengtos rekomendacijos dėl būtinų muitinės administracijos ir sienos apsaugos tarnybos PKP pamainų vadovybės bendradarbiavimo veiksmų bei dėl bendros veiklos ekstremalių situacijų metu. Pradėtas įgyvendinti Integruotos kontrolės modelio diegimas atrinktuose PKP. Trumpa pasiektų rezultatų apžvalga.

 

CELBET 3-iasis etapas (Customs Eastern and South-Eastern Land Border, phase 3)

CELBET3 projekto trukmė – 36 mėn., įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gegužės 31 d.

CELBET3 metu toliau bus plėtojamos ir įgyvendinamos ankstesnių etapų metu pradėtos aktualiausios veiklos, pvz. pasienio kontrolės postų vertinimas, programa "mokyti mokytojus" (train the trainers), jungtinės veiklos, rizikos valdymas, pagalbos teikimas valstybėms narėms muitinės technologijų srityje ir tolesnis bendradarbiavimo su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis stiprinimas. Be to, į CELBET3 bus įtraukti nauji elementai, tokie kaip tikslinės misijos, skirtos palaikyti bendradarbiavimą įrangos, muitinės kontrolės ir rizikos srityse, tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kt.

CELBET 3 tikslas užtikrinti muitinės kontrolę ES rytiniame ir pietrytiniame pasienyje plečiant bendradarbiavimo priemones.

Plačiau apie Celbet galima paskaityti čia.

Žurnalas Nr. 1, Nr. 2.

Informacijos galima rasti ir socialiniame tinkle Twitter naudojant nuorodą @Celbet3.

 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programa

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, kaip partneris, dalyvauja įgyvendinant Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programos „Mokymai ir konferencijos“ projektą „Kova su cigarečių kontrabanda ties išorine ES siena: pareigūnų apsikeitimo programa (786245 - ACSSEP)“. Pagrindinis projekto vykdytojas yra Vengrijos nacionalinė mokesčių ir muitinės administracija. Projekto partneriai – Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos muitinės administracijos. 

Projektas yra skirtas pasidalinti patikros metodų (ypač automobilių tikrinimo) gerąja praktika kovojant su cigarečių kontrabanda išoriniame ES pasienyje. 

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, kontrabandai ir kitai neteisėtai veiklai, darančiai poveikį Sąjungos finansiniams interesams Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgyvendina Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) programos Hercule III projektą „Rentgeno kontrolės sistemos įrengimas Šalčininkų kelio poste“.

Šio projekto įgyvendinimo metu įsigyta moderni muitinio tikrinimo technika  padės užtikrinti aukštą nacionalinio saugumo lygį, užkirs kelią nelegaliam krovinių gabenimui per Lietuvos Respublikos sieną, sudarys palankesnes sąlygas legaliam verslui atlikti muitinės formalumus.

 

 Programa „Horizontas“, projektas PEN-CP 

Europos Sąjunga yra viena iš pasaulinių lyderių daugelio technologijų srityje, tačiau ji susiduria su vis didėjančia tradicinių varžovų ir kylančios ekonomikos šalių konkurencija. „Horizontas 2020“ yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ pirmą kartą vienoje vietoje sutelkiamas visas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas. Labiau nei bet kada orientuojamasi į tai, kad mokslo laimėjimai virstų naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie teiktų verslo galimybių, gerintų žmonių gyvenimą ir saugotų visuomenę. Plačiau apie programą „Horizontas 2020“ šioje nuorodoje

Informacija apie Programą „Horizontas 2020“ Lietuvoje yra čia.

Lietuvos muitinė kartu su 16 partnerių, iš kurių 13 yra muitinių administracijos ir 4 mokslo tyrimo centrai, dalyvauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekte „Europos muitinių praktikų tinklas“ (toliau – PEN-CP).

PEN-CP įgyvendinimas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

PEN-CP numatytas biudžetas 3 496 253,13 EUR.

PEN-CP tikslas yra sukurti muitinės ekspertų, atsakingų už saugos ir saugumo politikos įgyvendinimą muitinėje, bendradarbiavimo ir informacijos mainų tinklą. Šis tinklas padėtų idėjas apie galimus tyrimus ir inovacijas muitinės srityje perkelti į perspektyvius sprendimus, technologijas ir procesų tobulinimą, kurie padėtų Europos muitinių administracijoms įveikti šiuolaikinių muitinių iššūkius.

PEN-CP yra numatytas keturių tikslų įgyvendinimas:

1. Nustatyti bendrus muitinės saugumo tyrimų, inovacijų ir standartizacijos poreikius;

2. Pagreitinti ir koordinuoti veiksmingą su muitinės saugumu susijusių naujovių ir jų diegimui skirtų investicijų panaudojimą;

3. Užmegzti ir palaikyti su esamais Europos, kitų pasaulio šalių ir nacionaliniais saugumo klausimų ekspertų tinklais;

4. Užtikrinti PEN-CP muitinės praktikų tinklo ilgalaikį tvarumą ir sėkmę.

Daugiau informacijos apie PEN-CP yra čia

Filmukas trumpai apie PEN-CP.

PEN-CP Žurnalai:  Nr. 1;  Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6; Nr. 7; Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11.

Pasaulio muitinių organizacija (PMO) žurnale mini PEN-CP (69–71 p.).

 

 

Europos socialinio fondo parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones

Muitinės departamentas naudojasi ES struktūrine parama pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. 2010–2013 m. įgyvendinti 3 projektai:

Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-001);

Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas (Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-003).

Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-027). 

 

Europos regioninės plėtros fondo parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones

Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir VĮ Registrų centru įgyvendina projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“.

Projekto tikslas – sukurti Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje. „Vieno langelio“ principo taikymas apims informacijos ir dokumentų pateikimą, Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų išdavimą bei informacijos apie formalumų atlikimo tvarką pateikimą kuriamos Vieno langelio informacinės sistemos priemonėmis.

Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 2 665 159,59 Eur (9 202 263,02 Lt).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 10 d. 

Informacinį filmuką apie Vieno langelio sistemą lietuvių kalba galite pasižiūrėti paspaudę čia, anglų kalba čia.

Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga

Taip pat pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo parama bei Informacinės visuomenės plėtros komitetui skyrus finansavimą 2012 m. lapkričio 19 d. pradėtas, o 2015 m. balandžio 30 d. sėkmingai baigtas įgyvendinti 2007−2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“ projektas Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K-02-002 „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga“. Projekto metu sukurta sistema, užtikrinsianti Lietuvos muitinės informacinių technologijų saugą ir prieinamumą (angl. availability). Įgyvendinus projektą padidintas Muitinės departamento valdomose informacinėse sistemose tvarkomos informacijos saugumas, užtikrinamas didesnis informacijos konfidencialumas, integralumas ir prieinamumas. Sukurta tolygi ir saugi elektroninių tinklų infrastruktūra. Įdiegtos saugumo valdymo priemonės užtikrins efektyvesnę Muitinės departamento valdomų informacinių sistemų saugą. Įsigytos saugumo didinimo priemonės ne tik padės sumažinti esamas saugos spragas, tačiau taip pat leis stebėti su sauga susijusius įvykius bei rengti ir vykdyti tinkamą ir gerąsias kitų ES šalių praktikas atitinkančią saugumo politiką. Projekto metu įsigytos techninės ir programinės informacijos saugumo valdymo priemonės, parengtos su informacijos sauga susijusios tvarkos. Technologinį projekto rezultatų tęstinumą užtikrins tolesnis įdiegtų informacijos saugumo valdymo priemonių plėtojimas ir pritaikymas prie besikeičiančios aplinkos.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-05