English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Ginklų ir amunicijos gabenimo leidimai

Ginklų ir šaudmenų gabenimą bei leidimų, susijusių su ginklų gabenimu, išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2011 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 739

Text Box: Leidimus eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu ginklus (pvz.: medžioklinius, sportinius), tarp jų Europos Sąjungos valstybės viduje, išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką ar išvežantys iš jos ginklus, privalo juos raštu deklaruoti muitinės poste ir muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais privalomais dokumentais pateikti deklaraciją, ginklus ir leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą.  

Eksportuojant, importuojant ar gabenant tranzitu B, C, D kategorijos ginklus muitiniam tikrinimui ir įforminimui turi būti pateikiamas atitinkamos formos leidimas.

Leidimų rūšys:

Leidimas eksportuoti ginklus – vienkartinį leidimą eksportuoti vieną ginklų partiją patvirtinantis dokumentas.
Leidimas importuoti ginklus – vienkartinį leidimą importuoti vieną ginklų partiją patvirtinantis dokumentas.
Leidimas gabenti ginklus tranzitu – vienkartinį leidimą tranzitu gabenti vieną ginklų partiją patvirtinantis dokumentas.

Ginklų vežimas – ginklų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę arba įvežimas iš Europos Sąjungos valstybės į Lietuvos Respubliką.
Įvežant pavienius ginklus ir jų šaudmenis, taip pat turi būti pateikiamas atitinkamas leidimas.
Pavieniai ginklai – ginklai, tai ginklai kurie įvežami, išvežami, gabenami tranzitu, vežami Lietuvos Respublikos teritorija, neturint tikslo juos realizuoti ar kitaip perduoti.

Pavienių ginklų leidimų rūšys:

Leidimas įvežti (išvežti) ginklus – vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos leidime nurodytus ginklus patvirtinantis dokumentas.
Leidimas įvežti (išvežti) ginklus – vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją iš Bendrijos muitų teritorijai nepriskirtų šalių ir teritorijų arba išvežti iš jos į Bendrijos muitų teritorijai nepriskirtas šalis ir teritorijas, gabenti per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją tranzitu Bendrijos prekių muitinio statuso neturinčius leidime nurodytus ginklus patvirtinantis dokumentas.

Eksportuojant, importuojant ar gabenant tranzitu ginklus, muitinės poste muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais privalomais dokumentais būtina pateikti atitinkamo leidimo originalą.
Eksportuojamų, importuojamų ar gabenamų tranzitu ginklų dokumentai tikrinami muitinėse ir įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų  teisės aktų nustatyta tvarka. Apie ginklų eksportą, importą ar tranzitą juridinis asmuo turi informuoti teritorinę muitinę (muitinės įstaigą, kuriai numatoma pateikti ginklus) prieš 2 darbo dienas.

Text Box: Ginklai gali būti įvežami į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, išvežami iš jos ar gabenami per ją tranzitu tik per šiuos teritorinių muitinių postus: Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų ir Lavoriškių kelio postus, Vilniaus oro uosto postą, Vaidotų geležinkelio postą, Kauno teritorinės muitinės Kauno oro uosto postą, Klaipėdos teritorinės muitinės Molo jūrų uosto postą, Pilies jūrų uosto postą, Malkų įlankos jūrų uosto postą, Panemunės kelio postą. Per kitus teritorinių muitinių postus ginklus leidžiama gabenti tik  atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu. 

 Už įvežamų ginklų gabenimą atsakingas asmuo (vežėjas) privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi gabenamų ginklų vežimo ir laikymo (saugojimo) reikalavimų, kol ginklai perduodami asmeniui, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus.

Asmuo, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus, perduodamas juos už ginklų gabenimą atsakingam asmeniui (vežėjui) ar (ir) muitinės pareigūnams, privalo pateikti leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą, taip pat asmens dokumentą.

 

Informacija atnaujinta 2017-11-28