English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centre vykdomi mokymai pagal šias programas:

ĮVADINIS MOKYMAS

Įvadinio mokymo „Naujai priimto į pareigas muitinės administracijos personalo profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (66 akad. val.) (2020-03-06, MD GD įsak. 1B-187).

Įvadinio mokymo „Naujai priimtų į pareigas muitinės postų pareigūnų profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (396 akad. val.) (2016-09-16, 1B-741).

PAGRINDINĖS MUITINĖS VERTYBĖS

Nuotolinio mokymosi kurso „Viešųjų ir privačių interesų derinimas Lietuvos Respublikos muitinėje“ programa (4 akad. val.) (2021-12-16, MD GD įsak. Nr. 1B-949).

Seminaro „Antikorupcinė veikla. Muitinės pareigūno veiksmai aptikus ar gavus grynųjų pinigų“ programa (6 akad. val.) (2021-05-03, MD GD įsak. 1B-276).

Seminaro „Muitinės postų pamainų viršininkų, Mobiliųjų grupių postų ekipažų vyresniųjų veiksmai, kai muitinio tikrinimo arba tikrinimo metu aptinkami ar gaunami grynieji pinigai“ programa (3 akad. val.) (2021-03-22, MD GD įsak. Nr.1B-184) (2021-04-13, MD GD įsak. Nr.1B-240 redakcija).

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-588).

MUITINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJOS

MOKESTINĖ PRIEVOLĖ MUITINEI

Seminaro „Tarifinių preferencijų taikymas ir mokesčių skaičiavimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-06, MD GD įsak. Nr. 1B-8).

Seminaro „Prekių tarifinis klasifikavimas. Atskirų Kombinuotosios nomenklatūros skirsnių apžvalga“ programa (6 akad. val.) (2019-08-29, MD GD įsak Nr. 1B-761).

Seminaro „Naudotų transporto priemonių muitinis įvertinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-07, MD GD įsak. 1B-802).

Seminaro „Mokesčiai už patentus ir licencijas“ programa (8 akad. val.) (2018-11-07, MD GD įsak. Nr. 1B-83).

Nuotolinio mokymosi kurso „Tarifinio reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2018-04-23, MD GD įsak. 1B-34). 

Seminaro „Nauji priimti sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MD GD įsak. Nr. 1B-82).

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MD GD įsak. Nr. 1B-52).

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių muitinė vertė“ programa (8 akad. val.) (2017-10-26, MD GD įsak. 1B-71).

Seminaro „Prekių muitinės vertės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2014-11-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-315).

PREKIŲ ĮVEŽIMAS/IŠVEŽIMAS Į/IŠ SAJUNGOS MUITŲ TERITORIJĄ/-OS. MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS. MAŽOS VERTĖS SIUNTOS. PAŠTAS. SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS. ELEKTRONINĖS SISTEMOS

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas su Išmaniąja muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (iMDAS) ir Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS)“ programa (8 akad. val.) (2022-05-20, MD GD įsak. Nr. 1B-377)

Seminaro „Muitinės leidimų sistema“ programa (6 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-92).

Seminaro „Muitinės procedūrų, naudojant ATA knygelę, taikymas“ programa (6 akad. val.) (2015-05-13 MD GD įsak. 1B-180).

Seminaro „Mažos vertės siuntų deklaravimas“ programa (8 akad. val.) (2021-02-17, MD GD įsak. 1B-103).

Seminaro „Krovinių vežimo kelionės dokumentai“ programa (6 akad. val.) (2020-12-04 MD GD įsak. Nr. 1B-991).

Nuotolinio mokymosi kurso „Šengeno informacinė sistema (SIS II)“ programa (8 akad. val.) (2020-11-30, MD GD įsak. Nr. 1B-978).

Mokymo „Elektroninio transporto dokumento, naudojamo kaip tranzito deklaracija, muitinis tikrinimas ir įforminimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-29, MD GD įsak. Nr. 1B-864).

Seminaro „Importo ir eksporto deklaracijos muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (8 akad. val.) (2020-10-02, MD GD įsak. 1B-789).

Seminaro „Elektroninio eksporto manifesto taikymas“ programa (6 akad. val.) (2020-09-01, MD GD įsak. 1B-683).

Mokymo „Nacionalinė tranzito kontrolės sistema“ programa (12 akad. val.) (2020-07-23, MD GD įsak. 1B-587).

Seminaro „Elektroninė prekių įvežimo bendroji deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-11-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-80).

Seminaro „Prekių laikinasis saugojimas. Elektroninė prekių laikinojo saugojimo deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-10-18, MMC direktoriaus įsak. 1B-74).

Nuotolinio mokymosi kurso  „Eksporto muitinės procedūros“ programa (8 akad. val.) (2017-05-16, MMC direktoriaus įsak.1B-43).

Nuotolinio mokymosi kurso „Pašto siuntų gabenimas“ programa (8 akad. val.) (2014-03-20, MD GD įsak. Nr. 1B-79)

MUITINĖS TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS, ATSAKOMYBĖ

Nuotolinio mokymosi kurso „Administracinės atsakomybės taikymas“ programa (8 akad. val.) (2021-09-13, MD GD įsak. Nr. 1B-623).

Mokymo „Administracinių nusižengimų analizė ir tyrimo rezultatų įforminimas“ programa (6 akad. val.) (2021-06-17 MD GD įsak. Nr. 1B-396).

MUITINIS TIKRINIMAS. DARBAS SU RENTGENO KONTROLĖS SISTEMA. MGP PROFESINIŲ ŽINIŲ ATNAUJINIMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių mėginių ėmimas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-14, MD GD įsak. Nr. 1B-31)

Seminaro„Rengeno vaizdų analizavimas ir interpretavimas“ programa (12 akad. val.) (2021-09-17, MD GD įsak. Nr. 1B-627).

Mokymo „Darbas su BAXE sistema“ programa (8 akad. val.) (2018-09-04 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-57).

Seminaras „Tuščių krovininių transporto priemonių įleidimas į Sąjungos muitų teritoriją ir išleidimas iš jos, taikant Sisteminį elektroninių duomenų mainų (SEED) funkcionalumą“, (2 akad. val.) (2021-05-04, MD GD įsak. Nr. 1B-279).

Nuotolinio mokymosi kurso „Krovininių automobilių muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-05-12, MD GD įsak. Nr. 1B-339).

Mokymo „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, I dalis“ programa (16 akad val.) ir „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, II dalis“ programa (16 akad. val.) (2020-02-04, MD GD įsak. 1B-184).

Seminaro „Prekių mėginių ėmimas“ programa (6 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. 1B-587).

Seminaro „Muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2017-04-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-29).

Seminaro „Prekių ženklinimas, jų reikšmės, pakuotės ir sauga“ programa (8 akad. val.) (2017-03-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-27).

RIZIKOS VALDYMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-13, MD GD įsak. Nr. 1B-24)

Seminaro „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2017-02-06, MMC direktoriaus įsak. 1B-17).

DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ TAIKYMAS

Seminaro „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (6 akad. val.) (2022-04-11 MD GD įsak. 1B-263)

Seminaro „Ginklų, šaudmenų ir jų dalių gabenimas per Lietuvos Respublikos teritoriją“ programa (6 akad. val.) (2014-06-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-188).

Seminaro „Pavojingų krovinių tikrinimas“ programa (8 akad. val.) 2012-07-02, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-360).

Seminaro „Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-05-05, MD GD įsak. Nr. 1B-291).

Seminaro „Dvejopos ir karinės paskirties prekių muitinės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-03-26, MD GD įsak. 1B-194).

Seminaro „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) rinkos tendencijos ir kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2021-03-15 MD GD įsak. Nr. 1B-151).

Nuotolinio mokymosi kurso „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-586).

Nuotolinio mokymosi kurso „Fitosanitarinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2018-05-25, MD GD įsak. Nr. 1B-45).

Nuotolinio mokymosi kurso „Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija – CITES“ programa (8 akad. val.) (2014-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-300).

Nuotolinio mokymosi kurso „Įvežamų gyvūnų ir gyvūninių produktų valstybinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-20, MMC direktoriaus įsak. 1B-233).

Nuotolinio mokymosi kurso „Genetiškai modifikuoti organizmai“ programa (8 akad. val.) (2009-12-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-478).

Nuotolinio mokymosi kurso „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2009-10-21, MD GD įsak. Nr. 1B-359).

VADYBINĖS KOMPETENCIJOS IR ASMENS EFEKTYVUMAS 

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės pareigūnų veiklos vertinimas“ programa (8 akad. val.) (2022-04-06, MD GD įsak. Nr. 1B-252)

Mokymo „Muitinės personalo konkurso arba atrankos vykdymas“ programa (8 akad. val.) (2019-05-06, MD GD įsak. Nr. 1B-426).

Mokymo „Nuotolinio susirinkimo valdymas: vadybinis aspektas“ programa (14 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-93).

Mokymo „Muitinės personalo veiklos vertinimas“ programa (16 akad. val.) (2019-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-305).

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės viduriniosios grandies vadovų vadybinių kompetencijų ugdymas“ programa (34 akad. val.) (2018-05-11 MD GD įsak. Nr. 1B-367 redakcija).

Seminaro „Efektyvus vadovavimas“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04 MMC direktoriaus įsak. Nr.1B-1).

BENDROSIOS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

DARBAS SU DOKUMENTAIS IR DUOMENIMIS

Nuotolinio mokymosi kurso „Asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ programa (8 akad. val.) (2022-02-08, MD GD įsak. Nr. 1B-81)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių sistemų naudotojų saugus darbas su duomenimis“ programa (8 akad. val.) (2016-07-27, MMC direktoriaus įsak. 1B-55).

ASMENINIS EFEKTYVUMAS

Mokymo „Kūrybinis mąstymas vykdant muitinės veiklą“ programa (16 akad. val.) (2017-04-24, MD GD įsak. Nr. 1B-343). 

Seminaras „Laiko planavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-04-14 MMC direktoriaus įsak. 1B-127).

Nuotolinio mokymosi kurso „Darbas nuotoliniu būdu: planavimas, vykdymas ir savikontrolė“ programa (4 akad. val.) (2021-11-25, MD GD įsak. Nr. 1B-869).

PSICHOLOGIJA

Nuotolinio mokymosi kurso „Mobingas“ programa (8 akad. val.) (2022-01-18, MD GD įsak. Nr. 1B-37)

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas kolektyve“ programa (8 akad. val.) (2017-09-08, MMC direktoriaus įsak. 1B-62).

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas muitinės poste“ programa (8 akad. val.) (2015-08-26, MD GD įsak. Nr. 1B-247).

ANGLŲ KALBA

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, A2.1 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-36)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1.1 lygis“ programa (108 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-35)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2 lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243).

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2+ lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-243).

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1 lygis“ programa (324 akad. val.) (2019-09-12, MD GD įsak. Nr. 1B-814).

Mokymo „Intensyvus anglų kalbos B2 lygio kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“ programa (36 akad. val.) (2019-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-497).

Mokymo „Anglų kalba muitinės pareigūnams, A2 lygis“ programa (288 akad. val.) (2017-09-08, MMC direktoriaus įsak. 1B-758).

KINOLOGŲ MOKYMAS

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas narkotinių ir psichotropinių medžiagų paieškai“ programa (180 akad. val.) (2022-02-10, MD GD įsak. 1B-93)

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas draudžiamų ir kontroliuojamų medžiagų paieškai“ programa (36 akad. val.) (2022-01-18 MD GD įsak. Nr. 1B-38)

Mokymo „Tarnybinių šunų mokymas aptikti tabaką ir tabako gaminius“ programa (180 akad. val.) (2021-08-30, MD GD įsak. 1B-587).

SPECIALIOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS TAKTIKA IR FIZINIS PARENGIMAS. SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS

Mokymo „Šiuolaikiškas sveikatos stiprinimas ir fizinių gebėjimų lavinimas“ programa (6 akad. val.) (2022-02-11, MD GD įsak. 1B-97)

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 1 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-09-03, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-250).

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 2 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-01, MD GD įsak. Nr. 1B-317).

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 3 modulis“ programa (8 akad. val.) (2015-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-372).

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 4 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04, MD GD įsak. Nr. 1B-2).

Fizinio parengimo „Muitinės pareigūnų fizinių ir kovinių gebėjimų tobulinimas, 5 modulis“ programa (8 akad. val.) (2016-02-05, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-16).

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo teorijos mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395).

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo praktinio vairavimo mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-395).

Mokymo „Muitinės pareigūnų tarnybinio ginklo, šaudmenų ir ginklų priedėlių naudojimas“ programa (6 akad. val.) (2018-01-03, MMC direktoriaus įsak. 1B-3).

Mokymo „Muitinės pareigūnų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ar šaunamojo ginklo naudojimu, praktinių gebėjimų tikrinimo pratybos“ programa (4 akad. val.) (2017-07-28, MMC direktoriaus įsak. 1B-55).

Mokymo „Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimas“ programa (30 akad. val) (2015-06-05, MD GD įsak. 1B-445 redakcija).

Fizinio parengimo kursų „Būtinoji gintis muitinės pareigūnams“ programa (8 akad. val.) 2014-02-04, MD GD įsak. Nr. 1B-18).

ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ MOKYMAS

Mokymo „Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje“ programa (90 akad. val.) (2018-09-06, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-59).

Informacija atnaujinta 2022-05-23