English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Bendroji žemės ūkio politika

Muitinės veikla įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką

Europos Sąjunga (toliau - ES), vykdydama Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), skatina joje išaugintų žemės ūkio produktų gabenimą į trečiąsias šalis, mokėdama už jų eksportą kompensacijas. ES yra sukurta tokių išmokų gavimo tvarka ir kontrolės mechanizmas. Šioje srityje tam tikros funkcijos patikėtos ir muitinei.

Pagrindiniai bendrosios žemės ūkio politikos objektai

Pagrindiniai žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės produktai (toliau – žemės ūkio produktai) išvardyti Europos Ekonominės bendrijos steigimo sutarties (Romos sutarties) I priede (KN skirsniai 1-18, 20, 22-24, 45.01, 54.01, 57.01).

Perdirbti žemės ūkio produktai arba pagamintos prekės, neišvardyti Romos sutarties I priede bei pagaminti iš pagrindinių produktų.

Pluoštinių kanapių produktai

2013 m. gruodžio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 nustato bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą, sudaro priemones, kuriomis reguliuojama vidaus rinka ir prekyba su trečiosiomis šalimis. Pluoštinių kanapių produktų išleidimui į laisvąją apyvartą reikalaujama pateikti importo licenciją ir turi būti laikomasi nustatytų sąlygų.

Eksporto kompensacijų gavimo procedūra

Kad žemės ūkio produktų eksportuotojas galėtų pretenduoti į išmoką, jis privalo:

- pateikti garantiją Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir gauti iš jos licenciją su iš anksto nustatyta kompensacija;

- pateikti dokumentus ir prekes kompetentingai eksporto muitinė įstaigai;

- pateikti dokumentus ir prekes išvežimo iš ES muitinės įstaigai.

Kai Nacionalinė mokėjimo agentūra įsitikina, kad atitinkami žemės ūkio produktai yra eksportuoti laikantis nustatytų reikalavimų, ji išmoka eksporto kompensacijas.

Muitinės funkcijos

Muitinės funkcijos įgyvendinant BŽŪP – žemės ūkio produktų importo, eksporto kontrolė ir kontrolė po muitinio įforminimo, - vykdomos nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

Muitinės pareigūnai atlieka importuojamų žemės ūkio produktų (prekių) muitinį tikrinimą ir įforminimą, skiria ir žymi spausdintinių importo licencijų AGRIM, išduotų iki 2016 m. balandžio 12 d., kiekius, kad nebūtų įvežamas didesnis produktų kiekis nei nurodyta licencijoje, kai importo licencijos pateikimas privalomas, taip pat renka importo mokesčius, kontroliuoja jų taikymą.

Produktų (prekių) eksporto iš ES muitų teritorijos atveju muitinės pareigūnai priima išankstinius eksportuotojų pranešimus apie numatomą išgabenti produkciją, atlieka muitinį produktų tikrinimą ir įforminimą, skiria ir žymi spausdintinių eksporto licencijų AGREX, išduotų iki 2016 m. balandžio 12 d., ir ne Lietuvos Respublikoje išduotų eksporto licencijų AGREX, kiekius, taiko muitinės priežiūros priemones eksportuojant maisto sandėliuose, muitinės sandėliuose bei intervencinėse saugyklose laikytus produktus (prekes), tiekiant produktus į laivus, orlaivius, tarptautinėms organizacijoms ES teritorijoje, ginkluotoms pajėgoms ne ES teritorijoje ir t. t.

Veiksmai kompetentingoje eksporto įstaigoje

Kompetentinga eksporto įstaiga – arčiausiai žemės ūkio produktų pakrovimo į transporto priemonę vietos esanti muitinės įstaiga, kuri yra įgaliota atlikti žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos eksporto kompensacijos, muitinį įforminimą. Tokių muitinės įstaigų sąrašą galima rasti Lietuvos muitinės svetainėje.

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kompensaciją, kompetentingai eksporto įstaigai turi pateikti:

- ne vėliau kaip likus 24 val. iki produktų pakrovimo į transporto priemonę pradžios išankstinį pranešimą apie numatomą pakrovimą, jo vietą ir trukmę;

- ne vėliau kaip likus 2 val. iki produktų pakrovimo į transporto priemonę pradžios žemės ūkio produktų eksporto deklaraciją, kuri taip pat naudojama kaip Reglamento (EB) Nr. 612/2009 46 str. 1 dalies a punkte minima paraiška sumokėti grąžinamąją išmoką;

- eksporto licenciją AGREX ir kitus būtinus dokumentus.

Kompetentingos eksporto įstaigos pareigūnas:

- patikrina pateiktus dokumentus;

- tam tikrais atvejais atlieka eksportuojamų žemės ūkio produktų fizinį tikrinimą (ES reglamentuose nustatyta, kad kiekviena kompetentinga muitinės įstaiga per metus turi detaliai patikrinti ne mažiau 5 proc. kiekvienam žemės ūkio produktų sektoriui pateiktų eksporto deklaracijų. Detalų fizinį tikrinimą muitinės pareigūnai gali atlikti muitinės įstaigoje arba eksportuotojo patalpose. Atlikdamas fizinį tikrinimą muitinės pareigūnas turi patikrinti eksportuojamų žemės ūkio produktų kiekį, charakteristikas, ar jie atitinka kokybės reikalavimus. Todėl jis šiuos produktus privalo sverti, imti jų mėginius laboratoriniams tyrimams).

Veiksmai išvežimo muitinės įstaigoje

Išvežimo muitinės įstaiga – ES pasienyje esanti muitinės įstaiga, kuri prižiūri žemės ūkio produktų išvežimą iš ES muitų teritorijos. Ši įstaiga turi įsitikinti, kad per sieną išvežamos prekės yra tos pačios prekės, kurioms eksporto muitinės įstaigoje atlikti muitinės formalumai.

Išvežimo muitinės įstaigos pareigūnai tikrina pateiktus dokumentus (eksporto muitinės įstaigoje įformintą BAD trečiąjį egzempliorių (grįžtamosios procedūros atveju), kitus pateiktus dokumentus bei uždėtas plombas ir atlieka sukeitimo tikrinimus (t. y. įsitikina, ar prekės yra tos pačios, kurioms kompetentingoje eksporto įstaigoje atlikti muitinės formalumai). ES reglamentuose nustatytas privalomas atlikti sukeitimo tikrinimų skaičius.

Atlikęs prekių bei dokumentų muitinį tikrinimą pareigūnas įformina pateiktus dokumentus ir išleidžia prekes. Eksportuotojui grąžinamas išvežimo muitinės įstaigoje pažymėtas BAD trečiasis  egzempliorius (grįžtamosios procedūros atveju). 

Informacija atnaujinta 2019-04-05