English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Sparčiosios nuorodos:

Verslininko sąsajos specifikacija

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

Prieigos prie muitinės tinklinės paslaugos testavimo aplinkoje suteikimo gairės

iMDAS: TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikacija

 


 

Verslininko sąsajos specifikacija

Verslininko sąsajos specifikacija − dokumentų paketas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų. Šios sąsajos apibrėžimas aprašo veiksmų sekų diagramas, keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijus, apima visų elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, specifikavimą ir kitus detalius techninio komunikavimo (mainų) aspektus. Dokumentų paketas skirtas programinės įrangos muitinės tarpininkams ir deklarantams gamintojams.

Verslininko sąsajos specifikacijos (MDAS-TIS) dokumentų paketą sudaro:

1. Bendroji dalis, kurioje apibrėžtos bendrosios sąsajos tarp asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų ir muitinės informacinių sistemų nuostatos, techninio komunikavimo (mainų) aspektai ir kt. (versija 1.10, galioja nuo 2017-06-26).

2. I, II, III tomai, kuriuose apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų:

2.1. galioja versija 2.60 (nuo 2023-07-19).

3. elektroninių pranešimų xsd schemos ir pavyzdžiai.

4. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos dokumentų paketas.

5. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos pakeitimų sąrašas (byla „MDAS-TIS-EN_v2.50_list_of_changes“).

6. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.60 versijos dokumentų paketas.

7. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.60 versijos pakeitimų sąrašas (byla „MDAS-TIS-EN_v2.60_list_of_changes“).

Verslininko sąsajos specifikacijos 2.60 versijos pakeitimų sąraše skelbiami redakcinio pobūdžio pakeitimai, taisyklių patikslinimai.

Taisyklių R529LT, R530LT naudojimo pradžios data bus pateikta atskiru pranešimu.

Informacija skirta Elektroninių garantijų pateikimo muitinei iš garanto informacinės sistemos funkcionalumo programinės įrangos kūrėjams - Garanto sąsajos specifikacija versija 1.30 ir Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10. 

Informacija programinės įrangos, skirtos muitinės tarpininkams ir deklarantams, gamintojams skelbiama rubrikoje Sąsajos su verslo sistemomis.

Informacija atnaujinta 2023-07-18

 


 

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

iMDAS kliento sąsajos specifikacija – dokumentų paketas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp naujai kuriamos iMDAS, atitinkančios naujus Sąjungos muitinės kodekso reikalavimus, bei muitinės klientų (fizinių bei juridinių asmenų) naudojamų taikomųjų programinių sistemų. iMDAS ir kliento sistemos komunikacija vyksta per EM-VARTAI sistemą, naudojant žiniatinklio paslaugas, aprašytas specifikacijoje „EM-VARTAI išorinėms sistemoms“, skelbiamoje šioje svetainėje. 

iMDAS kliento sąsajos specifikacijoje aprašytos veiksmų sekų diagramos, atitinkančios muitinės veiklos procesus, bei keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijai, iMDAS ir kliento informacinės sistemos mainuose dalyvaujančių elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, struktūros, xsd schemos ir kita techninė informacija. Šis dokumentų paketas skirtas muitinės tarpininkų ir deklarantų naudojamos programinės įrangos gamintojams.

iMDAS kliento specifikacijos (iMDAS-CLIENT-IS-EN) dokumentų paketą sudaro:

1.      I tomas, kuriame pateiktos bendrosios nuostatos apie komunikavimą ir duomenų mainus tarp iMDAS ir verslo sistemų.

2.      II tomas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su duomenų mainais mažos vertės siuntų ir pašto siuntomis  atsiunčiamų prekių importo formalumų taikymo atveju:

2.1. versija 1.50 galioja nuo 2023-03-20;

2.2. versija  v1.60 (pakeitimų sąrašo 3, 4 ir 6 punktų planuojama įsigaliojimo data 2023-10-30).

3.      III tomas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su duomenų mainais eksporto (reeksporto) ir išvežimo formalumų, įskaitant išvežimo bendrosios deklaracijos ir reeksporto pranešimų,  taikymo atveju. Parengta versija 1.60, planuojama pakeitimų įsigaliojimo data 2023-12-01.

4.      IV tomas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su duomenų mainais importo formalumų taikymo atveju, išskyrus 2 punkte nurodytus atvejus (bus paskelbtas vėliau).

5.      V tomas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su duomenų mainais laikinojo saugojimo formalumų taikymo atveju. Parengta versija 1.60, planuojama pakeitimų įsigaliojimo data 2023-10-30.

6.      iMDAS kliento sąsajos specifikacijos versijos 1.60  pakeitimų sąrašas (byla „iMDAS-CLIENT-IS-EN_v1.60_list_of_changes.docx“).

 

Papildoma informacija programinės įrangos, skirtos muitinės tarpininkams ir deklarantams, gamintojams skelbiama rubrikoje Sąsajos su verslo sistemomis.

Informacija atnaujinta 2023-05-29

 


 

iMDAS: TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikacija 

Muitinės departamentas, kartu su Valstybine mokesčių inspekcija vykdydamas bendrą projektą susijusį su PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos (TAX FREE deklaracijos) skaitmeninimu, parengė TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikaciją (versija v2.00).

Specifikacija skirta taikomosios programinės įrangos, skirtos TAX FREE deklaracijų duomenų rinkinių formavimui ir pateikimui Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento kuriamoms elektroninių duomenų tvarkymo sistemoms (e- sistemos), gamintojams.

Specifikacijoje aprašoma kaip tinkamai sugeneruoti QR kodą, kuris sudaromas TAX FREE deklaracijos duomenų rinkinio poaibio, skirto muitiniam tikrinimui, pagrindu. QR kodo naudojimas TAX FREE deklaracijose paspartins formalumų atlikimą muitinės poste tiek įprastinio tikrinimo metu, tiek e-sistemų laikino neprieinamumo atveju.

iMDAS funkcijų, susijusių su TAX FREE deklaracijų muitiniu tikrinimu, paleidimo į gamybą data – 2022 m. liepos 1 d.

Informacija atnaujinta 2022-01-06

 


Pasiteirauti galite el. paštu [email protected]

Informacija atnaujinta 2023-07-19