English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Mokesčių administravimas

Mokestinių prievolių įskaitymo muitinėje taisyklės

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo  84 straipsnio nustatyta tvarka, mokesčių mokėtojo sumokėtos sumos įskaitomos tokia tvarka, kokią mokėjimo nurodyme nustato mokesčių mokėtojas. Atkreiptinas dėmesys, kad sumokėti importo ir eksporto mokesčiai muitinėje apskaitomi pagal įmokų kodus. Todėl mokesčių mokėtojams atliekant mokėjimus neprivaloma nurodyti muitinės administracinio dokumento (deklaracijos) numerio (mokėjimo nurodymuose mokėjimo paskirtis yra tekstinis laukas – neprivalomas ir nestruktūrizuotas) .

Sumokėtoji suma muitinei įskaitoma pagal Mokesčių mokėtojo muitinei sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1B-574 „Dėl Mokesčių mokėtojo muitinei sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3196), nustatytą mokesčių mokėtojų muitinei sumokėtų sumų įskaitymo eilės tvarką.

Mokėjimo nurodyme nenurodžius arba nurodžius neteisingą įmokos kodą, pirmiausia įskaitomi muitai, akcizai, pridėtinės vertės mokestis, netesybos bei palūkanos.

Pirmiausiai įskaitomos pasibaigusio mokėjimo termino mokestinės prievolės (išskyrus tas, kurioms pradėtos taikyti priverstinio išieškojimo priemonės) tokia seka:

1. Negarantuotos mokestinės prievolės, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas anksčiausiai pasibaigęs,

2. Mokestinės prievolės, kurių apmokėjimas užtikrintas garantijos dokumentu, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas anksčiausiai pasibaigęs.

Įskaičius pasibaigusio  mokėjimo termino mokestines prievoles, įskaitomos nepasibaigusio  mokėjimo termino mokestinės prievolės tokia seka: negarantuotos mokestinės prievolės (pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas pasibaigs anksčiausiai) ir mokestinės prievolės, kurių apmokėjimas užtikrintas garantijos dokumentu, pradedant mokestine prievole, kurios sumokėjimo terminas pasibaigs anksčiausiai.

Kai mokesčių mokėtojas, atlikęs mokėjimą, neturi neįvykdytų mokestinių prievolių muitinei, sumokėta suma arba sumos likutis jam įskaitomas kaip permoka.

Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos įskaitomos ir grąžinamos vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1B-477 „Dėl Muitų ir (arba) akcizų ir PVM grąžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti taisyklių ir prašymo dėl akcizų ir (arba) PVM grąžinimo (įskaitymo) arba atsisakymo juos išieškoti formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 78-2772) nustatyta tvarka.

Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymą Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių nepriemokai padengti, Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių permokos įskaitymą Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti, taip pat klaidingai sumokėtų mokesčių įskaitymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymas  Nr. VA-182/1B-1042 (Žin., 2004, Nr. 174-6469).

Žinotina, kad Mokesčių mokėtojų mokestinė prievolė (skola muitinei) ir sumokėti importo mokesčiai (pagal pirminį banko dokumentą) registruojami muitinės Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – MAKIS), kurioje atliekamas automatinis gautų sumų identifikavimas, t. y. nustatomas mokėtojas ir įregistruojama informacija apie gautą mokėjimą.

Bankai (rubrika “Muitinės surenkamosios sąskaitos”), kuriuose yra muitinės administruojamų mokesčių surenkamosios sąskaitos, iš karto įskaito gautas muitinės įplaukas į sąskaitas ir informacinės sistemos pagalba siunčia struktūrizuotą elektroninį išrašą į MAKIS. Ši informacija automatiškai įrašoma į MAKIS, kuri vykdo automatinį  mokestinių prievolių padengimą.

 

Informacija atnaujinta 2023-11-07