English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Ne maisto produktų (pvz.: elektronikos prietaisai, žaislai, elektros lemputės, gaminiai iš plastiko, įvairūs buitiniai prietaisai, kosmetikos ir parfumerijos gaminiai ir kt.)  saugos reikalavimus nustato derinamieji ES teisės aktai. Derinamieji teisės aktai – bet kurie ES teisės aktai, kuriais suderinamos pateikimo į rinką sąlygos. Produktų saugos reikalavimus, nustatytus derinamuosiuose teisės aktuose, privaloma taikyti visose ES šalyse narėse.

Gaminiai turi atitikti reikalavimus, užtikrinančius aukštą visuomenės interesų, kaip antai sveikata ir sauga, vartotojų apsauga, aplinkos apsauga ir saugumas, apsaugos lygį, iš kitos pusės, laisvas prekių judėjimas negali būti ribojamas daugiau, nei leidžiama pagal derinamuosius ES teisės aktus. Atsižvelgus į tai ir įvertinus, kad labai sunku priimti ES teisės aktus dėl kiekvieno egzistuojančio ar galimo sukurti gaminio, buvo priimtas 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 339/93.

Šiuo reglamentu nustatoma rinkos priežiūros sistema papildo ir sustiprina galiojančias derinamųjų ES teisės aktų nuostatas, susijusias su rinkos priežiūra, akreditavimo, rinkos priežiūros, gaminių iš trečiųjų šalių kontrolės ir žymėjimo ženklu CE taisykles.

Įgyvendindama šį reglamentą muitinė, kuri kontroliuoja iš trečiųjų šalių importuojamus produktus, bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Lietuvos Respublikoje yra šios ne maisto produktų rinkos priežiūrą vykdančios institucijos, kurios teikia informaciją apie atskiroms produktų grupėms nustatytus saugos ir atitikties reikalavimus.

Pagrindinė institucija, vykdanti daugelio ne maisto produktų rinkos priežiūrą, − Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Medicinos prietaisų rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.

Lietuvos saugios laivybos administracija vykdo pramoginių laivų, asmeninių laivų, jų varomųjų variklių ir sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba vykdo plastikų, skirtų liestis su maistu, rinkos priežiūrą

Siekiant padėti muitinėms ir Rinkos priežiūros institucijoms įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 Europos Komisija parengė Importo kontrolės gaminių saugos ir atitikties srityje gaires, kurioje išdėstytos pagrindinės šio reglamento nuostatos, susijusios su iš trečiųjų šalių importuojamų produktų saugos ir atitikties kontrole. Importo kontrolės gaminių saugos ir atitikties srityje gairės.

 

Informacija atnaujinta 2016-12-07