English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Muitinės informacinių sistemų priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portas, skelbimo Nr. 52397).

Galioja nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Skelbimo nr.:

52397

Skelbimo data:

2022-07-15

Skelbimas galioja iki:

2022-07-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinės informacinių sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

9.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,629.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centras
adresas Vytenio g. 7, Vilnius

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. informacinių technologijų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Informacinių sistemų priežiūra ir palaikymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Muitinės informacinių sistemų tvarkytojo funkcijų vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

10. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

15. Organizuoja ir kontroliuoja priskirtos/-ų muitinės veiklos arba vidaus administravimo informacinės/-ių sistemos/-ų (toliau – IS) priežiūros ir palaikymo procesą užtikrindamas stabilų ir nepertraukiamą IS veikimą, atitikimą veiklos ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis..

16. Koordinuoja prižiūrimos IS elektroninių duomenų mainų procesą, užtikrinantį IS sąveiką su kitomis muitinės ir išorinėmis informacinėmis sistemomis..

17. Sprendžia Muitinės informacinių technologijų paslaugų centre registruotus ir pateiktus spręsti su prižiūrima IS susijusius muitinės informacinių sistemų naudotojų kreipinius ir tvarko jų duomenis Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemoje..

18. Koordinuoja ir valdo pagal sutartis su išorinėmis organizacijomis (paslaugų teikėjais) teikiamų priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo procesą, kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę bei inicijuoja paslaugų, būtinų prižiūrimų muitinės IS nepertraukiamam veikimui užtikrinti, įsigijimą, rengia arba dalyvauja rengiant šioms paslaugoms įsigyti skirtas technines specifikacijas..

19. Analizuoja ir vertina prižiūrimos IS naujus poreikius, susijusius su muitinės veiklos pokyčiais, jų įtaką prižiūrimos IS funkcijoms, galimybes juos realizuoti, inicijuoja ir teikia siūlymus dėl prižiūrimos IS modifikavimo ir tobulinimo..

20. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo prižiūrimos IS tvarkytojo atstovo atsakingo asmens funkcijas, koordinuodamas kitų IS priežiūros funkcijas vykdančių Muitinės informacinių sistemų centro ir išorinių organizacijų atstovų atliekamas veiklas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

21.3. studijų kryptis – matematika (arba);

21.4. studijų kryptis – informatika (arba);

21.5. studijų kryptis – programų sistemos (arba);

arba:

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirties sritis – Veiklos informacinių sistemų projektavimo arba kūrimo arba priežiūros patirtis;

21.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

23.2. organizuotumas - 3 lygis;

23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

23.5. komunikacija - 3 lygis.

24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

25. Profesinė kompetencija:

25.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Irena Bruzgienė

Telefonas:

+37052196839; +37068497898

El. paštas:

[email protected]

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Informacija atnaujinta 2022-07-15