English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Aktualu verslui: Naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimo procese bus taikoma nepriklausoma ekspertizė

Įgyvendinant Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus  2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 43 punkto nuostatą, kad „muitinė, atlikdama deklaruojamos naudotos transporto priemonės muitinės vertės tikrinimą, gali, nepriklausomai nuo importuotojo pateiktų dokumentų, susijusių su transporto priemonės apgadinimo ar defektų šalinimo sąmatos pagrindimu, sudaryti defektų šalinimo sąmatą, kreiptis į draudimo bendrovių žalų nustatymo ekspertus, nepriklausomus turto vertintojus, automobilių gamintojų autorizuotus centrus ir kt.“, muitinė atrankos būdu pradeda taikyti deklaruojamo „Dokumento apie vizualiai nematomus defektus“ (toliau – Dokumentas) turinio teisingumo tikrinimą.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl kartu su muitinės deklaracija pateiktame Dokumente esančių duomenų ir (arba) informacijos išsamumo ar teisingumo, muitinė numato susisiekti su pasirinktu Autorizuotu centru, suderinti tikrintinos transporto priemonės pateikimo aspektus ir informuoti deklarantą apie muitinės sprendimą atlikti transporto priemonės tikrinimą, nurodant sprendimo pagrindą, tikrinimo vietą ir laiką.

Duomenys, susiję su deklaranto informavimu apie paskirtą naudotos transporto priemonės tikrinimo vietą ir laiką, muitinės siūlymas dalyvauti transporto priemonės pervežimo ir jos tikrinimo procese, taip pat deklaranto atsakymas (-ai) į muitinės pranešimus teikiami Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos priemonėmis.

Taip pat informuojame, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 9 d įsakymu Nr. 1B-429 „Dėl Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtintas naujas dokumento, nurodomo muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinis kodas 9V05 „Dokumentas apie vizualiai nematomus defektus“. Deklaruojant naudotą transporto priemonę ir pateikiant minėtą Dokumentą muitinei, jis turi būti nurodomas  muitinės deklaracijos 44 laukelyje.

Skaitykite plačiau :

Informacija atnaujinta 2020-09-02