English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.4 (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas. Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 52133

Galioja nuo 2022-06-20 iki 2022-07-05

Skelbimo nr.:

52133

Skelbimo data:

2022-06-20

Skelbimas galioja iki:

2022-07-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

      9

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

      1,629.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Kontaktinis asmuo Neli Jakubovskaja, tel. 8-5-2666099
1 m. teisinio darbo patirtis

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 4

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

    2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Pagrindinė veiklos sritis:

   3.1. teisė.

  4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

  4.1. viešieji pirkimai;

  4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

   5. 1. teisės taikymas ir atstovavimas teisme.

   6.Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

   6.1. viešieji pirkimai;

   6.2. analizuoja su teisės klausimais susijusią informaciją ir teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

13.Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

14. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

18. Nagrinėja tiekėjų pretenzijas (jeigu nesudaryta viešojo pirkimo komisija) ir rengia atsiliepimus.

19. Rengia viešojo pirkimo sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimo projektus.

20. Vykdo sudarytų viešojo pirkimo sutarčių teisinę priežiūrą - rengia pretenzijas, ieškinius, kitus procesinius dokumentus.

21.Tekia metodinę pagalbą ir konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

22.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. komunikacija - 3 lygis;

24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

24.4. organizuotumas - 3 lygis;

24.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

25. Profesinė kompetencija:

25.1. teisės išmanymas - 3 lygis;

25.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Kristina Jasilionytė

Telefonas:

+37052196804; +37068498512

El. paštas:

[email protected]

 

Informacija atnaujinta 2022-06-20