English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos muitinėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pareiga užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Žaklina Dobrinskienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

A. Jakšto g. 1, LT-01105, Vilnius

Tel. (8 5) 266 6134, el.p. duomenuapsauga@lrmuitine.lt.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija − Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisykles rasite čia>> 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašą rasite čia.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinio pastato ir jam priklausančios teritorijos vaizdo stebėjimo ir jo priemonėmis gautų duomenų tvarkymo taisykles rasite čia.

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

– teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos muitinėje;

– teisę susipažinti su Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkomais savo asmens duomenimis;

– teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

– teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

– teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

– teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

– teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises, turi pateikti prašymą. Prašymo pavyzdį rasite čia. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

Lietuvos Respublikos muitinė prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Lietuvos Respublikos muitinės veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Atmintinę asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, rasite čia.

                     

 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-26