English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

MOKYMŲ KATALOGAI 

Muitinės mokymo centro 2021 metų I pusmečio mokymų katalogas

MOKYMO GRAFIKAS

Muitinės mokymo centro 2021 metų I pusmečio mokymo grafikas 

ĮVADINIS MOKYMAS

Įvadinio mokymo programa „Naujai priimtų į pareigas muitinės postų pareigūnų profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ (396 akad. val.) (2016-09-16, 1B-741)

Įvadinio mokymo „Naujai priimto į pareigas muitinės administracijos personalo profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymas“ programa (66 akad. val.) (2020-03-06, MD GD įsak. 1B-187) 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Muitinės posto pareigūno pagrindinių žinių atnaujinimas“ (80 akad. val.) (2021-01-20 MD GD įsak. Nr. 1B-29)

PAGRINDINĖS MUITINĖS VERTYBĖS

Seminaro „Antikorupcinė veikla. Muitinės pareigūno veiksmai kyšio davimo atveju“ programa (6 akad. val.) (2013-10-14, 1B-271)

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-588)

Seminaro „Muitinės postų pamainų viršininkų, Mobiliųjų grupių postų ekipažų vyresniųjų veiksmai, kai muitinio tikrinimo arba tikrinimo metu aptinkami ar gaunami grynieji pinigai“ programa (2 akad. val.) (2021-03-22, MD GD įsak. Nr. 1B-184)

MUITINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJOS

SKOLA MUITINEI

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių tarifinis klasifikavimas“ programa (8 akad. val.) (2017-06-20, MD GD įsak. Nr. 1B-52) 

Seminaro „Nauji priimti sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo“ programa (8 akad. val.) (2017-11-16, MD GD įsak. Nr. 1B-82) 

Seminaro „Naudotų transporto priemonių muitinis įvertinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-07, MD GD įsak. 1B-802) 

Seminaro „Mokesčiai už patentus ir licencijas“ programa (8 akad. val.) (2018-11-07 MD GD įsak. Nr. 1B-83) 

Seminaro „Prekių muitinės vertės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2014-11-03, 1B-315)

Nuotolinio mokymosi kurso „Prekių muitinė vertė“ programa (8 akad. val.) (2017-10-26, MD GD įsak. Nr. 1B-71) 

Seminaro „Muitinės administruojamų mokesčių skaičiavimas“ programa (8 akad. val.) (2010-02-17, 1B-52)

Nuotolinio mokymosi kurso „Tarifinio reguliavimo priemonių taikymas“ programa (8 akad. val.) (2018-04-23, MD GD įsak. Nr. 1B-34) 

PREKIŲ ĮVEŽIMAS/IŠVEŽIMAS Į/IŠ SAJUNGOS MUITŲ TERITORIJĄ/-OS. MUITINĖS PROCEDŪRŲ ĮFORMINIMAS. SMULKIOS SIUNTOS. ELEKTRONINĖS SISTEMOS.

Seminaro „Krovinių vežimo kelionės dokumentai“ programa (6 akad. val.) (2020-12-04 MD GD įsak. Nr. 1B-991) 

Seminaro „Elektroninė prekių įvežimo bendroji deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-11-06, 1B-80)

Seminaro „Prekių laikinasis saugojimas. Elektroninė prekių laikinojo saugojimo deklaracija“ programa (6 akad. val.) (2018-10-18, 1B-74)

Seminaro „Importo ir eksporto deklaracijos muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje“ programa (8 akad. val.) (2020-10-02, MD GD įsak. 1B-789) 

Seminaro „Mažos vertės siuntų deklaravimas“ programa (8 akad. val.) (2021-02-17, MD GD įsak. Nr. 1B-103) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Pašto siuntų gabenimas“ programa (8 akad. val.) (2014-03-20, MD GD įsak. Nr. 1B-79)

Mokymo „Nacionalinė tranzito kontrolės sistema“ programa (12 akad. val.) (2020-07-23, MD GD įsak. 1B-587) 

Mokymo „Elektroninio transporto dokumento, naudojamo kaip tranzito deklaracija, muitinis tikrinimas ir įforminimas“ programa (8 akad. val.) (2020-10-29 MD GD įsak. Nr. 1B-864) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Eksporto muitinės procedūros“ programa (8 akad. val.) (2017-05-16, 1B-43)

Seminaro „Elektroninio eksporto manifesto taikymas“ programa (6 akad. val.) (2020-09-01, MD GD įsak. 1B-683) 

Seminaro „Muitinės leidimų sistema“ programa (6 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-92) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Šengeno informacinė sistema (SIS II)“ programa (8 akad. val.) (2020-11-30, MD GD įsak. Nr. 1B-978) 

MUITINĖS TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS, ATSAKOMYBĖ

Seminaro „Administracinių nusižengimų analizė ir tyrimo rezultatų įforminimas“ programa (8 akad. val.) (2017-01-03, 1B-1)

Seminaro ,,Administracinės atsakomybės praktinis taikymas'' programa (6 akad. val.) (2018-01-03, 1B-2)

Nuotolinio mokymosi kurso „Muitinės teisės aktų pažeidimų analizė“ programa (8 akad. val.) (2015-04-20, 1B-136)

MUITINIS TIKRINIMAS

Mokymo „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, I dalis“ programa (16 akad. val.) ir „Muitinės mobiliųjų grupių postų pareigūnų profesinių žinių atnaujinimas, II dalis“ programa (16 akad. val.) (2020-02-04, MD GD įsak. 1B-184) 

Seminaro „Muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2017-04-03, 1B-29)

Seminaro „Rentgeno vaizdų analizavimas ir interpretavimas“ programa (8 akad. val.) (2019-10-18, MD GD įsak. 1B-950) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Krovininių automobilių muitinis tikrinimas“ programa (8 akad. val.) (2020-05-12, MD GD įsak. Nr. 1B-339) 

Seminaro „Prekių mėginių ėmimas“ programa (6 akad. val.) (2019-06-27 MD GD įsak. Nr. 1B-587) 

Nuotolinio mokymosi kurso „ Prekių mėginių ėmimas“ programa (8 akad. val.) (2014-11-14, 1B-331)

Seminaro „Prekių ženklinimas, jų reikšmės, pakuotės ir sauga“ programa (8 akad. val.) (2017-03-27, 1B-27)

RIZIKOS VALDYMAS

Seminaro „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2017-02-06, 1B-17)

Nuotolinio mokymosi „Rizikos valdymas“ programa (8 akad. val.) (2014-10-31, 1B-314)

DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ TAIKYMAS

Nuotolinio mokymosi kurso „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2009-10-21, MD GD įsak. Nr. 1B-359) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (8 akad. val.) (2019-06-27, MD GD įsak. Nr. 1B-586) 

Seminaro „Intelektinės nuosavybės teisių apsauga“ programa (8 akad. val.) (2014-01-17, 1B-117)

Nuotolinio mokymosi kurso „Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija – CITES“ programa (8 akad. val.) (2014-10-27, MD GD įsak. Nr. 1B-300) 

Nuotolinio mokymosi „Įvežamų gyvūnų ir gyvūninių produktų valstybinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2013-09-20, 1B-233)

Nuotolinio mokymosi kurso „Fitosanitarinė kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2018-05-25, MD GD įsak. Nr. 1B-45) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Genetiškai modifikuoti organizmai“ programa (8 akad. val.) (2009-12-22, MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-478) 

Seminaro „Dvejopos ir karinės paskirties prekių muitinės kontrolė“ programa (8 akad. val.) (2021-03-26, MD GD įsak. 1B-194) 

Seminaro „Ginklų, šaudmenų ir jų dalių gabenimas per LR teritoriją“ programa (6 akad. val.) (2014-06-06, MD GD įsak. Nr. 1B-188)

Seminaro „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) rinkos tendencijos ir kontrolė“ programa (6 akad. val.) (2021-03-15 MD GD įsak. Nr. 1B-151) 

IKITEISMINIS TYRIMAS. KRIMINALINĖ ŽVALGYBA

Mokymo programa „Kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmų taktika ir psichologinis pasirengimas darbui stresinėse situacijose“ (4 akad. val.) (2018-09-18, 1B-63)

Mokymo programa „Darbo su slaptaisiais kriminalinės žvalgybos dalyviais teisiniai, etiniai ir psichologiniai aspektai“ (4 akad. val.) (2018-09-18, 1B-64)

VADOVAVIMO KOMPETENCIJOS

Seminaro „Efektyvus vadovavimas“ programa (8 akad. val.) (2016-01-04 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-1) 

Mokymo „Nuotolinio susirinkimo valdymas: vadybinis aspektas“ programa (14 akad. val.) (2021-02-10, MD GD įsak. 1B-93) 

Seminaro „Laiko planavimas“ programa (8 akad. val.) (2015-04-14 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-127) 

Mokymo „Lietuvos Respublikos muitinės viduriniosios grandies vadovų vadybinių kompetencijų ugdymas“ programa (34 akad. val.) (2018-05-11 MD GD įsak. Nr. 1B-367 redakcija) 

Mokymo „Muitinės personalo konkurso arba atrankos vykdymas“ programa (8 akad. val.) (2019-05-06, MD GD įsak. Nr. 1B-426) 

Mokymo „Muitinės personalo veiklos vertinimas“ programa (16 akad. val.) (2019-04-02, MD GD įsak. Nr. 1B-305) 

BENDROSIOS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

DARBAS SU DOKUMENTAIS IR DUOMENIMIS 

Seminaro „Asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ programa (5 akad. val.) (2021-03-31, MD GD įsak. 1B-214) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių sistemų naudotojų saugus darbas su duomenimis“ programa (8 akad. val.) (2016-07-27, 1B-55)

Internetinio seminaro „Darbo su MICROSOFT TEAMS pagrindai“ programa (4 akad. val.) (2020-07-03, MD GD įsak. 1B-535) 

Seminaro „Melo atpažinimas muitinės poste“ programa (6 akad. val.) (2018-08-29 MMC direktoriaus įsak. Nr. 1B-56) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas kolektyve“ programa (8 akad. val.) (2017-09-08, 1B-62) 

Nuotolinio mokymosi kurso „Konfliktų valdymas muitinės poste“ programa (8 akad. val.) (2015-08-26, MD GD įsak. Nr. 1B-247) 

ANGLŲ KALBA

Mokymo programa „Anglų kalba muitinės pareigūnams, A2 lygis“ (288 akad. val.) (2017-09-08, 1B-758)

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B1 lygis“ programa (324 akad. val.) (2019-09-12, MD GD įsak. 1B-814) 

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2 lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. 1B-243) 

Mokymo „Anglų kalba muitinės personalui, B2+ lygis“ programa (324 akad. val.) (2020-04-02, MD GD įsak. 1B-243)

Mokymo „Intensyvus anglų kalbos B2 lygio kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“ programa (36 akad. val.) (2019-05-29, MD GD įsak. Nr. 1B-497) 

KINOLOGŲ MOKYMAS

Mokymo „Tarnybinių šunų mokymas draudžiamų ir kontroliuojamų medžiagų paieškai“ programa (36 akad. val.) (2019-10-15, MD GD įsak. Nr. 1B-933) 

Mokymo „Tarnybinių šunų dresavimas didelio grynųjų pinigų kiekio paieškai“ programa (180 akad. val.) (2017-01-23 MD GD įsak. Nr. 1B-68) 

SPECIALIOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS TAKTIKA IR FIZINIS PARENGIMAS. SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS

Mokymo programa „ Fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių naudojimas“ (30 akad. val.) (2015-06-05, 1B-445 redakcija)

Fizinio parengimo kursų „Būtinoji gintis muitinės pareigūnams“ programa (8 akad. val.) (2014-02-04, MD GD įsak. Nr. 1B-18) 

Mokymo „Muitinės pareigūnų tarnybinio ginklo, šaudmenų ir ginklų priedėlių naudojimas“ programa (6 akad. val.) (2018-01-03, 1B-3) 

Mokymo „Muitinės pareigūnų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ar šaunamojo ginklo naudojimu, praktinių gebėjimų tikrinimo pratybos“ programa (4 akad. val.) (2017-07-28, 1B-55)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo teorijos mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. 1B-395)

„Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo praktinio vairavimo mokymo kursas“ programa (6 akad. val.) (2020-05-29, MD GD įsak. 1B-395)

ŪKIO SUBJEKTŲ ATSTOVŲ MOKYMAS

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokymo programa (90 akad. val.) (2018-09-06, 1B-59)

* * *

Informacija atnaujinta 2021-04-08