English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Informacija apie EORI

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas − tai Europos Sąjungoje unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė.

EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI kodo nereikia.

Teisės aktai, reglamentuojantys EORI kodo suteikimą ir naudojimą:

1) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 9 str.;

2) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343 p. 1), 3−7 str.;

3) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343 p. 558), 6 ir 7 st.;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1468, kuriuo Importuotojų ir eksportuotojų registras reorganizuotas į muitinės prievolininkų registrą ir patvirtinti Muitinės prievolininkų registro nuostatai

5) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.

Informaciją apie valstybių narių muitines, atsakingas už EORI kodo suteikimą, bei EORI kodo galiojimą galima pasitikrinti čia

Svarbu. Informacija dėl Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų filialų ir atstovybių veiklos.

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Švedijoje pradedami taikyti teisės aktų pakeitimai, susiję su importo PVM sumokėjimu. Plačiau skaitykite čia.

EORI kodo suteikimo klausimais galima kreiptis šiais telefonais:

Vilniaus TM: (8 5) 235 6223; (8 5) 235 6226.

Kauno TM: (8 37) 304 277; (8 37) 304 271. 

Klaipėdos TM: (8 46) 390 082.

Muitinės departamente: (8 5) 236 2312; (8 5) 236 2387.

Iki bus įdiegta galimybė pateikti prašymus EORI kodui suteikti, naudojantis Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, prašymai EORI kodui suteikti ir kartu su jais pateikiami dokumentai gali būti pateikti teritorinėms muitinėms el. pašto adresais

Vilniaus TM: vilnius@lrmuitine.lt

Kauno TM: kaunas@lrmuitine.lt

Klaipėdos TM: klaipeda@lrmuitine.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-02-23