English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Muitinėje veikia Bendras naudotojų valdymo portalas (BAP)

Nuo 2019 m. lapkričio 25 dienos Lietuvos muitinėje veikia naujas Bendras naudotojų valdymo portalas (BAP), kuris keičia Muitinės elektroninių paslaugų portalą (EPP)  ir siekia pagerinti Lietuvos Respublikos muitinės teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Asmenys, pageidaujantys naudotis muitinės elektroninėmis paslaugomis, nuo 2019 m. lapkričio 25 d. yra registruojami Muitinės elektroninių paslaugų gavėjais vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 ( 2019 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1B-937 redakcija ) patvirtintomis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis.

BAP sudaro galimybes:
-     muitinės elektroninių paslaugų gavėjams naudotis visomis veikusiomis EPP funkcijomis;
-     asmenys, kurių tapatybės nėra galimybės nustatyti automatinėmis priemonėmis, elektroniniu būdu adresu https://bap.lrmuitine.lt gali pateikti prašymus dėl paslaugų gavėjo paskyros registravimo;
-     paslaugų gavėjui sugeneruoti ir atsisiųsti skaitmeninį sertifikatą, kuriuo galima jungtis prie muitinės informacinių sistemų, teikiančių elektronines paslaugas.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus  2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1B-937 patvirtintomis ir nauja redakcija išdėstytomis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis keičiasi:

1. prieiga prie Muitinės elektroninių paslaugų. Prieiga prie Muitinės elektroninių paslaugų  valdoma Bendro naudotojų valdymo portalo (toliau - BAP) priemonėmis. Naudojantis BAP priemonėmis, elektroninių paslaugų gavėjas gali prisijungti prie šių sistemų:

1.1. Intrastato ataskaitų priėmimo ir patvirtinimo (IDAIS)  adresu https://intrastat.lrmuitine.lt/

1.2. Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, teikimo, prašymų ir leidimų valdymo ( MSVS) adresu https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

1.3. Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (toliau - PTI) sprendimų teikimo ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymo adresu https:// customs.ec.europa.eu/gtp/

1.4. Prašymų išduoti AEO muitinės leidimus teikimo, prašymų ir leidimų valdymo adresu https://customs.ec.europa.eu/gtp/

1.5. SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymas adresu https://customs.ec.europa.eu/gtp/

 

2. prašymo dėl paslaugų gavėjo paskyros registravimo. Prašymas dėl paslaugų gavėjo paskyros registravimo teikiamas elektroniniu būdu portalo priemonėmis. Visi kiti prašymai Muitinei teikiami Muitinės informacinių technologijų paslaugų centrui elektroninio pašto adresu ITPC@lrmuitine.lt.

Prašymus dėl Lietuvos Respublikos muitinės teikiamų elektroninių paslaugų  asmenys gali pateikti  BAP priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt. Jei prašymą teikiančio asmens tapatybė ir (arba) įgaliojimai nebuvo patvirtinti VIISP (elektroninėmis) priemonėmis, tuomet prašymą pateikęs asmuo asmens tapatybę ir, jeigu prašymas pateiktas juridinio asmens vardu, įgaliojimo atstovauti juridiniam asmeniui, patvirtinančius dokumentus ir (arba) jų kopijas pateikia Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postui adresu: 78107 Šiauliai, Metalistų g. 4, arba elektroniniu paštu adresu: aag@lrmuitine.lt.

Muitinės elektroninių paslaugų gavėjams, kuriems iki 2019 m. lapkričio 23 d. buvo suteikta prieiga prie Muitinės elektroninių paslaugų EPP priemonėmis, nuo 2019 m. lapkričio 25 d. automatiškai suteikiama prieiga prie IDAIS, MSVS, PTI, eAEO ir SMK informaciniai lapai bei suteikiamos teisės atlikti veiksmus pagal visus iki šiol taikytus veiklos profilius.

Muitinės elektroninių paslaugų gavėjai savo paskyras gali valdyti BAP priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt.

Muitinės elektroninių paslaugų portalo naudotojo vadovas yra prieinamas BAP portale adresu https://bap.lrmuitine.lt.

Konsultacijas muitinės elektroninių paslaugų gavėjų registravimo klausimais teikia:
Muitinės informacinių technologijų paslaugų centras telefonu
(8 5) 236 2302 ir el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt

Dėkojame, kad naudojatės muitinės paslaugomis.

Informacija atnaujinta 2020-05-25