English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Siuntos

PREKIŲ, SIUNČIAMŲ SKUBIOMIS SIUNTOMIS, DEKLARAVIMAS IR MUITINIS TIKRINIMAS

!Informaciją apie pokyčius, susijusius su prekių siuntose apmokestinimu importo PVM ir jų deklaravimu, rasite interneto svetainės skiltyje "E-prekyba" verslui ir privatiems asmenims.

Skubia siunta laikomas atskiras objektas, vežamas teikiant kompleksinę paslaugą, kurią sudaro greitas ir (arba) per nustatytą laiką atliekamas siuntinių surinkimas, vežimas, muitinis įforminimas ir pristatymas, kai visą šios paslaugos teikimo laiką sekama, kurioje vietoje yra siuntos, ir vykdoma jų priežiūra (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto B priedo 1 skyriaus 10 punktas).

Įmonės, gabenančios skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, laikomos turinčiomis jų siuntėjų arba gavėjų įgaliojimą deklaruoti tokias siuntas, kurių vertė neviršija 1 000 eurų, o neto masė neviršija 1 000 kilogramų, šių asmenų vardu, jeigu jie nėra iš anksto informavę įmonių, gabenančių skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, kad pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas siuntas patys arba paskirdami kitą atstovą muitinėje (Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 24 straipsnio 3 dalis).

Prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 eurus, kai jos atvežamos į nurodytą muitinės įstaigą ar kitą muitinės nustatytą ar jai priimtiną vietą, išleidimui į laisvą apyvartą deklaruojamos veiksmu, jeigu reikalingi duomenys yra priimtini muitinei (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 141 straipsnio 5 dalis, 142 straipsnis, Sąjungos muitinės kodekso 139 straipsnis). Kai šios prekės gabenamos skubiomis siuntomis, šį veiksmą atlieka siuntų gabenimo paslaugas teikiančios įmonės – skubių siuntų vežėjai (kurjeriai) (UAB TNT, UAB „DHL Lietuva“, UPS Lietuva, UAB „Federal Express“ ir pan.).

Nurodytos prekės siuntose negali būti deklaruojamos veiksmu, jeigu:
- šioms prekėms taikomi draudimai ir apribojimai;
- dėl šių prekių pateiktas prašymas grąžinti muitą ar kitus privalomuosius mokėjimus;
- siuntoje yra etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir etilo alkoholio turintys skysti parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai preparatai (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 24 punktas).

Nekomercinio pobūdžio prekes, atsiunčiamas skubiomis siuntomis, jeigu šioms prekėms netaikomi draudimai ir apribojimai, siuntų gavėjai išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti gali deklaruoti žodžiu (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 135 ir 142 straipsniai). Šios prekės deklaruojamos muitinės įstaigoje, kuriai pateikta skubi siunta.

Nekomercinio pobūdžio prekės, siunčiamos siuntose, – tai prekės, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, jei tokios siuntos siunčiamos nereguliariai, jose yra tik gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniam naudojimui skirtos prekės, kurios nei pagal savo pobūdį, nei pagal savo kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių, ir siuntėjo yra siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 straipsnio 21 punktas).

Kai prekės, siunčiamos skubiose siuntose, neatitinka deklaravimo išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai veiksmu arba žodžiu sąlygų, jos deklaruojamos pateikiant standartinę importo deklaraciją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) priemonėmis.

Informacija apie standartinių importo deklaracijų pateikimą MDAS priemonėmis nurodyta Lietuvos Respublikos muitinės tinklalapyje www.lrmuitine.lt, rubrikoje Paslaugos  – Elektroninės sistemos – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema – Verslininko portalas – Atmintinė asmeniui, ketinančiam naudotis verslininko portalu .

Kilus sunkumų, susijusių su standartinių muitinės deklaracijų pateikimu, galima kreiptis adresu ITPC@lrmuitine.lt .

Skubiomis siuntomis iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis ir iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką siunčiamoms prekėms taikomi importo ir eksporto draudimai ir apribojimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir nepriklausantys nuo prekių gabenimo būdo (pvz., apribojimai, taikomi eksportuojamoms kultūros vertybėms, nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims, dvigubos paskirties prekėms ir kt.).

Muitinė gali atlikti bet kokį muitinį tikrinimą, kuris, jos manymu, yra būtinas. Atliekant muitinį tikrinimą visų pirma gali būti tikrinamos prekės, imami jų pavyzdžiai, tikrinamas deklaracijoje ar pranešime pateiktos informacijos tikslumas ir išsamumas, taip pat tai, ar egzistuoja dokumentai ir ar jie autentiški, tikslūs ir galiojantys, atliekami tarnybiniai tyrimai ir kiti panašūs veiksmai (Sąjungos muitinės kodekso 46 straipsnis). Tikrindama priimtoje muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, muitinė gali patikrinti deklaraciją ir ją papildančius dokumentus, reikalauti, kad deklarantas pateiktų kitus dokumentus, tikrinti prekes, imti prekių pavyzdžius analizei arba detaliam patikrinimui (Sąjungos muitinės kodekso 188 straipsnis).

Informacija atnaujinta 2021-05-24