English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Siuntos

PREKIŲ, GABENAMŲ SIUNTOSE, APMOKESTINIMAS IMPORTO MOKESČIAIS IR ATLEIDIMO NUO ŠIŲ MOKESČIŲ SĄLYGOS

!Informaciją apie pokyčius, susijusius su prekių siuntose apmokestinimu importo PVM ir jų deklaravimu nuo liepos 1 d., rasite interneto svetainės skiltyje "E-prekyba" verslui ir privatiems asmenims.

MUITO MOKESČIO TAIKYMAS PREKĖMS, ATSIUNČIAMOMS SIUNTOSE

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 23–27 straipsniuose nurodyta:

 Visas prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu prekių savoji vertė kiekvienoje siuntoje yra nedidesnė kaip 150 Eur. Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai. 

Prekių siuntas, kurias siunčia privatus asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu šios siuntos yra nekomercinio pobūdžio, o jų vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur (išskyrus prekių siuntas, siunčiamas iš Heligolando salos). Šis atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirais prekių kiekiais:

• Tabako gaminiai:

50 cigarečių, arba

25 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

10 cigarų, arba

50 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingas šių gaminių rinkinys;

• Alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio – 1 litras, arba

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai – 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys ir

 Neputojantys vynai – 2 litrai;

•  Kvepalai – 50 gramų, arba

tualetiniai vandenys – 0,25 litro.

Siuntos yra nekomercinio pobūdžio, jeigu:

• siunčiamos nereguliariai;

• susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius;

• yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė nei 45 EUR, nuo importo muitų iki nurodytos sumos atleidžiamos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, I priedo 1 dalies II skyriaus D skirsnio 1–5  punktuose nustatyta:

Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 Eur.

Toks muito apskaičiavimas netaikomas prekėms, kurioms muito tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“.

Nurodyta fiksuoto dydžio norma netaikoma tabakui ir tabako pakaitalams, esantiems siuntose, jei jų kiekis viršija:         

50 cigarečių, arba

25 cigarilių, arba

10 cigarų, arba

50 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingą šių gaminių rinkinį.

Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, atsiunčiamoms nekomerciniais tikslais vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 Eur, jei prieš joms pritaikant fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų

Tarybos reglamento Nr.1186/2009 25–27 straipsniuose.                                                                                                                                                       

Siuntose atsiunčiamos prekės, kurių vertė didesnė kaip 700 Eur, apmokestinamos importo muitais, nustatytais 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (LITAR).

IMPORTO PVM TAIKYMAS PREKĖMS, ATSIUNČIAMOMS SIUNTOSE

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnyje nustatyta:

Importo PVM neapmokestinamos prekės, fizinio asmens atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu bendra jos vertė neviršija 45 eurų. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

•         siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;

•         siuntmeną sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, kad šie daiktai skirti ekonominei veiklai;

•         siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;

•         siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos  akcizų įstatymą yra akcizų objektas;

•         siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Iš trečiųjų šalių siuntose atsiųstos prekės, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas (etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, etilo alkoholio turintys skysti parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai preparatai ir pan.), apmokestinamos akcizo mokesčiu.

PASTABA. „Savoji vertė“ ir „tikroji vertė“ yra faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių, gabenamų pašto siunta, kaina, į kurią neįskaičiuojamos siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidos

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-06-30