English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centre vykdomi mokymai pagal šias programas:

ĮVADINIS MOKYMAS

Įvadinio mokymo „Naujai priimto į pareigas muitinės administracijos personalo profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (66 akad. val.) (2020-03-06, MD GD įsak. 1B-187)

Įvadinio mokymo „Naujai priimtų į pareigas muitinės postų pareigūnų profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (396 akad. val.) (2016-09-16, 1B-741)

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Muitinės posto pareigūno pagrindinių žinių atnaujinimas“ (80 akad. val.) (2021-01-20 MD GD įsak. Nr. 1B-29)

Kvalifikacijos tobulinimo programa teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų struktūrinių padalinių vadovams (20 akad. val.) (2009-03-25 MD GD įsak. Nr. 1B-182)

Kvalifikacijos tobulinimo programa teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų vadovams (20 akad. val.) (2009-06-15 MD GD įsak. Nr. 1B-340)

Muitinės pareigūnų perkvalifikavimo programa (144 akad. val.) (2010-03-31 MD GD įsak. Nr. 1B-214)

PAGRINDINĖS MUITINĖS VERTYBĖS

Seminaro „Vadovų veikla korupcijos prevencijos srityje“ programa (6 akad. val.) (2022-02-08 MD GD įsak. 1B-78)

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės darbuotojų antikorupcinis mokymas“ programa (8 akad. val.) (2022-02-08, MD GD įsak. Nr. 1B-80)

Nuotolinio mokymosi kurso „Viešųjų ir privačių interesų derinimas Lietuvos Respublikos muitinėje“ programa (4 akad. val.) (2021-12-16, MD GD įsak. Nr. 1B-949)

Seminaro „Antikorupcinė veikla. Muitinės pareigūno veiksmai aptikus ar gavus grynųjų pinigų“ programa (6 akad. val.) (2021-05-03, MD GD įsak. 1B-276)

Seminaro „Muitinės postų pamainų viršininkų, Mobiliųjų grupių postų ekipažų vyresniųjų veiksmai, kai muitinio tikrinimo arba tikrinimo metu aptinkami ar gaunami grynieji pinigai“ programa (3 akad. val.) (2021-03-22, MD GD įsak. Nr.1B-184) (2021-04-13, MD GD įsak. Nr.1B-240 redakcija)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-588)

Seminaro „Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir kontrolė Lietuvos Respublikos muitinėje“ programa (6 akad. val.) (2013-01-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-13)

Seminaro „Antikorupcinė veikla ir jos psichologinis aspektas“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-361)

Seminaro „Profesinė etika“ programa (8 akad. val.) (2014-04-11, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-106)

MUITINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJOS

MOKESTINĖ PRIEVOLĖ MUITINEI

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-52)

Seminaro „Tarifinių preferencijų taikymas ir mokesčių skaičiavimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-06, MD GD įsak. Nr. 1B-8)

Seminaro „Prekių tarifinis klasifikavimas. Atskirų Kombinuotosios nomenklatūros skirsnių apžvalga“ programa (6 akad. val.) (2019-08-29, MD GD įsak Nr. 1B-761)

Seminaro „Naudotų transporto priemonių muitinis įvertinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-07, MD GD įsak. 1B-802)

Seminaro „Mokesčiai už patentus ir licencijas“ programa (8 akad. val.) (2018-11-07, MD GD įsak. Nr. 1B-83)

Nuotolinio mokymosi kurso „Tarifinio reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2018-04-23, MD GD įsak. 1B-34)

Seminaro „Nauji priimti sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MD GD įsak. Nr. 1B-82)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MD GD įsak. Nr. 1B-52)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių muitinė vertė“ programa (8 akad. val.) (2017-10-26, MD GD įsak. 1B-71)

Seminaro „Prekių muitinės vertės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2014-11-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-315)

PREKIŲ ĮVEŽIMAS/IŠVEŽIMAS Į/IŠ SAJUNGOS MUITŲ TERITORIJĄ/-OS. MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS. MAŽOS VERTĖS SIUNTOS. PAŠTAS. SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS. ELEKTRONINĖS SISTEMOS

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas su Išmaniąja muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (iMDAS) ir Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS)“ programa (8 akad. val.) (2022-05-20, MD GD įsak. Nr. 1B-377)

Seminaro „Muitinės leidimų sistema“ programa (6 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-92)

Seminaro „Muitinės procedūrų, naudojant ATA knygelę, taikymas“ programa (6 akad. val.) (2015-05-13 MD GD įsak. 1B-180)

Seminaro „Mažos vertės siuntų deklaravimas“ programa (8 akad. val.) (2021-02-17, MD GD įsak. 1B-103)

Seminaro „Krovinių vežimo kelionės dokumentai“ programa (6 akad. val.) (2020-12-04 MD GD įsak. Nr. 1B-991)

Nuotolinio mokymosi kurso „Šengeno informacinė sistema (SIS II)“ programa (8 akad. val.) (2020-11-30, MD GD įsak. Nr. 1B-978)

Mokymo „Elektroninio transporto dokumento, naudojamo kaip tranzito deklaracija, muitinis tikrinimas ir įforminimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-29, MD GD įsak. Nr. 1B-864)

Seminaro „Importo ir eksporto deklaracijos muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (8 akad. val.) (2020-10-02, MD GD įsak. 1B-789)

Seminaro „Elektroninio eksporto manifesto taikymas“ programa (6 akad. val.) (2020-09-01, MD GD įsak. 1B-683)

Mokymo „Nacionalinė tranzito kontrolės sistema“ programa (12 akad. val.) (2020-07-23, MD GD įsak. 1B-587)

Seminaro „Elektroninė prekių įvežimo bendroji deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-11-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-80)

Seminaro „Prekių laikinasis saugojimas. Elektroninė prekių laikinojo saugojimo deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-10-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-74)

Nuotolinio mokymosi kurso  „Eksporto muitinės procedūros“ programa (8 akad. val.) (2017-05-16, MMC direktoriaus įsak.1B-43)

Nuotolinio mokymosi kurso „Pašto siuntų gabenimas“ programa (8 akad. val.) (2014-03-20, MD GD įsak. Nr. 1B-79)

Integruotos muitinės informacinės sistemos mokymų „Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos Įforminimo dalies Rizikos informacijos, įvertinimo, duomenų atrankos ir patikrinimų valdymo duomenų komponentė“ programa (4 akad. val.) (2011-11-21 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-343)

Seminaro „Supaprastintų tranzito procedūrų taikymas ir priežiūra“ programa (6 akad. val.) (2014-05-23, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-172)

Seminaro „Eksporto muitinės procedūros“ programa (8 akad. val.) (2014-10-31, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-312)

Integruotos muitinės informacinės sistemos mokymo „Laikinojo saugojimo funkcionalumas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (6 akad. val.) (2015-01-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-13) (2015-04-28, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-147 redakcija)

MUITINĖS TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS, ATSAKOMYBĖ

Nuotolinio mokymosi kurso „Administracinės atsakomybės taikymas“ programa (8 akad. val.) (2021-09-13, MD GD įsak. Nr. 1B-623)

Mokymo „Administracinių nusižengimų analizė ir tyrimo rezultatų įforminimas“ programa (6 akad. val.) (2021-06-17 MD GD įsak. Nr. 1B-396)

Seminaro „Sąjungos muitinės kodeksas, I modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-11-10, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-405)

MUITINIS TIKRINIMAS. DARBAS SU RENTGENO KONTROLĖS SISTEMA. MGP PROFESINIŲ ŽINIŲ ATNAUJINIMAS

Seminaro „Darbas su tikrinimų valdymo sistema KOMANDORAS“ programa (2 akad. val.) (2022-09-13, MD GD įsak. Nr. 1BE-663)

Seminaro „Muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2022-09-08 MD GD įsak. Nr. 1BE-660)

Mokymo „Automobilių tikrinimas“ programa (22 akad. val.) (2008-11-25 MD GD įsak. Nr. 1B-734)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių mėginių ėmimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-14, MD GD įsak. Nr. 1B-31)

Seminaro„Rengeno vaizdų analizavimas ir interpretavimas“ programa (12 akad. val.) (2021-09-17, MD GD įsak. Nr. 1B-627)

Mokymo „Darbas su BAXE sistema“ programa (8 akad. val.) (2018-09-04 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-57)

Seminaras „Tuščių krovininių transporto priemonių įleidimas į Sąjungos muitų teritoriją ir išleidimas iš jos, taikant Sisteminį elektroninių duomenų mainų (SEED) funkcionalumą“, (2 akad. val.) (2021-05-04, MD GD įsak. Nr. 1B-279)

Nuotolinio mokymosi kurso „Krovininių automobilių muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-05-12, MD GD įsak. Nr. 1B-339)

Mokymo „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, I dalis“ programa (16 akad val.) ir „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, II dalis“ programa (16 akad. val.) (2020-02-04, MD GD įsak. 1B-184)

Seminaro „Prekių mėginių ėmimas“ programa (6 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. 1B-587)

Seminaro „Muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2017-04-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-29)

Seminaro „Prekių ženklinimas, jų reikšmės, pakuotės ir sauga“ programa (8 akad. val.) (2017-03-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-27)

Seminaro „Pavojingų krovinių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2012-07-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360)

RIZIKOS VALDYMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-13, MD GD įsak. Nr. 1B-24)

Seminaro „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2017-02-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-17)

DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ TAIKYMAS

Seminaro „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (6 akad. val.) (2022-04-11 MD GD įsak. 1B-263)

Seminaro „Ginklų, šaudmenų ir jų dalių gabenimas per Lietuvos Respublikos teritoriją“ programa (6 akad. val.) (2014-06-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-188)

Seminaro „Pavojingų krovinių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) 2012-07-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360)

Seminaro „Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-05-05, MD GD įsak. Nr. 1B-291)

Seminaro „Dvejopos ir karinės paskirties prekių muitinės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-03-26, MD GD įsak. 1B-194)

Seminaro „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) rinkos tendencijos ir kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2021-03-15 MD GD įsak. Nr. 1B-151)

Nuotolinio mokymosi kurso „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-586)

Nuotolinio mokymosi kurso „Fitosanitarinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2018-05-25, MD GD įsak. Nr. 1B-45)

Nuotolinio mokymosi kurso „Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija – CITES“ programa (8 akad. val.) (2014-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-300)

Nuotolinio mokymosi kurso „Įvežamų gyvūnų ir gyvūninių produktų valstybinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-20, MMC direktoriaus įsak. 1B-233)

Nuotolinio mokymosi kurso „Genetiškai modifikuoti organizmai“ programa (8 akad. val.) (2009-12-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-478)

Nuotolinio mokymosi kurso „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2009-10-21, MD GD įsak. Nr. 1B-359)

Mokymų „Sprogstamosios medžiagos ir jų paieška“ (24 akad. val.) programa (2009-12-07 MD GD įsak. Nr. 1B-679)

Mokymo modulio „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos“ programa (6 akad. val.) (2010-12-20 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-372)

Seminaro „Augalų apsaugos produktų importo kontrolė ir falsifikuotų produktų identifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2011-10-21 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-289)

Seminaro „Bioterorizmo prevencija“ programa (8 akad. val.) (2011-12-01 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-359)

Nuotolinio mokymosi kurso „Atliekų gabenimo kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-16, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-229)

Mokymo „Priemonės, naudojamos kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais“ programa (6 akad. val.) (2014-06-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-181)

Seminaro „Netarifinių užsienio prekybos reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2014-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-375)

Seminaro „Biologinio ginklo ir susijusios pramoninės įrangos kūrimo grėsmės ir identifikavimas“ programa (6 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-358) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-464 redakcija)

Seminaro „Cheminio ginklo ir susijusios pramoninės įrangos kūrimo ir gabenimo grėsmės“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-359) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-466 redakcija)

Seminaro „Masinio naikinimo ginklų grėsmės ir muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-465 redakcija)

IKITEISMINIS TYRIMAS. KRIMINALINĖ ŽVALGYBA

Mokymo „Darbo su slaptaisiais kriminalinės žvalgybos dalyviais teisiniai, etiniai ir psichologiniai aspektai“ programa (4 akad. val.) (2018-09-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-64)

Mokymo „Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmų taktika ir psichologinis pasirengimas darbui stresinėse situacijose“ programa (4 akad. val.) (2018-09-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-63)

VADYBINĖS KOMPETENCIJOS IR ASMENINIS EFEKTYVUMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas nuotoliniu būdu: planavimas, vykdymas ir savikontrolė“ programa (4 akad. val.) (2021-11-25, MD GD įsak. Nr. 1B-869)

Seminaras „Laiko planavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-04-14 MMC direktoriaus įsak. 1B-127)

Mokymo „Kūrybinis mąstymas vykdant muitinės veiklą“ programa (16 akad. val.) (2017-04-24, MD GD įsak. Nr. 1B-343)

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės pareigūnų veiklos vertinimas“ programa (8 akad. val.) (2022-04-06, MD GD įsak. Nr. 1B-252)

Mokymo „Muitinės personalo konkurso arba atrankos vykdymas“ programa (8 akad. val.) (2019-05-06, MD GD įsak. Nr. 1B-426)

Mokymo „Nuotolinio susirinkimo valdymas: vadybinis aspektas“ programa (14 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-93)

Mokymo „Muitinės personalo veiklos vertinimas“ programa (16 akad. val.) (2019-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-305)

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės viduriniosios grandies vadovų vadybinių kompetencijų ugdymas“ programa (34 akad. val.) (2018-05-11 MD GD įsak. Nr. 1B-367 redakcija)

Seminaro „Efektyvus vadovavimas“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04 MMC direktoriaus įsak. Nr.1B-1)

Seminaro „Vieningi veiklos standartai stažuotės vadovams“ programa (8 akad. val.) (2012-06-28, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-357)

Seminaro „Efektyvus vadovavimas“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-1)

BENDROSIOS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

DARBAS SU DOKUMENTAIS IR DUOMENIMIS

Nuotolinio mokymosi kurso „Asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ programa (8 akad. val.) (2022-02-08, MD GD įsak. Nr. 1B-81)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių sistemų naudotojų saugus darbas su duomenimis“ programa (8 akad. val.) (2016-07-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-55)

Seminaro „Muitinės duomenų statistinė analizė“ programa (8 akad. val.) (2015-03-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-76)

Seminaro „Duomenų vizualizavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-03-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-77)

PSICHOLOGIJA

Seminaro „Konfliktų ir streso valdymas“ programa (14 akad. val.) (2009-01-26 MD GD įsak. Nr. 1B-46)

Nuotolinio mokymosi kurso „Mobingas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-18, MD GD įsak. Nr. 1B-37)

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas kolektyve“ programa (8 akad. val.) (2017-09-08, MMC direktoriaus įsak. 1B-62)

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas muitinės poste“ programa (8 akad. val.) (2015-08-26, MD GD įsak. Nr. 1B-247)

Seminaro „Bendravimo psichologija“ programa (8 akad. val.) (2011-04-21 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-135)

ANGLŲ KALBA

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2.1 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05 MD GD įsak. Nr. 1BE-494)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.2 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05 MD GD įsak. Nr. 1BE-493)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.3 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05 MD GD įsak. Nr. 1BE-492)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.2 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05 MD GD įsak. Nr. 1BE-491)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.1 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-36)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.1 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-35)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2 lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2+ lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1 lygis“ programa (324 akad. val.) (2019-09-12, MD GD įsak. Nr. 1B-814)

Mokymo „Intensyvus anglų kalbos B2 lygio kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“ programa (36 akad. val.) (2019-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-497)

Mokymo „Anglų kalba muitinės pareigūnams, A2 lygis“ programa (288 akad. val.) (2017-09-08, MMC direktoriaus įsak. 1B-758)

Anglų kalbos vasaros stovyklos mokymo programa (40 akad. val.) (2007-05-25 MMC direktoriaus įsak. 1B-182)

Specialioji muitinės pareigūnų A2 lygio anglų kalbos mokymo programa „Muitinės terminai angliškai“ (36 akad. val.) (2009-09-24 MD GD įsak. Nr. 1B-511)

Specialioji muitinės pareigūnų B1 lygio anglų kalbos mokymo programa „Muitinės terminai angliškai“ (36 akad. val.) (2009-09-24 MD GD įsak. Nr. 1B-512)

KINOLOGŲ MOKYMAS

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas narkotinių ir psichotropinių medžiagų paieškai“ programa (180 akad. val.) (2022-02-10, MD GD įsak. 1B-93)

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas draudžiamų ir kontroliuojamų medžiagų paieškai“ programa (36 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-38)

Mokymo „Tarnybinių šunų mokymas aptikti tabaką ir tabako gaminius“ programa (180 akad. val.) (2021-08-30, MD GD įsak. 1B-587)

SPECIALIOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS TAKTIKA IR FIZINIS PARENGIMAS. SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS

Mokymo „Šaunamojo ginklo valdymas“ programa (36 akad. val.) (2008-12-12 MD GD įsak. Nr. 1B-790)

Mokymo „Šiuolaikiškas sveikatos stiprinimas ir fizinių gebėjimų lavinimas“ programa (6 akad. val.) (2022-02-11, MD GD įsak. 1B-97)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 1 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-09-03, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-250)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 2 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-01, MD GD įsak. Nr. 1B-317)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 3 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-372)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 4 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04, MD GD įsak. Nr. 1B-2)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 5 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-02-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-16)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo teorijos mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo praktinio vairavimo mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395)

Mokymo „Muitinės pareigūnų tarnybinio ginklo, šaudmenų ir ginklų priedėlių naudojimas“ programa (6 akad. val.) (2018-01-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-3)

Mokymo „Muitinės pareigūnų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ar šaunamojo ginklo naudojimu, praktinių gebėjimų tikrinimo pratybos“ programa (4 akad. val.) (2017-07-28, MMC direktoriaus įsak. 1B-55)

Mokymo „Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimas“ programa (30 akad. val) (2015-06-05, MD GD įsak. 1B-445 redakcija)

Fizinio parengimo kursų „Būtinoji gintis muitinės pareigūnams“ programa (8 akad. val.) 2014-02-04, MD GD įsak. Nr. 1B-18)

Fizinio parengimo kursų „Konvojavimo taktiniai ir teisiniai pagrindai“ programa (6 akad. val.) (2012-01-10 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-19)

Seminaro „Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimo tarnyboje teisinis reguliavimas“ programa (8 akad. val.) (2014-04-11, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-105) (2015-06-01, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-206 redakcija)

ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ MOKYMAS

Mokymo „Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje“ programa (90 akad. val.) (2018-09-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-59)

Informacija atnaujinta 2022-09-15