English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Mokesčių administravimas

Duomenų apie asmens mokesčius pateikimas

Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema (MAKIS) – tai realaus laiko režimu veikiantis centralizuotas Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemis. MAKIS paskirtis – teisingai ir laiku apskaičiuoti visus muitinės mokesčių mokėtojų mokestinius įsipareigojimus muitinei bei muitinės mokestinius įsipareigojimus mokesčių mokėtojams ir Valstybės iždui. MAKIS įgyvendinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimai. Sistemoje realiu laiku automatiškai registruojami muitinės deklaracijose apskaičiuoti mokesčiai ir įplaukos į muitinės surenkamąsias sąskaitas bankuose, formuojami muitinės sprendimai ir pranešimai mokesčių mokėtojams, ataskaitos EK ir LR institucijoms bei muitinės Mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkiniai.

Iš MAKIS teikiama informacija prieigos prie Verslininko portalo teisę turintiems muitinės mokesčių mokėtojams apie jų mokestinį balansą, įsiskolinimus muitinei ir mokėtinas sumas, mokestinių prievolių išieškojimo būklę ir kitus muitinės mokesčių mokėtojams aktualius sistemoje esančius duomenis bei sukurta muitinės mokesčių mokėtojo prašymų, susijusių su muitinės administruojamais mokesčiais, pateikimo galimybė.

Norintys gauti mokesčių duomenis ir teikti prašymus elektroniniu būdu turi pateikti prašymą ir sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikos muitine, vadovaudamiesi Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1B-566 „Dėl užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu taisyklių ir duomenų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ patvirtintais dokumentais:

-        Užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu taisyklės.

-        Prašymas dėl mokesčių duomenų gavimo ir prašymų pateikimo elektroniniu būdu.

-        Duomenų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu pavyzdinė sutartis.

Išsamesnės informacijos rasite čia.

Verslininko portalo naudotojo vadovas 

Pasiteirauti galite el. paštu helpdesk@lrmuitine.lt

Informacija atnaujinta 2017-01-27