English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Mokesčių administravimas

Informacija muitinės deklarantams ir prievolininkams

Mokesčiu, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Muitinės departamento surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų už muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės įstaigų sąskaitas, suvestinis kodų sąrašas

Muitai pramoninėms prekėms

A00

Muitai žemės ūkio produktams

A10 *

Papildomi muitai

A20

Galutiniai antidempingo muitai

A30

Laikinieji antidempingo muitai

A35

Galutiniai kompensaciniai muitai

A40

Laikinieji kompensaciniai muitai

A45

PVM

B00

Kompensuojamieji delspinigiai (t. y. laikinasis įvežimas perdirbti)

D10

Akcizai 

100

Įmokos už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas

889 **

Įmokos už realizuotas areštuotas ir konfiskuotas prekes

820

Muitų ir mokesčių, apskaičiuotų muitinės dokumente, sumokėjimas grynais pinigais muitinio įforminimo metu

821

Užstatai

899

Kitos įmokos, įskaitant kitų institucijų išieškotas įmokas

896

Muitinės įstaigų renkamos valstybės rinkliavos

888

Mokestis už leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis

(jų junginiais)

876

Išankstinės mokesčių įmokos

800

Įgalioto muitinės pareigūno surinktų įmokų perdavimas banko įstaigai

801

Delspinigiai už nesumokėtą muitą

812

Delspinigiai už nesumokėtą akcizą

846

Delspinigiai už nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį

860

Delspinigiai už nesumokėtą apyvartos mokestį

838

Delspinigiai už nesumokėtą cukraus mokestį

 

839

Bauda už mokėtino mokesčio sumažinimą

894

_____________________________________

Šis suvestinis įmokų kodų sąrašas yra sudarytas vadovaujantis 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies nuostatomis bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“, patvirtintais kodais.

* įmokos kodas taikomas, kai deklaracijoje po muitinio įforminimo yra perskaičiuojami mokesčiai.

** įmokos mokamos tik į atitinkamos Muitinės įstaigos, kurioje buvo suteikta paslauga, lėšų už prekes ir paslaugas sąskaitas. Įmokos visais kitais kodais sumokamos tik į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

 

Informacija atnaujinta 2022-09-01