English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Prekių deklaravimas naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (MDAS)

Automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis parengtos muitinės deklaracijos (elektroninės muitinės deklaracijos) duomenų turinys yra analogiškas rašytinės muitinės deklaracijos duomenų turiniui. Pateikta elektroninė deklaracija gali būti muitinėje priimta tik tada, kai šioje deklaracijoje uždeklaruotos prekės yra pateiktos muitiniam tikrinimui muitinės nustatytoje ir (ar) muitinei priimtinoje vietoje. Apie tokį prekių pateikimą muitiniam tikrinimui muitinei yra pranešama elektronine žinute, kurią pateikia asmuo teikiantis deklaraciją muitiniam įforminimui. Jeigu priėmus pateiktą elektroninę deklaraciją muitinė nepriėmė sprendimo atlikti dokumentinį ir (ar) fizinį prekių tikrinimą, nėra būtinybės pateikti rašytinius dokumentus, kuriuos privalu pateikti įforminant atitinkamą muitinės procedūrą arba kitą muitinės sankcionuotą veiksmą − pakanka nustatyta tvarka pateikiamoje deklaracijoje šiuos dokumentus uždeklaruoti (nurodant pastarųjų numerius ir surašymo datas). Pagal pasirašytas duomenų mainų su muitine sutartis (dėl elektroninio deklaravimo), visa muitinio įforminimo metu reikalinga dokumentacija yra saugoma muitinei žinomoje vietoje, kurią nurodo sutartį pasirašantis asmuo. Taip saugomi dokumentai, muitinei pareikalavus, pateikiami muitiniam tikrinimui.

Tais atvejais, kai pateiktos elektroninės deklaracijos priėmimo metu priimamas sprendimas atlikti dokumentinį ir (ar) fizinį prekių patikrinimą, asmeniui, pateikusiam elektroninę deklaraciją yra pranešama (sisteminiu/elektroniniu pranešimu) kokius konkrečiai dokumentus reikia pateikti muitiniam tikrinimui. Šiuo atveju rašytiniai dokumentai skenuojami ir sisteminėmis priemonėmis pasirašomi bei pateikiami tam pritaikyta elektronine žinute tiesiai į sistemą (kaip atsakas į muitinės pareikalautų dokumentų užklausą, kur reikia pateikti tik tuos dokumentus, kurių prašoma, o ne visus).

Elektroninis deklaravimas Lietuvoje pradėtas taikyti 2003 metais. 2009 m. liepos 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo priimti ir tikrinti elektronines deklaracijas visose muitinės įstaigose įdiegusi kompiuterizuotą muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (MDAS). Asmuo, deklaruojantis prekes muitinei elektroniniu būdu, turi būti pasirašęs sutartį su teritorine muitine, kurioje smulkiai nustatoma, kaip šis asmuo pateikia elektronines muitinės deklaracijas, apibrėžiama deklaranto atsakomybė už tokiu būdu pateiktų duomenų teisingumą, nurodoma, kaip deklarantas bus informuojamas apie deklaracijos priėmimą ir jos tikrinimo rezultatus. Be to, asmuo turi turėti prekėms deklaruoti tinkamą kompiuterinę įrangą ir taip deklaruoti pasirengusius kvalifikuotus darbuotojus.

Pagrindinis prekių elektroninio deklaravimo pranašumas yra tai, kad muitinės deklaraciją galima pateikti tiesiai iš įmonės patalpų, nelaukiant eilėse ir tik retais atvejais (pvz., gavus muitinės pranešimą apie būtinybę pateikti konkrečias prekes muitinio tikrinimo atlikimui) atvykstant į muitinės įstaigą. Papildomas pranašumas yra tai, kad elektroniniu būdu prekes deklaruojančioms įmonėms nereikia rūpintis muitinės deklaracijų blankais, skirti tam laiko ir lėšų, nes jeigu yra poreikis, elektroninių muitinės deklaracijų rašytinės kopijos yra spausdinamos ant paprasto popieriaus programine įranga. Daug platesnės galimybės atsiveria toms įmonėms, kurios turi galimybę sujungti (kombinuoti) prekių elektroninį deklaravimą ir supaprastintų procedūrų taikymą.

Europos Sąjungos valstybėse narėse elektroninių muitinės deklaracijų skaičius nuolat auga, todėl įprastine muitinės deklaracija yra laikoma elektroninė deklaracija, o rašytinė deklaracija priimama tik išimtiniais atvejais (pvz., tik neveikiant sistemoms). Prekių elektroninio deklaravimo principų įtvirtinimas yra vienas iš svarbiausių e. muitinės kūrimo darbų.

 

Informacija atnaujinta 2018-01-22