English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Duomenų teikimo skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.1 (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portas, skelbimo Nr. 49141).

Galioja nuo 2021-11-08 iki 2021-11-22

Skelbimo nr.:

49141

Skelbimo data:

2021-11-08

Skelbimas galioja iki:

2021-11-22

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Duomenų teikimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

9.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,593.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centras Vytenio g. 7, 03113 Vilnius Tel.(8 5) 236 2363

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO

DUOMENŲ TEIKIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 1

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Muitinės duomenų apdorojimas, analizė ir teikimas pagal duomenų teikimo sutartis bei atskirus įstaigų ir asmenų paklausimus.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

10. Išgauna iš Integruotosios muitinės informacinės sistemos duomenis, juos analizuoja įvairių rekvizitų ir laikotarpių pjūviais, apdoroja ir, užtikrindamas duomenų saugą, teikia informaciją paklausėjams – įstaigoms, organizacijoms bei fiziniams asmenims.

11. Nagrinėja ir analizuoja informacijos paklausėjų prašymus dėl informacijos pateikimo, vertina ir kontroliuoja jų atitiktį duomenų teikimo sutarčių reikalavimams ir kitiems duomenų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams, derina su informacijos paklausėjais prašomos informacijos rekvizitus, pateikimo formas ir periodiškumą.

12. Užtikrindamas duomenų teikimo sutarčių vykdymą pagal struktūrinio padalinio kompetenciją atlieka periodinį muitinės duomenų teikimą.

13. Konsultuoja muitinės duomenų gavėjus muitinės duomenų gavimo sąlygų ir teikiamų duomenų interpretavimo klausimais.

14. Rengia ar nustatyta tvarka derina muitinės duomenų teikimo sutarčių ir teisės aktų, reglamentuojančių informacijos tvarkymą, teikimą ir apsaugą, projektus..

15. Koordinuoja muitinės duomenų teikimo galimybių vertinimą ir duomenų teikimo sutarčių priedų, nustatančių technines duomenų teikimo sąlygas, projektų rengimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – matematika (arba);

16.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

16.4. studijų kryptis – statistika (arba);

16.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirties sritis – duomenų apdorojimo programinėmis priemonėmis srityje;

16.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

17.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

18.2. organizuotumas - 3 lygis;

18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

18.5. komunikacija - 3 lygis.

19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Raimonda Usovienė

Telefonas:

+37052196828; +37067289201

El. paštas:

raimonda.usoviene@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-08