English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centre vykdomi mokymai pagal šias programas:

ĮVADINIS MOKYMAS

Muitinės pareigūnų įvadinio mokymo programa (324 akad. val.) (2023-06-27 MD GD įsak. Nr. 1BE-458)

Įvadinio mokymo „Naujai priimto į pareigas muitinės administracijos personalo profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (66 akad. val.) (2020-03-06, MD GD įsak. 1B-187) (su 2022 m. pakeitimais)

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Muitinės postų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo programa (28 akad. val.) (2023-07-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-496)

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės pasienio postų pareigūnų, rotuojamų į vidinius postus, pagrindinių muitinės veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (16 akad. val.) (2023-03-06, MD GD įsak. 1BE-164)

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės vidinių postų pareigūnų, rotuojamų į pasienio postus, pagrindinių muitinės veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (8 akad. val.) (2023-03-02, MD GD įsak. 1BE-149)

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų, rotuojamų į vidinius ar pasienio postus, pagrindinių muitinės veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (32 akad. val.) (2023-03-02, MD GD įsak. 1BE-150)

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Muitinės posto pareigūno pagrindinių žinių atnaujinimas“ (80 akad. val.) (2021-01-20 MD GD įsak. Nr. 1B-29)

Muitinės postų inspektorių kvalifikacijos tobulinimo programa (36 akad. val.) (2009-05-15, MD GD įsak. Nr. 1B-276) (2017-03-30, MD GD įsak. Nr. 1B-267 redakcija)

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lietuvos Respublikos muitinės postų pamainų viršininkų kompetencijų tobulinimas“ (56 akad. val.) (2017-10-05, MD GD įsak. Nr. 1B-827)

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Lietuvos Respublikos muitinės postų inspektorių pagrindinių kompetencijų tobulinimas“ (108 akad. val.) (2017-10-05, MD GD įsak. Nr. 1B-828)

Muitinės pareigūnų perkvalifikavimo programa (144 akad. val.) (2010-03-31 MD GD įsak. Nr. 1B-214)

Kvalifikacijos tobulinimo programa teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų struktūrinių padalinių vadovams (20 akad. val.) (2009-03-25 MD GD įsak. Nr. 1B-182)

Kvalifikacijos tobulinimo programa teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų vadovams (20 akad. val.) (2009-06-15 MD GD įsak. Nr. 1B-340)

PAGRINDINĖS MUITINĖS VERTYBĖS

Seminaro „Muitinės darbuotojų antikorupcinis mokymas“ programa (4 akad. val.) (2023-01-26 MD GD įsak. Nr. 1BE-61)

Seminaro „Vadovų veikla korupcijos prevencijos srityje“ programa (6 akad. val.) (2022-02-08 MD GD įsak. 1B-78)

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės darbuotojų antikorupcinis mokymas“ programa (8 akad. val.) (2022-02-08, MD GD įsak. Nr. 1B-80)

Nuotolinio mokymosi kurso „Viešųjų ir privačių interesų derinimas Lietuvos Respublikos muitinėje“ programa (4 akad. val.) (2021-12-16, MD GD įsak. Nr. 1B-949)

Seminaro „Antikorupcinė veikla. Muitinės pareigūno veiksmai aptikus ar gavus grynųjų pinigų“ programa (6 akad. val.) (2021-05-03, MD GD įsak. 1B-276)

Seminaro „Muitinės postų pamainų viršininkų, Mobiliųjų grupių postų ekipažų vyresniųjų veiksmai, kai muitinio tikrinimo arba tikrinimo metu aptinkami ar gaunami grynieji pinigai“ programa (3 akad. val.) (2021-03-22, MD GD įsak. Nr.1B-184) (2021-04-13, MD GD įsak. Nr.1B-240 redakcija)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-588)

Seminaro „Profesinė etika“ programa (8 akad. val.) (2014-04-11, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-106)

Seminaro „Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir kontrolė Lietuvos Respublikos muitinėje“ programa (6 akad. val.) (2013-01-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-13)

Seminaro „Antikorupcinė veikla ir jos psichologinis aspektas“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-361)

MUITINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJOS

MOKESTINĖ PRIEVOLĖ MUITINEI

Seminaro „Tarifinių preferencijų taikymas ir mokesčių skaičiavimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-06, MD GD įsak. Nr. 1B-8)

Seminaro „Naudotų transporto priemonių muitinis įvertinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-07, MD GD įsak. 1B-802)

Seminaro „Prekių tarifinis klasifikavimas. Atskirų Kombinuotosios nomenklatūros skirsnių apžvalga“ programa (6 akad. val.) (2019-08-29, MD GD įsak Nr. 1B-761)

Seminaro „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (16 akad. val.) (2018-02-07, MD GD įsak. Nr. 1B-98)

Seminaro „Mokesčiai už patentus ir licencijas“ programa (8 akad. val.) (2018-11-07, MD GD įsak. Nr. 1B-83)

Nuotolinio mokymosi kurso „Tarifinio reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2018-04-23, MD GD įsak. 1B-34)

Seminaro „Nauji priimti sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo“ programa (16 akad. val.) (2018-04-11, MD GD įsak. Nr. 1B-287)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-52)

Seminaro „Nauji priimti sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MD GD įsak. Nr. 1B-82)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MD GD įsak. Nr. 1B-52)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių muitinė vertė“ programa (8 akad. val.) (2017-10-26, MD GD įsak. 1B-71)

Seminaro „Sąjungos prekių muitinis statusas“ programa (6 akad. val.) (2016-03-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-35)

Seminaro „Sąjungos muitinės kodeksas, II modulis: Bendrasis muitų tarifas, prekių kilmė, prekių muitinė vertė, skola muitinei“ programa  (8 akad. val.) (2016-03-23, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-37)

Seminaro „Prekių muitinės vertės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2014-11-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-315)

PREKIŲ ĮVEŽIMAS/IŠVEŽIMAS Į/IŠ SAJUNGOS MUITŲ TERITORIJĄ/-OS. MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS. MAŽOS VERTĖS SIUNTOS. PAŠTAS. SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS. ELEKTRONINĖS SISTEMOS

Nuotolinio mokymosi kurso „Smulkių siuntų deklaravimas, tikrinimas ir kiti muitinės formalumai“ programa (8 akad. val.) (2023-05-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-317)

Seminaro „Mažos vertės siuntų deklaravimas“ programa (4 akad. val.) (2022-10-03, MD GD įsak. Nr. 1BE-737)

Seminaro „Darbas su Lietuvos muitinės duomenų saugykla“ programa (4 akad. val.) (2022-09-27, MD GD įsak. Nr. 1BE-726)

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas su Išmaniąja muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (iMDAS) ir Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS)“ programa (8 akad. val.) (2022-05-20, MD GD įsak. Nr. 1B-377)

Seminaro „Mažos vertės siuntų deklaravimas“ programa (8 akad. val.) (2021-02-17, MD GD įsak. 1B-103)

Seminaro „Muitinės leidimų sistema“ programa (6 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-92)

Seminaro „Krovinių vežimo kelionės dokumentai“ programa (6 akad. val.) (2020-12-04 MD GD įsak. Nr. 1B-991)

Nuotolinio mokymosi kurso „Šengeno informacinė sistema (SIS II)“ programa (8 akad. val.) (2020-11-30, MD GD įsak. Nr. 1B-978)

Seminaro „Muitinės deklaracijų pildymo ir elektroninės prekybos pokyčiai“ programa (6 akad. val.) (2020-11-17, MD GD įsak. Nr. 1B-917)

Mokymo „Elektroninio transporto dokumento, naudojamo kaip tranzito deklaracija, muitinis tikrinimas ir įforminimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-29, MD GD įsak. Nr. 1B-864)

Seminaro „Importo ir eksporto deklaracijos muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (8 akad. val.) (2020-10-02, MD GD įsak. 1B-789)

Seminaro „Elektroninio eksporto manifesto taikymas“ programa (6 akad. val.) (2020-09-01, MD GD įsak. 1B-683)

Mokymo „Nacionalinė tranzito kontrolės sistema“ programa (12 akad. val.) (2020-07-23, MD GD įsak. 1B-587)

Seminaro „Darbo su RIKS pasikeitimai, susiję su centralizuotu deklaracijų įforminimu“ programa (8 akad. val.) (2018-02-05, MMC direktoriaus įsak. 1B-7)

Seminaro „Prekių muitinis statusas. Prekių laikinasis saugojimas“ programa (8 akad. val.) (2018-03-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-23)

Seminaro „Sąjungos prekių eksporto praktinis taikymas“ programa (8 akad. val.) (2018-03-29, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-27)

Nuotolinio mokymosi kurso „Reikalavimai lengvatinės kilmės dokumentams“ programa (8 akad. val.) (2018-04-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-32)

Seminaro „Elektroninė prekių įvežimo bendroji deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-11-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-80)

Seminaro „Prekių laikinasis saugojimas. Elektroninė prekių laikinojo saugojimo deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-10-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-74)

Seminaro „Prekių laikinasis saugojimas“ programa (6 akad. val.) (2017-05-11, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-40)

Seminaro „Centralizuotas importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimas“ programa (6 akad. val.) (2017-10-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-67)

Seminaro „Centralizuoto importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimo įgūdžių tobulinimas“ programa (6 akad. val.) (2017-10-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-67)

Seminaro „Prekių deklaravimas“ programa (6 akad. val.) (2017-10-24, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-70)

Seminaro „Krovinių vežimo kelionės dokumentai: naudojimas, žymėjimas ir atsakomybė“ programa (6 akad. val.) (2016-06-03, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-51) (2017-09-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-61 redakcija)

Mokymo „MAB bylų duomenų bazė ir Europos komisijos kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (AFIS) paštas“ programa (8 akad. val.) (2016-02-23, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-20)

Seminaro „Sąjungos muitinės kodeksas, III modulis: išankstinė informacija ir muitinės procedūros“ programa  (8 akad. val.) (2016-03-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-36)

Integruotos muitinės informacinės sistemos mokymo „Darbas su rizikos informacijos formų (RIF) sistema“ programa (6 akad. val.) (2016-11-03, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-67)

Mokymo „Asmens deklaracijų funkcionalumas muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa pagal „Mokyk mokytoją“ principą (6 akad. val.) (2016-11-16, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-70)

Seminaro „Muitinės procedūrų, naudojant ATA knygelę, taikymas“ programa (6 akad. val.) (2015-05-13 MD GD įsak. 1B-180)

Integruotos muitinės informacinės sistemos mokymo „Laikinojo saugojimo funkcionalumas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (6 akad. val.) (2015-01-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-13) (2015-04-28, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-147 redakcija)

Seminaro „Supaprastintų tranzito procedūrų taikymas ir priežiūra“ programa (6 akad. val.) (2014-05-23, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-172)

Seminaro „Eksporto muitinės procedūros“ programa (8 akad. val.) (2014-10-31, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-312)

MUITINĖS TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS, ATSAKOMYBĖ

Nuotolinio mokymosi kurso „Administracinės atsakomybės taikymas“ programa (8 akad. val.) (2021-09-13, MD GD įsak. Nr. 1B-623)

Mokymo „Administracinių nusižengimų analizė ir tyrimo rezultatų įforminimas“ programa (6 akad. val.) (2021-06-17, MD GD įsak. Nr. 1B-396)

MUITINIS TIKRINIMAS. DARBAS SU RENTGENO KONTROLĖS SISTEMA. MGP PROFESINIŲ ŽINIŲ ATNAUJINIMAS

Seminaro „Darbas su BAXE sistema“ programa (4 akad. val.) (2023-09-20, MD GD įsak. Nr. 1BE-661)

Nuotolinio mokymosi kurso „Keleivių bagaže įvežamų prekių muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2023-02-03, MD GD įsak. Nr. 1BE-98)

Seminaro „Darbas su rentgeno kontrolės sistema“ programa (6 akad. val.) (2023-01-16, MD GD įsak. Nr. 1BE-39)

Seminaro „Darbas su tikrinimų valdymo sistema KOMANDORAS“ programa (2 akad. val.) (2022-09-13, MD GD įsak. Nr. 1BE-663)

Seminaro „Muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2022-09-08, MD GD įsak. Nr. 1BE-660)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių mėginių ėmimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-14, MD GD įsak. Nr. 1B-31)

Seminaro „Rengeno vaizdų analizavimas ir interpretavimas“ programa (12 akad. val.) (2021-09-17, MD GD įsak. Nr. 1B-627)

Seminaras „Tuščių krovininių transporto priemonių įleidimas į Sąjungos muitų teritoriją ir išleidimas iš jos, taikant Sisteminį elektroninių duomenų mainų (SEED) funkcionalumą“, (2 akad. val.) (2021-05-04, MD GD įsak. Nr. 1B-279)

Seminaras „Tuščių krovininių transporto priemonių įleidimas į Sąjungos muitų teritoriją ir išleidimas iš jos, taikant Sisteminį elektroninių duomenų mainų (SEED) funkcionalumą“, (2 akad. val.) (2021-05-04, MD GD įsak. Nr. 1B-279)

Nuotolinio mokymosi kurso „Krovininių automobilių muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-05-12, MD GD įsak. Nr. 1B-339)

Mokymo „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, I dalis“ programa (16 akad val.) ir „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, II dalis“ programa (16 akad. val.) (2020-02-04, MD GD įsak. 1B-184)

Seminaro „Strateginių prekių eksporto analizė ir rizikos profilių sudarymas“ programa (6 akad. val.) (2020-01-29, MD GD įsak. 1B-71)

Seminaro „Rentgeno vaizdų analizavimas ir interpretavimas“ programa (8 akad. val.) (2019-10-18, MD GD įsak. 1B-950)

Seminaro „Prekių mėginių ėmimas“ programa (6 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. 1B-587)

Seminaro „Jūrinių konteinerių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2019-10-02, MD GD įsak. 1B-888)

Mokymo „Darbas su BAXE sistema“ programa (8 akad. val.) (2018-09-04 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-57)

Seminaro „Darbas su rentgeno kontrolės sistema“ programa (8 akad. val.) (2018-03-26, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-24)

Seminaro „Fizinis tikrinimas ir mėginių ėmimas“ programa (14 akad. val.) (2018-04-11, MD GD įsak. Nr. 1B-288)

Seminaro „Naudotų transporto priemonių muitinis įvertinimas“ programa (8 akad. val.) (2018-09-25, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-65)

Muitinės ir pasieniečių pareigūnų tarpžinybinio bendradarbiavimo mokymo programa „Keleivinių transporto priemonių ir keleivių muitinis tikrinimas“ (40 akad. val.) (2018-11-12, MD GD įsak. Nr. 1B-965)

Seminaro „Prekių ženklinimas, jų reikšmės, pakuotės ir sauga“ programa (8 akad. val.) (2017-03-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-27)

Mokymo „Tabako gaminių, narkotinių medžiagų, strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2017-11-10, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-79)

Seminaro „Fizinis tikrinimas ir mėginių ėmimas“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-80)

Seminaro „Pavojingų krovinių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2012-07-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360)

Seminaro „Darbas su rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometrais“ programa (16 akad. val.) (2010-03-10, MD GD įsak. Nr. 1B-151)

Mokymo „Automobilių tikrinimas“ programa (22 akad. val.) (2008-11-25, MD GD įsak. Nr. 1B-734)

RIZIKOS VALDYMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-13, MD GD įsak. Nr. 1B-24)

Seminaro „Rizikos valdymas viešajame sektoriuje ir profesinių rizikos veiksnių vertinimas“ programa (6 akad. val.) (2021-05-26, MD GD įsak. Nr. 1B-343)

Seminaro „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2017-02-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-17)

DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ TAIKYMAS

Seminaro „Reikalavimai gabenant strategines prekes ir vieningas sankcijų taikymas“ programa (6 akad. val.) (2022-03-21, MD GD įsak. 1B-195) (2023-02-22, MD GD įsak. 1BE-132 redakcija)

Seminaro „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (16 akad. val.) (2022-10-26, MD GD įsak. Nr. 1BE-812)

Seminaro „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (6 akad. val.) (2022-04-11 MD GD įsak. 1B-263)

Seminaro „Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-05-05, MD GD įsak. Nr. 1B-291)

Seminaro „Dvejopos ir karinės paskirties prekių muitinės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-03-26, MD GD įsak. 1B-194)

Seminaro „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) rinkos tendencijos ir kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2021-03-15 MD GD įsak. Nr. 1B-151)

Nuotolinio mokymosi kurso „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-586)

Seminaro „REF-7 projektas – Cheminių medžiagų importo registracijos prievolės ir kiti cheminių medžiagų kontrolės klausimai“ programa (8 akad. val.) (2019-01-29, MD GD įsak. Nr. 1B-87)

Mokymo „Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2019-10-15, MD GD įsak. 1B-934)

Seminaro „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2019-10-18, MD GD įsak. 1B-1059)

Nuotolinio mokymosi kurso „Fitosanitarinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2018-05-25, MD GD įsak. Nr. 1B-45)

Seminaro „Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinė prekybos konvencija (CITES) ir Europos Sąjungos invazinės rūšys“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-81)

Seminaro „Žuvininkystės produktų kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2016-05-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-43)

Seminaro „Masinio naikinimo ginklų grėsmės ir muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-465 redakcija)

Seminaro „Biologinio ginklo ir susijusios pramoninės įrangos kūrimo grėsmės ir identifikavimas“ programa (6 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-358) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-464 redakcija)

Seminaro „Cheminio ginklo ir susijusios pramoninės įrangos kūrimo ir gabenimo grėsmės“ programa (8 akad. val.) (2013-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-359) (2015-12-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-466 redakcija)

Seminaro „Ginklų, šaudmenų ir jų dalių gabenimas per Lietuvos Respublikos teritoriją“ programa (6 akad. val.) (2014-06-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-188)

Nuotolinio mokymosi kurso „Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija – CITES“ programa (8 akad. val.) (2014-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-300)

Mokymo „Priemonės, naudojamos kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais“ programa (6 akad. val.) (2014-06-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-181)

Seminaro „Netarifinių užsienio prekybos reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2014-12-04, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-375)

Nuotolinio mokymosi kurso „Įvežamų gyvūnų ir gyvūninių produktų valstybinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-20, MMC direktoriaus įsak. 1B-233)

Nuotolinio mokymosi kurso „Atliekų gabenimo kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-16, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-229)

Seminaro „Pavojingų krovinių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) 2012-07-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360)

Seminaro „Augalų apsaugos produktų importo kontrolė ir falsifikuotų produktų identifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2011-10-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-289)

Seminaro „Bioterorizmo prevencija“ programa (8 akad. val.) (2011-12-01, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-359)

Nuotolinio mokymosi kurso „Genetiškai modifikuoti organizmai“ programa (8 akad. val.) (2009-12-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-478)

Nuotolinio mokymosi kurso „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2009-10-21, MD GD įsak. Nr. 1B-359)

Mokymų „Sprogstamosios medžiagos ir jų paieška“ (24 akad. val.) programa (2009-12-07 MD GD įsak. Nr. 1B-679)

IKITEISMINIS TYRIMAS. KRIMINALINĖ ŽVALGYBA

Seminaro „Slaptas sekimas“ programa (8 akad. val.) (2023-04-26 MD GD įsak. Nr. 1BE-299)

Mokymo „Darbo su slaptaisiais kriminalinės žvalgybos dalyviais teisiniai, etiniai ir psichologiniai aspektai“ programa (4 akad. val.) (2018-09-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-64)

Mokymo „Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmų taktika ir psichologinis pasirengimas darbui stresinėse situacijose“ programa (4 akad. val.) (2018-09-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-63)

Mokymo „Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, veiksmai“ programa (40 akad. val.) (2018-02-27, MD GD įsak. Nr. 1B-151)

Mokymo „Efektyvi apklausa: pokalbio valdymo principai ir apgaulės nustatymas“ programa (40 akad. val.) (2017-09-18, MD GD įsak. Nr. 1B-787)

Muitinės teisėsaugos pareigūnų darbo su įgyta specialiąja analitine programine įranga mokymų programa (24 akad. val.) (2016-04-01, MD GD įsak. Nr. 1B-232)

Mokymo „Įgūdžių, būtinų atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, tobulinimas“ programa (48 akad. val.) (2016-04-18, MD GD įsak. Nr. 1B-284) (2016-10-18, MD GD įsak. Nr. 1B-852 redakcija)

VADYBINĖS KOMPETENCIJOS IR ASMENINIS EFEKTYVUMAS

Seminaro „Lyderystės taktika“ programa (12 akad. val.) (2023-09-13 MD GD įsak. Nr. 1BE-638)

Seminaro „Efektyvus vadovavimas: vadybinis aspektas“ programa (6 akad. val.) (2023-03-15, MD GD įsak. Nr. 1BE-187)

Mokymo „Strateginis mąstymas“ programa (14 akad. val.) (2022-10-04, MD GD įsak. Nr. 1BE-739)

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės pareigūnų veiklos vertinimas“ programa (8 akad. val.) (2022-04-06, MD GD įsak. Nr. 1B-252)

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas nuotoliniu būdu: planavimas, vykdymas ir savikontrolė“ programa (4 akad. val.) (2021-11-25, MD GD įsak. Nr. 1B-869)

Mokymo „Nuotolinio susirinkimo valdymas: vadybinis aspektas“ programa (14 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-93)

Mokymo „Muitinės personalo konkurso arba atrankos vykdymas“ programa (8 akad. val.) (2019-05-06, MD GD įsak. Nr. 1B-426)

Mokymo „Muitinės personalo veiklos vertinimas“ programa (16 akad. val.) (2019-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-305)

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės viduriniosios grandies vadovų vadybinių kompetencijų ugdymas“ programa (34 akad. val.) (2018-05-11 MD GD įsak. Nr. 1B-367 redakcija)

Seminaras „Laiko planavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-04-14 MMC direktoriaus įsak. 1B-127)

Mokymo „Kūrybinis mąstymas vykdant muitinės veiklą“ programa (16 akad. val.) (2017-04-24, MD GD įsak. Nr. 1B-343)

Mokymo „Viešoji kalba“ programa (16 akad. val.) (2017-01-23, MD GD įsak. Nr. 1B-67)

Mokymo „Tarnybinės veiklos vertinimas“ programa (16 akad. val.) (2017-01-25, MD GD įsak. Nr. 1B-78)

Mokymo „Komandinis darbas organizacijoje“ programa (16 akad. val.) (2017-01-25, MD GD įsak. Nr. 1B-79)

Seminaro „Efektyvus vadovavimas“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04 MMC direktoriaus įsak. Nr.1B-1)

Seminaro „Vieningi veiklos standartai stažuotės vadovams“ programa (8 akad. val.) (2012-06-28, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-357)

Seminaro „Stažuotės vadovų bendravimo ir vadovavimo kompetencijų ugdymas“ programa (8 akad. val.) (2012-06-28, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-356)

BENDROSIOS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

DARBAS SU DOKUMENTAIS IR DUOMENIMIS

Nuotolinio mokymosi kurso „Asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ programa (8 akad. val.) (2022-02-08, MD GD įsak. Nr. 1B-81)

Seminaro „Asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ programa (5 akad. val.) (2021-03-31, MD GD įsak. 1B-214)

Mokymo „Darbas su SAS Enterprise Guide programine įranga“ programa (8 akad. val.) (2019-01-16, MD GD įsak. Nr. 1B-45)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių sistemų naudotojų saugus darbas su duomenimis“ programa (8 akad. val.) (2016-07-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-55)

Mokymo „MERS praktinis naudojimas“ programa (8 akad. val.) (2016-03-25, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-38)

Seminaro „Muitinės duomenų statistinė analizė“ programa (8 akad. val.) (2015-03-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-76)

Seminaro „Duomenų vizualizavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-03-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-77)

PSICHOLOGIJA

Nuotolinio mokymosi kurso „Mobingas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-18, MD GD įsak. Nr. 1B-37)

Pratybų „Streso valdymas“ programa (6 akad. val.) (2018-08-27, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-54)

Seminaro „Melo atpažinimas muitinės poste“ programa (6 akad. val.) (2018-08-29, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-56)

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas kolektyve“ programa (8 akad. val.) (2017-09-08, MMC direktoriaus įsak. 1B-62)

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas muitinės poste“ programa (8 akad. val.) (2015-08-26, MD GD įsak. Nr. 1B-247)

Seminaro „Bendravimo psichologija“ programa (8 akad. val.) (2011-04-21, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-135)

Seminaro „Konfliktų ir streso valdymas“ programa (14 akad. val.) (2009-01-26 MD GD įsak. Nr. 1B-46)

ANGLŲ KALBA

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.1. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18, MD GD įsak. Nr. 1B-36)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.2. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-491)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.3. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-492)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.1. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18, MD GD įsak. Nr. 1B-35)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.2. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-493)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.3. lygis“ programa (108 akad. val.) (2023-02-22, MD GD įsak. 1BE-123)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2.1. lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-07-05, MD GD įsak. Nr. 1BE-494)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2.2. lygis“ programa (108 akad. val.) (2023-02-22, MD GD įsak. 1BE-124)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2.3. lygis“ programa (108 akad. val.) (2023-06-30, MD GD įsak. 1BE-483)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2 lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2+ lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2+ lygis“ programa (72 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2.4. lygis“ programa (108 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. 1B-589) (2019-07-30, MD GD įsak. 1B-695 redakcija)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1 lygis“ programa (324 akad. val.) (2019-09-12, MD GD įsak. Nr. 1B-814)

Mokymo „Intensyvus anglų kalbos B2 lygio kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“ programa (36 akad. val.) (2019-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-497)

Mokymo „Muitų teisės anglų kalba“ programa (56 akad. val.) (2018-08-29, MD GD įsak. Nr. 1B-715)

Mokymo „Efektyvios pateiktys anglų kalba“ programa (36 akad. val.) (2017-11-14, MD GD įsak. Nr. 1B-956)

Specialioji muitinės pareigūnų A2 lygio anglų kalbos mokymo programa „Muitinės terminai angliškai“ (36 akad. val.) (2009-09-24, MD GD įsak. Nr. 1B-511)

Specialioji muitinės pareigūnų B1 lygio anglų kalbos mokymo programa „Muitinės terminai angliškai“ (36 akad. val.) (2009-09-24, MD GD įsak. Nr. 1B-512)

Anglų kalbos vasaros stovyklos mokymo programa (40 akad. val.) (2007-05-25, MMC direktoriaus įsak. 1B-182)

KINOLOGŲ MOKYMAS

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas narkotinių ir psichotropinių medžiagų paieškai“ programa (180 akad. val.) (2022-02-10, MD GD įsak. 1B-93)

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas draudžiamų ir kontroliuojamų medžiagų paieškai“ programa (36 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-38)

Mokymo „Tarnybinių šunų mokymas aptikti tabaką ir tabako gaminius“ programa (180 akad. val.) (2021-08-30, MD GD įsak. 1B-587)

Mokymo „Tarnybinių šunų mokymas aptikti nelegaliai gabenamus grynuosius pinigus“ programa (180 akad. val.) (2021-08-30, MD GD įsak. 1B-587)

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas draudžiamų ir kontroliuojamų medžiagų paieškai“ programa (22 akad. val.) (2018-09-21, MD GD įsak. Nr. 1B-774)

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas didelio grynųjų pinigų kiekio paieškai“ programa (180 akad. val.) (2017-01-23, MD GD įsak. Nr. 1B-68)

SPECIALIOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS TAKTIKA IR FIZINIS PARENGIMAS. SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS

Mokymo „Šiuolaikiškas sveikatos stiprinimas ir fizinių gebėjimų lavinimas“ programa (6 akad. val.) (2022-02-11, MD GD įsak. 1B-97)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo teorijos mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo praktinio vairavimo mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395)

Mokymo „Muitinės pareigūnų tarnybinio ginklo, šaudmenų ir ginklų priedėlių naudojimas“ programa (6 akad. val.) (2018-01-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-3)

Mokymo „Muitinės pareigūnų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ar šaunamojo ginklo naudojimu, praktinių gebėjimų tikrinimo pratybos“ programa (4 akad. val.) (2017-07-28, MMC direktoriaus įsak. 1B-55)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 1 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-09-03, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-250)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 2 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-01, MD GD įsak. Nr. 1B-317)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 3 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-372)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 4 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04, MD GD įsak. Nr. 1B-2)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 5 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-02-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-16)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 6 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-03-10, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-31)

Mokymo „Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimas“ programa (30 akad. val) (2015-06-05, MD GD įsak. 1B-445 redakcija)

Fizinio parengimo kursų „Būtinoji gintis muitinės pareigūnams“ programa (8 akad. val.) (2014-02-04, MD GD įsak. Nr. 1B-18)

Seminaro „Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimo tarnyboje teisinis reguliavimas“ programa (8 akad. val.) (2014-04-11, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-105) (2015-06-01, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-206 redakcija)

Fizinio parengimo kursų „Konvojavimo taktiniai ir teisiniai pagrindai“ programa (6 akad. val.) (2012-01-10 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-19)

Mokymo „Šaunamojo ginklo valdymas“ programa (36 akad. val.) (2008-12-12 MD GD įsak. Nr. 1B-790)

ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ MOKYMAS

Seminaro „Prekių deklaravimas muitinėje“ programa (6 akad. val.) (2023-05-10, MD GD įsak. Nr. 1BE-328)

Seminaro „Prekių deklaravimo bendrosios nuostatos“ programa (14 akad. val.) (2020-01-07, MD GD įsak. Nr. 1B-9)

Seminaro „Pašto siuntų deklaravimas“ programa (6 akad. val.) (2019-09-06, MD GD įsak. Nr. 1B-784)

Mokymo „Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje“ programa (90 akad. val.) (2018-09-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-59)

Informacija atnaujinta 2023-09-21