English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Informacija pradedantiems verslą

Informacija asmenims, pradedantiems verslą

Ekonominės veiklos vykdytojo kodas (EORI kodas)

Asmeniui, ketinančiam vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų (atlikti muitinės formalumus ar kitą veiklą), turi būti suteiktas ekonominės veiklos vykdytojo kodas (EORI kodas). Tam, kad Lietuvos Respublikoje įsisteigusiam asmeniui, ketinančiam pradėti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, būtų suteiktas EORI kodas, jis turi užsiregistruoti Muitinės prievolininkų registre. 

Asmeniui suteiktas EORI kodas pripažįstamas visų valstybių narių muitinės įstaigose atliekant muitinės formalumus ir vykdant kitą veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų.

Išsamesnę informaciją rasite čia

Elektroninių duomenų pateikimas, informacijos mainai

Asmenims, ketinantiems pradėti veiklą, susijusią su prekių deklaravimu ir kitų muitinės formalumų atlikimu, reikia įgyti teisę teikti muitinei elektroninius duomenis.

Išsamesnę informaciją rasite čia

Leidimai taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąsias procedūras

Tikslinio naudojimo specialiąsias procedūras (laikinasis įvežimas, galutinis vartojimas) ir perdirbimo specialiąsias procedūras (laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti) leidžiama taikyti tik gavus muitinės leidimą, Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių nustatyta tvarka (naršydami nepamirškite pasirinkti suvestinę teisės akto versiją).

Užsienio prekybos netarifinio reguliavimo priemonių taikymas

Užsienio prekybos netarifinio reguliavimo priemonės – tai į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms ar iš jos išvežamoms prekėms atskiras sritis reglamentuojančių teisės aktų nustatyti draudimai, apribojimai arba specialieji reikalavimai, pagrįsti visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, aplinkos apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos, pramoninės ar komercinės nuosavybės apsaugos ir kitais reikalavimais, įskaitant narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tam tikras intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių ir grynųjų pinigų kontrolės reikalavimus.

Asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir importuoti ar eksportuoti atitinkamas prekes, tikslinga pasitikrinti, ar šių prekių atžvilgiu taikomos užsienio prekybos netarifinio reguliavimo priemonės, ir pasirengti vykdyti reikalavimus, nustatytus tokių prekių įvežimui ar išvežimui.

Išsamesnę informaciją apie užsienio prekybos netarifinio reguliavimo priemones rasite čia.

Muitinės administruojami mokesčiai ir užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonės

Muitinė administruoja importo ir eksporto muitus, taip pat akcizus ir pridėtinės vertės mokestį (PVM) už importuojamas prekes. Skirtingoms prekėms taikomi skirtingi muitų ir akcizų dydžiai. Muitų dydis taip pat priklauso nuo šalies, iš kurios tos prekės yra kilusios.

Taigi, asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir importuoti ar eksportuoti prekes, tikslinga susipažinti su Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) naršyklės galimybėmis atlikti paiešką ir elektroniniu būdu gauti kasdien atnaujinamą informaciją apie užsienio prekybos tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemones (mokesčius, tarifines ir netarifines kvotas, kai kuriuos draudimus ir apribojimus) bei elektroninėje erdvėje sumodeliuoti konkrečios prekės importo arba eksporto situaciją, automatiškai gaunant informaciją apie mokėtinus mokesčius bei šiai prekei taikomas netarifinio reguliavimo priemones.

Apskaičiuotų muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimas

Muitinės deklaracijose apskaičiuotų mokesčių sumokėjimo terminai priklauso nuo to, ar mokėtojas turi teisę į atidėjimą.

Teisės į mokėjimo atidėjimą neturintys mokėtojai muitinės deklaracijoje apskaičiuotus mokesčius turi sumokėti muitino įforminimo metu grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele (jeigu muitinės įstaigoje yra tokia galimybė) arba iš anksto mokėjimo pavedimu.

Teisė į mokėjimo atidėjimą suteikiama mokėtojams, pateikusiems muitinei garantiją, užtikrinančią mokėtinų mokesčių sumokėjimą (banko įstaigos arba draudimo įmonės garantijos dokumentą). Teisę į mokėjimo atidėjimą turintys mokėtojai visus muitinės deklaracijose apskaičiuotus ir mokėtinus mokesčius už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes turi sumokėti iki kito mėnesio 16 dienos mokėjimo pavedimu. Tačiau ir šie mokėtojai mokesčius gali sumokėti muitino įforminimo metu grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele (jeigu muitinės įstaigoje yra tokia galimybė) arba iš anksto mokėjimo pavedimu.

Mokesčiai mokėjimo pavedimu mokami į vieną iš Muitinės departamento sąskaitų.  

Kad mokėtojui būtų lengviau kontroliuoti savo mokestinių prievolių vykdymą, muitinė kiekvieną mėnesį siunčia jam pranešimą apie mokestinių prievolių muitinei būklę.

Išsamesnę informaciją mokesčių administravimo klausimais rasite čia.

 

Informacija atnaujinta 2021-12-27