English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Intelektinės nuosavybės apsauga ir muitinės kontrolė

Pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) steigiamosios konvencijos nuostatas, intelektinė nuosavybė apima teises, susijusias su literatūros, meno ir mokslo kūriniais, artistų vaidybine veikla, fonogramų įrašais, radijo ir televizijos laidomis, visų žmogaus veiklos sričių išradimais, moksliniais atradimais, pramoniniais pavyzdžiais (dizainu), prekių ir paslaugų ženklais, firmų vardais ir kitais komerciniais žymenimis, taip pat kitas panašaus pobūdžio teises.    

Tinkama intelektinės nuosavybės teisinė apsauga ir jos įgyvendinimas – būtina sąlyga intelektinės nuosavybės kūrybiniams procesams skatinti.

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojęs 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 (reglamentas pdf  formatu) dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003, sudarė pagrindą platesnių intelektinės nuosavybės teisių  apsaugai muitinės priežiūros priemonėmis, tai yra ši apsauga imta taikyti ne tik prekių ženklų, dizaino, patento savininkų, autorinių ir gretutinių teisių subjektų intelektinei nuosavybei ginti, bet ir kilmės vietos, geografinių nuorodų, puslaidininkio gaminio topografijos, prekinio pavadinimo, augalų veislių teisių ir papildomos apsaugos liudijimų turėtojų teisių apsaugai.

Vienas iš svarbiausių Lietuvos muitinės tikslų kovojant su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais – atkreipti visuomenės dėmesį ir išaiškinti vartotojams bei verslo atstovams, kokią žalą tokie pažeidimai daro ne tik teisių savininkams, bet ir valstybės biudžetui, sąžiningam verslui bei vartotojui, kaip klastočių paklausa skatina jų gamybą ir pažymėti, jog iš neteisėtos produkcijos gaunamų pajamų remiamas organizuotas nusikalstamumas.

Lietuvos muitinė, siekdama efektyvinti kovą su neteisėtos produkcijos gamintojais ir gabentojais, bendradarbiauja su ES šalių muitinių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos teisėsaugos institucijomis ir intelektinės nuosavybės teisių savininkais bei jų atstovais.

2016 m. liepos 5 d. paskelbtas Komisijos pranešimas dėl muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su prekėmis, įvežamomis į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą, įskaitant tranzitu vežamas prekes, užtikrinimo.

Įvežant prekes iš trečiųjų šalių muitinė, kilus įtarimui, gali jas sulaikyti, kol nustatoma, ar įtartinos prekės iš tikrųjų yra suklastotos, piratinės ar pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės. Šiose duomenų bazėse galima pasitikrinti ar tam tikra intelektinės nuosavybės teisė yra registruota bei rasti visą kitą papildomą informaciją:

Prekių ženklų ir dizaino registracijos duomenų bazių adresai:

Valstybinio patentų biuro (VPB)

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO): 

Prekių ženklų: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic  

Dizaino: http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager    

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO)

Bendra duomenų bazė

 

Informacija atnaujinta 2021-12-27