English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Gyvenamosios vietos keitimas

Atleidimas nuo muitų ir PVM

Fiziniai asmenys, keičiantys nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliantys iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą, savo asmeninį turtą gali įvežti nemokėdami importo muitų ir PVM.

Asmeninis turtas – tai bet kuris turtas, skirtas atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiams tenkinti:

   - buitiniai daiktai,

   - dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliai-autopriekabos.

Nuo importo muitų ir PVM neatleidžiami:

   - alkoholio gaminiai,

   - tabakas ir tabako gaminiai,

   - komercinės transporto priemonės,

   - daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamuosius taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankius.

 

Atleidimo nuo muitų ir PVM sąlygos

Nuo importo muitų ir PVM atleidžiamas tik tas asmeninis turtas, kurį:

   - įsiveža asmenys ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių iš eilės nuolat gyvenę už Sąjungos muitų teritorijos ribų,

   - asmuo naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje  mažiausiai šešis mėnesius ir kuris skirta naudoti tuo pačiu tikslu naujoje vietoje.

 

Dokumentai

Kartu su muitinės deklaracija muitinės įstaigai pateikiami:

   - dokumentai, įrodantys, kad asmuo ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių gyveno trečiojoje šalyje,

   - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris galioja ne trumpiau kaip 12 mėnesių (išskyrus atvejus, kai leidimo gyventi Lietuvoje asmeniui nereikia),

   - dokumentai, įrodantys asmens įsikūrimą nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvoje (būsto įsigijimo ar nuomos sutartis, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai ar pan.),

   - dokumentai, įrodantys, kad asmeninį turtą sudarančius daiktus nuolatinę gyvenamąją vietą keičiantis asmuo turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo (prekių įsigijimo dokumentai, asmens laisvos formos patvirtinimas, kad įvežamus daiktus jis turėjo arba naudojo buvusioje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo, ar pan.),

   - asmeninį turtą sudarančių daiktų laisvos formos sąrašas, kuriame daiktai aprašyti pakankamai tiksliai, kad būtų galima juos identifikuoti, nurodytas daiktų kiekis, išskyrus atvejį, kai asmeninį turtą sudarantys daiktai deklaruojami muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus. 

Asmuo gali pateikti ir kitus dokumentus, pagrindžiančius teisę į lengvatą.

 

Apribojimai

Asmuo, įvežęs asmeninį turtą be importo muitų ir PVM, 12 mėnesių nuo įvežimo negali raštu neinformavęs muitinės šio turto skolinti, užstatyti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtą anksčiau, turi būti sumokėti importo muitai ir PVM.

 

Išsamesnė informacija:

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/2009 II antraštinė dalis

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktas (pasirinkite galiojančią suvestinę redakciją)

 

Atleidimo nuo muitų taisyklių II skyrius (pasirinkite galiojančią suvestinę redakciją)

 

Termino, per kurį turi būti importuoti persikeliančio asmens asmeniniai daiktai, pratęsimo taisyklės (pasirinkite galiojančią redakciją)

Informacija atnaujinta 2021-12-29