English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės kriminalinės tarnybos 7-ojo (Teisės ir veiklos organizavimo) skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.1 (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portas skelbimo Nr. 49416 ).

Galioja nuo 2021-11-29 iki 2021-12-13

Skelbimo nr.:

49416

Skelbimo data:

2021-11-29

Skelbimas galioja iki:

2021-12-13

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės kriminalinė tarnyba

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

7-ojo skyriaus (Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus) Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

  1. 00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,593.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS

7-OJO SKYRIAUS (TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS)

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 1

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Pagrindinė veiklos sritis:
  2. 1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

  1. 1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. baudžiamoji, administracinė, civilinė teisė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. teisės aktų tinkamas įgyvendinimas įstaigoje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

15. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  1. 2. studijų kryptis – teisė;

arba:

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

21.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

  1. 2. organizuotumas - 3 lygis;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

  1. 5. komunikacija - 3 lygis.

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

  1. 1. įžvalgumas - 3 lygis;

23.2. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Dagnė Padegimė

Telefonas:

+37052718248; +37067285439

El. paštas:

dagne.padegime@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Informacija atnaujinta 2021-11-29