English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės kriminalinės tarnybos vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portas skelbimo Nr. 52364 ).

Galioja nuo 2022-07-13 iki 2022-07-27

Skelbimo nr.:

52364

Skelbimo data:

2022-07-13

Skelbimas galioja iki:

2022-07-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės kriminalinė tarnyba

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

     9.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

     1,629.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Darbuotojų sauga ir sveikata.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

15. Tiria priešgaisrinės, civilinės saugos pažeidimus, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų, profesinių ligų aplinkybes, analizuoja jų aplinkybes ir priežastis, registruoja Muitinės kriminalinėje tarnyboje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbų sauga ir sveikata darbe..

16. Sudaro Muitinės kriminalinės tarnybos darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus ir grafikus, organizuoja jų sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas..

17. Atlieka priežiūros arba kontrolės veiklas, susijusias su priešgaisrinės ir radiacinės saugos teisės aktų įgyvendinimu, arba prireikus jas koordinuoja..

18. Instruktuoja Muitinės kriminalinės tarnybos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos norminių teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais..

19. Organizuoja priešgaisrinių, ekstremaliųjų situacijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirties sritis – darbuotojų saugos ir sveikatos srities patirtis;

20.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

21.2. atitikti teisės aktų reikalavimus būtinus išduodant radiacinės saugos pažymėjimą;

21.3. atitikti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ 1.1. papunktyje nustatytus reikalavimus..

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. komunikacija - 3 lygis;

22.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

22.4. organizuotumas - 3 lygis;

22.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;

23.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

23.3. įžvalgumas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Asta Stasiulionienė

Telefonas:

+37052718905; +37067285439

El. paštas:

[email protected]

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-13