English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Kokybės vadyba

Siekiant teikti kokybiškas, asmenų teisėtus lūkesčius ir pažangią praktiką atitinkančias muitinės paslaugas, kartu išlaikant deramą pusiausvyrą tarp verslo sąlygų palengvinimo ir veiksmingos Lietuvos ir Europos Sąjungos finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugos nuo neteisėtos, nesaugios ir nesąžiningos tarptautinės prekybos Lietuvos Respublikos muitinėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. 

Kokybės vadybos sistema Lietuvos Respublikos muitinėje buvo įdiegta ir sertifikuota 2010 m. gruodžio mėnesį įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-001 „Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO  9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra“, pakartotinai sertifikuota 2013 m. ir 2016 m.

Siekiant užtikrinti užsakovams teikiamų tyrimų rezultatų kokybę, efektyviai valdyti ir nuolat gerinti Muitinės laboratorijos veiklos procesus Muitinės laboratorijoje yra įdiegta vadybos sistema. Laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams Nacionalinis akreditacijos biuras pirmą kartą patvirtino 2006 metais. 2016 m. rugsėjo 8 d. Laboratorija buvo perakredituota naujam 5 metų laikotarpiui. 2021 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo Muitinės laboratoriją standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai ir išdavė Akreditacijos pažymėjimą, liudijantį, kad Laboratorija yra akredituota maisto produktų, alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio, naftos produktų ir tekstilės medžiagų tyrimams atlikti. Nacionalinio akreditacijos biuro patvirtinta Muitinės laboratorijos akreditavimo sritis (lanksti)

Lietuvos Respublikos muitinė savo veikloje taip pat taiko ir kitus standartus, tokius kaip LST ISO/IEC 27001  „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27005 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas“.

Informacija atnaujinta 2021-10-28