English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Verslui

TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1B-431 „Dėl Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1B-432 “Dėl Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo naudojantis išmaniosios muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1B-436 „Dėl siuntų vežėjų sąrašo administravimo“.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1B-416 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 492 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas "Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1b-124 „Dėl pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" (įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl importo PVM, surinkto taikant specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, ataskaitos pildymo ir pateikimo muitinei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsigalioja 2021-07-01)

 

AKTUALIJOS

2021-09-09 Jungtinės (muitinės atstovų ir siuntų vežėjų) darbo grupėspasitarimo, vykusio 2021-09-03, protokolas

2021-08-27 Jungtinės (muitinės atstovų ir siuntų vežėjų) darbo grupės pasitarimo, vykusio 2021-08-20, protokolas

2021-08-23 Jungtinės (muitinės atstovų ir siuntų vežėjų) darbo grupės pasitarimo, vykusio 2021-08-06, protokolas

2021-08-23 Jungtinės (muitinės atstovų ir siuntų vežėjų) darbo grupės pasitarimo, vykusio 2021-07-30, protokolas

2021-08-02 Jungtinės (muitinės atstovų ir siuntų vežėjų) darbo grupės pasitarimo, vykusio 2021-07-23, protokolas

2021-07-01 Svarbi žinia dėl atstovavimo muitinėje paslaugų apmokestinimo

2021-06-30 Paskelbti nauji teisės aktai, susiję su mažos vertės siuntų apmokestinimu ir deklaravimu

2021-06-28 Svarbu verslui: teisė atstovauti muitinėje turi būti deleguojama BAP priemonėmis

2021-06-28 Muitinės konsultacinio komiteto posėdžio, vykusio 2021-06-10, protokolas

2021-06-10 Muitinės departamento vadovų susitikimas su skubių siuntų gabentojų ir Lietuvos pašto vadovais (pranešimas)

2021-06-09 Muitinės ir skubių siuntų gabentojų specialistų susitikimas ( pranešimas)

2021-06-03 Muitinės konsultacinio komiteto posėdžio, vykusio 2021-05-12, protokolas

2021-06-03  Lietuvos muitinė kviečia verslą testuoti savo taikomųjų programų sąveiką su iMDAS

2021-06-03 Svarbu verslui: nuo 2021 m. liepos 1 d.  - naujos muitinės elektroninės paslaugos. Ką reikia žinoti, norint jomis pasinaudoti? 

2021-05-19 2021-03-16 vykusio Muitinės konsultacinio komiteto posėdžio protokolas; protokolo priedas, klausimų-atsakymų lentelė

2021-04-26 Nuo liepos 1 dienos prekes siuntose gyventojais galės deklaruoti patys

2021-04-19 Nuo liepos 1 dienos keisis prekių siuntose iš trečiųjų šalių apmokestinimas ir deklaravimas

 

NAUDINGA INFORMACIJA

Aiškinamosios pastabos dėl el. prekybai taikomų PVM taisyklių

Informacija pašto paslaugų teikėjams ir kurjeriams. Viskas, ką reikia žinoti apie naująsias el. prekybai taikomas PVM taisykles

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/postal-operators-and-couriers_en

 

KITOS NUORODOS

Informacija ES vartotojams apie naująsias el. prekybai taikomas PVM taisykles

Informacija pardavėjams apie "vieno langelio" principu veikiančią importo sistemą (IOSS)

Informacija apie elektronines sąsajas, kurios palengvina pardavimus

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-14