English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Meursing kodo nustatymo rekomendacijos

Deklaruojant tam tikrus perdirbtus žemės ūkio produktus, priskiriamus kai kurioms Kombinuotosios nomenklatūros  4, 17, 18, 19, 20, 21 ir 33 skirsnių subpozicijoms, apmokestinimo tikslais turi būti nurodomas Meursing kodas, kurio pagrindu nustatytoms prekių subpozicijoms taikomas specifinis mokestis – muitas pagal žemės ūkio sudedamąsias dalis (EA), papildomi muitai cukrui (AD S/Z) ir papildomi muitai miltams (AD F/M).

Konkrečiu atveju mokesčių modeliavimui rekomenduotina naudotis Lietuvos muitinės Mokesčių apskaičiavimo ir patikros modulio priemonėmis.  

Meursing kodai nustatomi pagal atitinkamo produkto
•     pieno riebalų,
•     pieno baltymų,
•     sacharozės/invertuotojo cukraus/izogliukozės,
•     krakmolo kiekį.

Toliau pateikiamos Meursing kodo nustatymo rekomendacijos.

I. KRAKMOLAS/GLIUKOZĖ

Kombinuotosios nomenklatūros i priedo 1 LENTELĖS IŠNAŠA:

Prekių kiekis (esamas jose) kaip krakmolas, jo skilimo produktai, t. y. visi gliukozės polimerai ir gliukozė, nustatyta kaip gliukozė ir išreikšta krakmolu (perskaičiavus į sausąją medžiagą, 100 % grynumo; gliukozės perskaičiavimo į krakmolą koeficientas 0,9).

Tačiau jeigu deklaruojamas gliukozės ir fruktozės mišinys (bet kuriuo pavidalu) ir (arba) jis nustatomas prekėse, į pirmiau minėtą skaičiavimą turi būti įtraukiamas tik tas gliukozės kiekis, kuris viršija prekėse esantį fruktozės kiekį.

PAAIŠKINIMAS

1.  Meursing kodo nustatymo tikslams sąvoka „krakmolas/gliukozė“ reiškia ne tik prekių kokybės sertifikatuose kaip sudedamąją dalį nurodytą krakmolą ar gliukozę, bet taip pat  krakmolą ar gliukozę, įeinančią į prekių sudėtį kitų produktų pavidalu, pvz., krakmolas – miltų pavidalu, gliukozė – krakmolo skilimo produktų (maltozės, maltotriozės, maltodekstrinų) pavidalu, taip pat razinų ar kitų vaisių pavidalu ir pan.

Atliekant tyrimus krakmolas, kuris yra gliukozės polimeras, paprastai suskaidomas iki gliukozės. Nustatomas gliukozės kiekis. Pritaikius perskaičiavimo koeficientą 0,9, apskaičiuojamas krakmolo kiekis prekėje ir gautai išraiškai surandamas atitikmuo Meursing lentelėje.

 2.  Gliukozės ir fruktozės mišinys lygiomis dalimis sudaro invertuotąjį cukrų, kuris Meursing lentelėje nėra priskiriamas „krakmolui/gliukozei“.  Todėl, kai prekės sudėtyje yra deklaruojamas ar nustatomas gliukozės ir fruktozės mišinys, „krakmolui/gliukozei“ (atitinkamai perskaičiavus; koeficientas 0,9) priskiriamas tik tas gliukozės kiekis, kuris viršija fruktozės kiekį.

 KLAIDOS:
•  skaičiuojant „krakmolą/gliukozę“ neįvertinamas krakmolas, esantis kitų sudedamųjų dalių, pvz., miltų, sudėtyje;
•  gliukozės sirupo kiekis prilyginamas gliukozės kiekiui;
•  neįvertinama gliukozė, esanti kitų sudedamųjų dalių sudėtyje;
•  skaičiuojant gliukozės kiekį neatsižvelgiama į sudėtyje esančią fruktozę.

 II. SACHAROZĖ/INVERTUOTASIS CUKRUS/IZOGLIUKOZĖ

Kombinuotosios nomenklatūros i priedo 1 LENTELĖS IŠNAŠA:

Prekių kiekis (esamas jose) kaip sacharozė, kartu su sacharoze, gaunama išreiškus sacharoze bet kurį gliukozės ir fruktozės mišinį (aritmetinė šių dviejų cukrų kiekio suma, padauginta iš 0,95), kuri yra deklaruojama ir (arba) nustatoma esanti prekėse.

Tačiau, jeigu fruktozės kiekis prekėse yra mažesnis už gliukozės kiekį, į pirmiau minėtą skaičiavimą turi būti įtraukiamas tik tas gliukozės kiekis, kuris yra lygus prekėse esančiam fruktozės kiekiui.

Pastaba: Visais atvejais, kai yra deklaruojamas laktozės hidrolizės produktas ir (arba) kartu su kitais cukrais nustatoma galaktozė, prieš atliekant bet kokius skaičiavimus iš bendro gliukozės kiekio turi būti išskaičiuojamas gliukozės kiekis, lygus galaktozės kiekiui.

PAAIŠKINIMAS

1.  Sacharozė – disacharidas; gliukozė+fruktozė;
     invertuotasis cukrus – gliukozės ir fruktozės mišinys lygiomis dalimis;
    izogliukozė – produktas, gautas iš gliukozės arba jos polimerų, kurio ne mažiau kaip 10 % sausosios medžiagos masės sudaro fruktozė.

2.  „Sacharozei/invertuotajam cukrui/izogliukozei“ priskiriami ne tik sacharozė (pvz., runkelių arba cukranendrių cukrus), bet ir gliukozės bei fruktozės mišinys (lygiomis dalimis), išreikštas sacharoze, aritmetinę jų dalių sumą padauginus iš koeficiento 0,95.

3.  Kai deklaruojama ar tyrimais nustatoma, kad prekės sudėtyje yra gliukozės ir fruktozės, ir:
•  fruktozės kiekis yra mažesnisgliukozės kiekį, „sacharozei/invertuotajam cukrui/izogliukozei“ (atitinkamai perskaičiavus; koeficientas 0,95) yra priskiriama tik lygių gliukozės ir fruktozės dalių suma; gliukozės perteklius (atitinkamai perskaičiavus; koeficientas 0,9) yra priskiriamas krakmolui/gliukozei;
•  fruktozės kiekis yra didesnisgliukozės kiekį, „sacharozei/invertuotajam cukrui/izogliukozei“ (atitinkamai perskaičiavus; koeficientas 0,95) yra priskiriama aritmetinė gliukozės ir fruktozės dalių suma.

4.  Laktozė – disacharidas, pieno cukrus; gliukozė+galaktozė.

Kai yra deklaruojamas laktozės hidrolizės produktas (t. y. laktozė suskaldyta iki gliukozės ir galaktozės) ar prekės sudėtyje be gliukozės yra nustatoma galaktozė, prieš atliekant bet kokiu skaičiavimus, iš bendro deklaruoto ar tyrimais nustatyto gliukozės kiekio turi būti atimtas dydis, lygus galaktozės kiekiui (taip įvertinama iš laktozėssusidariusi gliukozė, kuri nėra priskiriamakrakmolui/gliukozei).

Pastaba Skaičiavimas atliekamas nuo 4 punkto, paskui pereinama prie 3 ir 2 punkto.

KLAIDOS
skaičiuojant „sacharozę/invertuotąjį cukrų/izogliukozę“, neįvertinama:
•  prekių sudėtyje esantis gliukozės ir fruktozės mišinys;
•  gliukozė, susidariusi laktozės skilimo metu.

III. PIENO BALTYMAI

Kombinuotosios nomenklatūros i priedo 1 LENTELĖS IŠNAŠA:

Kazeinai ir (arba) kazeinatai, esantys prekių sudėtyje, neturi būti laikomi pieno baltymais, jeigu prekėse nėra kitų pieno kilmės sudedamųjų dalių.

Pieno riebalai ir laktozė, kurių prekėse yra mažiau kaip po 1% masės, nėra laikomi kitomis pieno kilmės sudedamosiomis dalimis.

Esant tokiam atvejui, suinteresuotas asmuo, atlikęs muitinės formalumus, atitinkamoje deklaracijoje turi įrašyti: „tik pieno sudedamoji dalis: kazeinas/kazeinatas“.

PAAIŠKINIMAS

Sąvoka „pieno baltymaiapima tik baltymus, gautus iš pieno ar išrūgų, pvz., pieno albuminus, pieno globulinus.

Sąvoka „pieno baltymaineapima baltymų, gautų iš, pvz., kiaušinių, javų, sojų, gyvūninės kilmės produktų.

Jeigu prekių sudėtyje deklaruojami arba tyrimais nustatomi kazeinai ir (arba) kazeinatai, jie priskiriami „pieno baltymamstik tuo atveju, jeigu prekių sudėtyje yra ne mažiau kaip po 1 % masės laktozės ir (arba) pieno riebalų (kitų pieno kilmės sudedamųjų dalių).

Jeigu prekių sudėtyje nustatoma mažiau kaip po 1 % masės laktozės ir (arba) pieno riebalų, kazeinai ir (arba) kazeinatai pieno baltymams nepriskiriami, o atliekant muitinės formalumus turi būti nurodoma: „tik pieno sudedamoji dalis: kazeinas/kazeinatas“.

KLAIDOS
„Pieno baltymams“, neatsižvelgiant į prekių sudėtį, prilyginamas bendras baltymų kiekis, nurodytas ant prekių pakuočių ar prekių sertifikatuose, t. y. pieno baltymams priskiriami ir kiti baltymai (sojų, kiaušinių ir t. t.).

IV. PIENO RIEBALAI

Sąvoka „pieno riebalai“ reiškia pieno riebalų (sviesto) kiekį (procentais) visoje prekės masėje.  Pieno riebalų šaltiniai: pienas, sutirštintas pienas, išrūgos, jogurtas, sviestas, pieno ar išrūgų milteliai ir t. t.

Kiti riebalai (augaliniai, įskaitant kakavos sviestą, ir gyvūniniai riebalai) „pieno riebalams“ nepriskiriami.

Be to, „pieno riebalų“ kiekiui negali būti prilygintas pieno produktų, įdėtų į prekę, riebumas. Pvz., jeigu prekės sudėtyje yra 10 % pieno miltelių, kurių riebumas 8,5 % masės, tai „pieno riebalų“ kiekis turi būti ne 8,5 (grupė „pieno riebalai“ ≥6<9), o 0,85 (grupė „pieno riebalai“ ≥0<1,5).

KLAIDOS
•  „pieno riebalams“, neatsižvelgiant į prekių sudėtį, prilyginamas bendras riebalų kiekis, nurodytas ant prekių pakuočių ar prekių sertifikatuose, t. y. pieno riebalams priskiriami ir kiti augaliniai ar gyvūniniai riebalai;
•  „pieno riebalų“ kiekiui prilyginamas pieno produktų, esančių prekės sudėtyje, riebumas.

V.SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

 

 

Informacija atnaujinta 2021-12-27