English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

 

Paslaugos pavadinimas

Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas

(paslaugos aprašymas ir schema)

Paslaugos apibūdinimas Intrastato ataskaitų priėmimo ir patvirtinimo elektroninė paslauga teikiama registruotiems muitinės elektroninių paslaugų gavėjams.

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (toliau – IDAIS) portale adresu https://intrastat.lrmuitine.lt.

IDAIS portalo naudotojas Intrastato ataskaitos (toliau – Ataskaita) duomenis gali pateikti internetu realiuoju laiku (on-line): užpildęs Ataskaitos formą IDAIS portale realiuoju laiku; pateikęs Ataskaitos elektroninį pranešimą IDAIS portale realiuoju laiku.


Muitinės departamento reikalavimai Ataskaitų elektroninio pranešimo ir Atsakymo elektroninio pranešimo konstrukcijai ir duomenų struktūrai skelbiami IDAIS portale.


Ataskaitų duomenys IDAIS sistemoje patvirtinami tik tuo atveju, jeigu jie pateikti be klaidų.


IDAIS sistema informuoja IDAIS portalo naudotoją apie klaidingai užpildytus Ataskaitos laukus pranešimu, kuris pateikiamas realiuoju laiku Ataskaitų duomenų įvedimo lange, arba pateikia Atsakymo elektroninį pranešimą su nustatytų klaidų sąrašu.


Jei klaidų skaičius neviršija nustatytos leistinos klaidų skaičiaus ribos, elektroniniu būdu pateikta Ataskaita su duomenų klaidomis IDAIS sistemoje registruojama su klaidomis, bet nepatvirtinama.


Jeigu IDAIS portalo naudotojas pateikia Ataskaitų elektroninį pranešimą realiuoju laiku, apie pranešimo apdorojimo rezultatus jis nedelsiant informuojamas, pateikiant Atsakymo elektroninį pranešimą.


Jeigu Ataskaitų elektroninio pranešimo duomenų struktūra neatitinka reikalavimų, Ataskaitos pranešimas nepriimamas ir neregistruojamas.

PVM mokėtojo arba tarpininko atstovui pateiktame Atsakymo elektroniniame pranešime nurodomas aptiktos klaidos kodas ir jos aprašymas.

Ataskaita laikoma pateikta, jeigu ji patvirtinama IDAIS sistemoje. Ataskaitos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos patvirtinimo IDAIS sistemoje data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. DĮ-247/1B-1078 “Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo”.

Administracinės paslaugos  iniciavimo forma PVM mokėtojas arba tarpininkas, pageidaujantis teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, privalo užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Ataskaitose pateikiama tokia informacija:

 • duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją;
 • duomenys apie tarpininką; 
 • ataskaitinis mėnuo;
 • prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;
 • prekės aprašymas;
 • apskritis (Išvežimo ataskaitoje);
 • sandoris; 
 • pristatymo sąlygos;
 • transporto rūšis;
 • šalis siuntėja (Įvežimo ataskaitoje);
 • šalis gavėja (Išvežimo ataskaitoje);
 • kilmės šalis (Įvežimo ataskaitoje);
 • neto masė, kg;
 • mato vienetas;
 • kiekis;
 • faktūrinė vertė, EUR;
 • statistinė vertė, EUR; 
 • statistinių duomenų parengimo ir ataskaitos užpildymo trukmė

Paslaugos teikėjas

 Statistikos analizės skyriaus nutolusios darbo vietos

Vilniuje

(8 5) 235 6398; (8 5) 235 6371;

Kaune

(8 37) 30 43 37;

Klaipėdoje

(8 46) 39 35 46; (8 46) 393 533;

Šiauliuose

 (8 41) 540 007

el. p. intrastatas@lrmuitine.lt

 

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus  vyresnioji patarėja, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas   

Agnė Dailydienė
tel. (8 5) 266 6056; el. p. agne.dailydiene@lrmuitine.lt

Paslaugos suteikimo kaina

Nemokamai

Paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė.

 

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2021-10-13