English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

    Aptariant importuojamų naudotų transporto priemonių importo aktualijas kyla klausimų, susijusių su importuojamų naudotų transporto priemonių deklaravimu, rinkos vertės nustatymu turto vertinimo ataskaitose ir Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinynų „Autotransporto kainos Lietuvoje“ ir „Oldtimer katalog“ taikymu. Atsižvelgdami į praktikoje pasitaikančias situacijas ir kylančius klausimus, teikiame paaiškinimus:

•         Dėl transporto priemonės aprašymo muitinės deklaracijoje (31 langelis).

•         Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo.

•         Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms.

•         Dėl žinynuose „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateikiamų kainų taikymo.

•         Dėl senų automobilių vertinimo remiantis žinynu „Oldtimer katalog“.

•         Dėl VŠĮ „Emprekis“ pateikiamų kainų taikymo nustatant panašių transporto priemonių vertę.

•         Dėl VŠĮ „Emprekis“ teikiamų individualių paklausimų apie importuojamų naudotų transporto priemonių kainas.

•         Dėl transporto priemonių su trūkstamomis (nuimtomis) detalėmis vertinimo.

•          Dėl muitinio įvertinimo metodų taikymo.

•         Dėl atvejų, kai pateikiama reikalavimų neatitinkanti turto vertinimo ataskaita.

•         Dėl vizualiai nematomų defektų nustatymo ir įvertinimo.

•         Transporto priemonių smulkių apgadinimų ir įprastinio (natūralaus) nusidėvėjimo atmintinė.  

•         Naujas dokumento kodas 9V05  apie vizualiai nematomus defektus. 

•         Dėl naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimo procese pradedamų taikyti nepriklausomų ekspertizių.

 

 

Dėl transporto priemonės aprašymo muitinės deklaracijoje (31 langelis).

    2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/2446, C1 priedėlio II antraštinės dalies C skirsnyje nustatyta, kad muitinės deklaracijos 31 langelyje prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų joms iškart vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti. Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių, patvirtintų, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810 „Dėl muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“, 18.6.4 papunktis nustato, kad muitinės deklaracijos 31 langelio „Prekių aprašymas (6/8)“ vidurinėje ir apatinėje dalyse prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas nedelsiant ir vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti pagal KN, draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems importo muitams ar mokesčiams apskaičiuoti.

    Jeigu deklaruojamos kelių transporto priemonės, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, modifikacija, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, degalų rūšis, variklio cilindrų tūris ir galingumas. Jeigu deklaruojamos nepilnai sukomplektuotos, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių kelių transporto priemonės, turi būti aprašyti apgadinimai ir (arba) nurodytos trūkstamos detalės. Jeigu deklaruojamos naudotos kelių transporto priemonės – nurodoma „Naudota“.

     Duomenys apie transporto priemonės markę, modelį ir modifikaciją reikalingi Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų taikymui (kontrolei ir muitinio įvertinimo tikslams), todėl muitinės deklaracijos 31 langelyje turi būti nurodomas pilnas transporto priemonės modelis, įskaitant modifikaciją, pvz.: markė: TOYOTA; modelis: CAMRY HYBRID SE; spalva: PILKA; pagaminimo metai: 2016; identifikavimo Nr.: 4T1BD1FK1GU194032; variklio talpa: 2500; variklio galia: 150; degalų rūšis: hibridinis elektrinis. Dėl transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo žiūrėti paaiškinimą „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo“.

Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo.

    Nustatant importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę pagal Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinynų duomenis arba duomenis iš kitų šaltinių, svarbu tiksliai identifikuoti transporto priemonę, t. y. nustatyti transporto priemonės modelį ir modifikaciją.

    Importuojama naudota transporto priemonė identifikuojama remiantis jos registracijos (nuosavybės) dokumentuose bei pirkimo pardavimo dokumentuose pateikiama informacija, taip pat apžiūrint transporto priemonę. Importuotojas tiksliam transporto priemonės identifikavimui gali pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, transporto priemonės gamintojo įgalioto atstovo surašytus dokumentus arba transporto priemonės vertinimo dokumentus, kurie sudaryti naudojant remonto kaštų apskaičiavimo platformas (pvz., AudaNet), kuriose transporto priemonė identifikuojama pagal jos identifikavimo numerį (toliau – VIN).

    Jei minėtais būdais tiksliai identifikuoti transporto priemonės negalima, transporto priemonė identifikuojama naudojantis transporto priemonių VIN dekoderiais:

    1.   www.autocheck.com

    2.   www.searchquarry.com/vin-decoder

   3.    https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder

   4.    https://www.carfax.eu/ 

        Transporto priemonė identifikuojama iš eilės taikant kiekvieną dekoderį nuo 1 iki 4, kol pasiekiamas tas punktas, pagal kurį galima vienareikšmiai identifikuoti transporto priemonę. Esant neaiškumams dėl transporto priemonės modifikacijos, turi būti konsultuojamasi su importuotoju ir VŠĮ „Emprekis“.

Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms.

     Žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodomos Lietuvos rinkoje parduodamų naudotų transporto priemonių kainos. Iš JAV atgabentų JAV rinkai skirtų transporto priemonių rinkos kainos Lietuvoje skiriasi nuo Europos Sąjungos rinkai skirtų (pagamintų) transporto priemonių rinkos kainų, todėl žinyne JAV rinkai skirtų transporto priemonių kainos nurodomos atskirai. VŠĮ „Emprekis“ žinyne teikia išaiškinimą dėl kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms (http://www.emprekis.lt/about.php).

    Dauguma naudotų transporto priemonių importuojamos iš tų valstybių, kurių rinkai jos pagamintos ir kurioje buvo eksploatuojamos. Išskirtiniais atvejais importuojamos naudotos transporto priemonės gali būti skirtos vienai trečiajai šaliai (pvz., JAV), o eksploatuotos arba tik įregistruotos kitoje trečiojoje šalyje. Tokiais atvejais taikant žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateiktas kainas, atsižvelgiama į tai, kurios šalies rinkai automobilis buvo pagamintas. Pavyzdžiui, importuotojas gali pateikti šalies, kuriai transporto priemonė buvo skirta, registracijos dokumentą (jei buvo registruota), automobilio gamintojo oficialaus atstovo išduotą pažymą, nurodančią, kuriai rinkai automobilis buvo pagamintas, duomenų bazių išrašus (pvz. www.carfax.eu, www.vingurus.com) ir kitą informaciją.

    Esant neaiškumams dėl žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytų kainų taikymo turi būti konsultuojamasi su VŠĮ „Emprekis“.

Dėl žinynuose „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateikiamų kainų taikymo.

    Nustatant importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams taikomi Muitinės departamento aprobuoti žinynai „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodomos rinkos kainos automobiliams, kurie yra iki 30 metų. Pasitaiko atvejų, kai tos pačios transporto priemonės kaina būna nurodyta abiejuose žinynuose. Muitinio įvertinimo tikslams pagrindiniu žinynu laikomas žinynas „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Žinyne „Oldtimer katalog“ nurodytos kainos naudojamos toms transporto priemonėms, kurių kainos nepateiktos žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“.

Dėl senų automobilių vertinimo remiantis žinynu „Oldtimer katalog“.

    Žinyne „Oldtimer katalog“ pateikiamos 5 automobilių kainos pagal jų būklę:
1 – nepriekaištingos būklės, 2 – geros būklės, 3 – naudotos būklės, 4 – nusidėvėjusios būklės,
5 – reikalingas remontas; automobilių būklės apibūdinimo vertimas pridedamas. Importuojamo automobilio būklė nustatoma atsižvelgiant į pateiktus būklės aprašymus, reikalui esant, grindžiama turto vertintojo surašyta išvada, kurioje nurodoma kokiai būklei automobilis priskiriamas.

    Jei automobilis apgadintas autoįvykio metu ar dėl kitų priežasčių, automobilio muitinei vertei pagrįsti pateikiama turto vertinimo ataskaita. Po automobilio defektų, nurodytų turto vertinimo ataskaitoje, pašalinimo automobilio būklė turi atitikti automobilio būklę iki apgadinimo. Jei dėl remonto automobilio (atskirų automobilio dalių) būklė pagerėja, t. y. nebeatitinka žinyne „Oldtimer katalog“ pateikiamo būklės aprašymo, atsižvelgiant į tai turto vertinimo ataskaitoje atkūrimo (remonto) kaštuose (sąmatoje) turi būti įvertintas šių atskirų automobilio dalių pagerinimas. Dalių pagerinimas apskaičiuojamas, vadovaujantis Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118, nuostatomis. Pažymėtina, kad seno automobilio apgadintos remontuojamos dalies dažų sluoksnio pagerinimo paruošimo-dažymo išlaidos (darbai ir medžiagos) priimamos kaip pusė apskaičiuotų atkūrimo (remonto) kaštuose paruošimo-dažymo išlaidų.

    Jei importuojamas senas automobilis priskiriamas 1-ai ar 2-ai būklei, nurodytai žinyne „Oldtimer katalog“, apskaičiuojant atkūrimo (remonto) kaštus keičiamų dalių nuvertėjimas neskaičiuojamas ir neišskaičiuojamas iš dalių kainos, bet jei dėl remonto automobilio (atskirų automobilio dalių) būklė pagerėja, įvertinamos atskirų dalių ar dažų sluoksnio pagerinimo išlaidos.

Dėl VŠĮ „Emprekis“ pateikiamų kainų taikymo nustatant panašių transporto priemonių vertę.

    Jeigu duomenų apie atitinkamų transporto priemonių rinkos kainas žinyne (kataloge) nėra, vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, 19, 23 ir 34 punktais, transporto priemonių rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į panašių markių, modelių ir modifikacijų naudotų transporto priemonių rinkos kainas, nurodytas žinyne (kataloge), išskyrus atvejus, kai transporto priemonės modifikacija akivaizdžiai yra gerokai prabangesnė dėl jubiliejinės ar riboto kiekio serijos bei prabangesnės įrangos už tos pačios gamintojo markės ir modelio bazinės modifikacijos (pvz., „Dodge Challenger SRT Hellcat“, „Ford Mustang Boss“, „Ford Mustang Shelby GT350“).

    Panašių markių, modelių ir modifikacijų transporto priemonės suprantamos kaip transporto priemonės, pagamintos to paties gamintojo markės, modelio ir panašios modifikacijos, t. y. pagal transporto priemonės įrangą. Tais atvejais, kai nėra galimybės pagrįstai nustatyti importuojamos naudotos transporto priemonės modifikacijos, vertintojas, vadovaudamasis vizualia apžiūra, t. y. vizualiai matoma transporto priemonės įranga, priskiria transporto priemonę prie artimiausios modifikacijos, pateiktos aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinyne (kataloge). Šiuo atveju transporto priemonių rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į to paties gamintojo markės, modelio ir panašios modifikacijos transporto priemones, nurodytas Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinynuose (kataloguose). Tik tais atvejais, kai nėra galimybės importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertės nustatyti remiantis žinynu (katalogu), ji nustatoma remiantis kitais duomenimis.

Dėl VŠĮ „Emprekis“ teikiamų individualių paklausimų apie importuojamų naudotų transporto priemonių kainas.

    Individualūs VŠĮ „Emprekis“ atsakymai apie importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos kainas teikiami tik tuo atveju, kai jų negalima nustatyti remiantis žinynu (katalogu), t. y., jeigu jame nepateiktos tokių pat arba panašių transporto priemonių kainos.

    Jei importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam tikrinimui pateikiami dokumentai, tarp kurių yra VŠĮ „Emprekis“ individualus atsakymas apie transporto priemonės rinkos kainą, prieš priimant sprendimą nesiremti šia kaina prašome kreiptis į VŠĮ „Emprekis“ ir išsiaiškinti visas individualaus atsakymo pateikimo aplinkybes. Taip būtų išvengiama situacijų, kuomet apie tapačią transporto priemonę muitinė ir importuotojas VŠĮ „Emprekis“ pateikia skirtingus duomenis (pvz., nurodo skirtingą nusidėvėjimo lygį, transporto priemonės tipą ir pan.), todėl gauna individualius atsakymus su skirtingomis vertėmis.

Dėl transporto priemonių su trūkstamomis (nuimtomis) detalėmis vertinimo.

    Vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių 28 punktu, turto vertinimo ataskaitose, apskaičiuojant vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo kaštus, į juos neįskaitoma importuojamų naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių, kurios buvo nuimtos (išmontuotos) po transporto priemonių įsigijimo, vertė. Jei transporto priemonės įsigyjamos be tam tikrų sudėtinių dalių, tam, kad šias dalis vertinti turto vertimo ataskaitose, muitinei turi būti pateikiama išsami informacija apie įvykdytus sandorius ir transporto priemonių būklę jų įsigijimo metu. Jei transporto priemonės įsigyjamos aukcionuose, turi būti pateikiami pirkimo aukcionuose dokumentai, kuriuose nurodytos transporto priemonių įsigijimo kainos, aukcionų mokesčiai ir matyti kokios transporto priemonių dalys buvo išmontuotos jų pardavimo metu. Konkrečius importo atvejus nagrinėja ir sprendimus dėl trūkstamų (nuimtų) detalių vertinimo priima teritorinių muitinių, kurių veiklos zonoje forminamos muitinės procedūros, Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriai.

    Turto vertinimo ataskaitose gali būti vertinamos trūkstamos (nuimtos arba pamestos) detalės, kurios akivaizdžiai buvo apgadintos. Turto vertinimo ataskaitoje atskirai nurodoma, kurios trūkstamos detalės buvo akivaizdžiai apgadintos.

Dėl muitinio įvertinimo metodų taikymo.

    Kai importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui netaikomas sandorio vertės metodas, jų muitinė vertė nustatoma, nuosekliai taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus, gali būti remiamasi Muitinės departamento prie Finansų ministerijos  generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 patvirtintų „Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių“ II ir III skyrių nuostatomis, Muitinės departamento aprobuotais naudotų automobilių kainų žinynais arba turto vertintojų sudarytomis turto vertinimo ataskaitomis.

    Išnagrinėjusi visą jai prieinamą informaciją, muitinė sprendžia, ar turto vertintojų surašytos turto vertinimo ataskaitos pagrindu gali būti taikytinas alternatyvus muitinio įvertinimo metodas.

    Nustatant importuojamų apgadintų transporto priemonių muitinę vertę gali būti remiantis turto vertinimo ataskaitose apskaičiuota apgadintos transporto priemonės rinkos verte, kuri perskaičiuojama lanksčiai taikant dedukcinio muitinio įvertinimo metodo principus, t. y. nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013) 74 straipsnio 3 dalimi ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto (2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.2015/2447) 144 straipsniu, muitinės deklaracijos 43 langelyje turi būti nurodomas alternatyvus muitinio įvertinimo metodas „6“.

 Dėl atvejų, kai pateikiama reikalavimų neatitinkanti turto vertinimo ataskaita.

    Jei muitinio tikrinimo metu nustatoma, kad naudotos apgadintos transporto priemonės muitinei vertei pagrįsti pateikta turto vertinimo ataskaita neatitinka Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių 26 punkto reikalavimų, deklarantas/importuotojas informuojamas apie nustatytus neatitikimus. Jei deklarantas/importuotojas per nustatytą laiką nepateikia reikalavimų atitinkančios turto vertinimo ataskaitos, transporto priemonės muitinė vertė nustatoma vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių 17, 18 ir 19  punktais.

Dėl vizualiai nematomų defektų nustatymo ir įvertinimo.

     Importuojamų naudotų transporto priemonių turimi vizualiai nematomi defektai, kurių neįmanoma identifikuoti importuojamų naudotų transporto priemonių vizualios apžiūros metu, vertinami vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, 30 punktu.

   Nustatant vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus vizualiai nematomiems defektams atstatyti, išlaidos skaičiuojamos (vertinamos) tik tada, jeigu prie turto vertintojų sudarytų naudotų transporto priemonių vertinimo ataskaitų pridėti transporto priemonių gamintojų įgaliotų atstovų Lietuvoje arba kitų transporto priemonių remonto įmonių, įtrauktų į Muitinės departamento sudarytą transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą, dokumentai, kuriuose nurodyti duomenys apie nustatytus konkrečius vizualiai nematomus defektus. 

   Dokumentuose apie vizualiai nematomus defektus nurodoma naudotos transporto priemonės tikrinimo data ir laikas, paslaugos užsakovas ir mokėtojas, kokie vizualiai nematomi defektai buvo nustatyti,ir pateikiami nustatytus vizualiai nematomus defektus patvirtinantys įrodymai (išrašas iš kompiuterinės programos, specialisto nustatyti faktai ir išvada dėl gedimo ir panašiai). Komerciniai pasiūlymai dėl transporto priemonių remonto atlikimo nėra laikomi Dokumentais apie vizualiai nematomus defektus.

    Dokumentuose apie vizualiai nematomus defektus, kuriuose įvardinti variklio defektai, turi būti nurodomas keistino ar remontuotino variklio numeris, jei toks numeris yra numatytas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.

   Dokumentai apie vizualiai nematomus defektus turi būti pasirašyti juos išdavusios įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (prie dokumentų pridedamas įgaliojimas), taip pat defektus nustačiusio įmonės darbuotojo.

    Tikrinimo metu muitinei išlikus abejonėms, gali būti atliekamas pakartotinis vizualiai nematomų defektų patikrinimas. Tuo atveju, jei naudota transporto priemonė deklaruojama po laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, kurios vykdymo laikotarpiu ji buvo suremontuota, importuotojas gali pateikti duomenis apie transporto priemonės remontą.

 Naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimo procese pradedama taikyti nepriklausoma ekspertizė.

     Teisė muitinei atlikti muitinį tikrinimą (kurio metu visų pirma gali būti tikrinamos prekės), kuris, jos nuomone, yra būtinas, yra nustatyta 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 46 straipsnio 1 punkte. Sąjungos muitinės kodekso 188 straipsnio c punkte įvardyti veiksmai, kuriuos muitinė, tikrindama priimtoje muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, gali atlikti. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 238 straipsnyje nustatyta, kad „jeigu muitinė nusprendžia pagal Kodekso 188 straipsnio c punktą patikrinti prekes <...> , ji šiuo tikslu paskiria laiką, vietą ir apie tai praneša deklarantui“. Sąjungos muitinės kodekso 189 straipsnyje nustatyta tikrinamų prekių pristatymo į jų tikrinimo vietą sąlygos ir deklaranto atsakomybė, o Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 239 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad  tuo atveju, „jei deklarantas atsisako dalyvauti tikrinant prekes arba muitinei nesuteikia būtinos pagalbos, nustatomas terminas, iki kurio jis turi atvykti arba suteikti pagalbą“, o jeigu deklarantas iki nurodyto termino neįvykdo muitinės reikalavimų, muitinė turi teisę tikrinti prekes deklaranto rizika. Jei būtina, muitinė gali kreiptis į atitinkamą ekspertą.

    Įgyvendinant Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus  2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 43 punkto nuostatą, kad „muitinė, atlikdama deklaruojamos naudotos transporto priemonės muitinės vertės tikrinimą, gali, nepriklausomai nuo importuotojo pateiktų dokumentų, susijusių su transporto priemonės apgadinimo ar defektų šalinimo sąmatos pagrindimu, sudaryti defektų šalinimo sąmatą, kreiptis į draudimo bendrovių žalų nustatymo ekspertus, nepriklausomus turto vertintojus, automobilių gamintojų autorizuotus centrus ir kt.“, muitinė atrankos būdu pradeda taikyti deklaruojamo „Dokumento apie vizualiai nematomus defektus“ (toliau – Dokumentas) turinio teisingumo tikrinimą.

    Esant pagrįstoms abejonėms dėl kartu su muitinės deklaracija pateiktame Dokumente esančių duomenų ir (arba) informacijos išsamumo ar teisingumo, muitinė numato susisiekti su pasirinktu Autorizuotu centru, suderinti tikrintinos transporto priemonės pateikimo aspektus ir informuoti deklarantą apie muitinės sprendimą atlikti transporto priemonės tikrinimą, nurodant sprendimo pagrindą, tikrinimo vietą ir laiką.

    Duomenys, susiję su deklaranto informavimu apie paskirtą naudotos transporto priemonės tikrinimo vietą ir laiką, muitinės siūlymas dalyvauti transporto priemonės pervežimo ir jos tikrinimo procese, taip pat deklaranto atsakymas (-ai) į muitinės pranešimus teikiami Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos priemonėmis.

    Papildoma informacija:

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 9 d įsakymu Nr. 1B-429 „Dėl Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos        23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtintas naujas dokumento, nurodomo muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinis kodas 9V05 „Dokumentas apie vizualiai nematomus defektus“. Deklaruojant naudotą transporto priemonę ir pateikiant minėtą Dokumentą muitinei, jis turi būti nurodomas  muitinės deklaracijos 44 laukelyje.

 

Informacija atnaujinta 2021-12-27