English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 51971 ).

Galioja nuo 2022-06-09 iki 2022-06-23

Skelbimo nr.:

51971

Skelbimo data:

2022-06-09

Skelbimas galioja iki:

2022-06-23

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinės informacinių sistemų centro direktorius (įstaigos vadovas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

      17,5

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

     3,167.50

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centro (MISC) veiklos tikslas – plėtojant informacinių ir elektroninių ryšių technologijų taikymą užtikrinti efektyvų muitinės funkcijų vykdymą. Lietuvos muitinė ieško informacinių technologijų valdymo sritį gerai išmanančio, strateginį požiūrį į veiklos skaitmeninimą turinčio ir į rezultatus orientuoto lyderio MISC direktoriaus pareigoms užimti.

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO

 

DIREKTORIUS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVUI, KAI ĮSTAIGA VEIKIA VISOJE VALSTYBĖS TERITORIJOJE)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – I pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui.

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Vadovauja įstaigai.

6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Valdo įstaigos išteklius.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

9. Analizuoja Muitinės informacinių sistemų centro veiklą, nustatyta tvarka teikia siūlymus ir išvadas Muitinės departamento generaliniam direktoriui dėl Muitinės informacinių sistemų centro veiklos ar teisės aktų tobulinimo.

10. Nustato tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų užduotis ir funkcijas, kontroliuoja jų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

11. Užtikrina Muitinės informacinių sistemų centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.

13. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

13.1. kalba - anglų;

13.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

14. Atitikimas kitiems reikalavimams:

14.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

15.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;

15.2. organizuotumas - 5 lygis;

15.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;

15.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

15.5. komunikacija - 5 lygis.

16. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1. strateginis požiūris - 5 lygis;

16.2. veiklos valdymas - 5 lygis;

16.3. lyderystė - 5 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas

Vardas, Pavardė:

Aida Akudovičiūtė

Telefonas:

+370 5 219 6818; +370 672 85070

El. paštas:

[email protected]

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Informacija atnaujinta 2022-06-09