English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Muitinio įvertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.3 (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 449095

Galioja nuo 2021-11-04 iki 2021-11-18

Skelbimo nr.:

49095

Skelbimo data:

2021-11-04

Skelbimas galioja iki:

2021-11-18

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinio įvertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

  1. 00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,770.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Kontaktinis asmuo - skyriaus vedėja Virginija Guobytė tel. 5-5-2666116

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

MUITINIO ĮVERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 3

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. sandorio muitinės vertės elementai, PVM apmokestinamoji vertė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Analizuoja Susitarimo dėl prekių muitinio įvertinimo (Susitarimas dėl GATT VII straipsnio įgyvendinimo) įgyvendinimą aiškinančių organizacijų - PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto, EK Muitinės ekspertų grupės Muitinio įvertinimo pogrupio dokumentus..

14. Rengia ir (arba) dalyvauja rengiant muitinės kompetencijai priskiriamus muitinio įvertinimo srities teisės aktų projektus, nagrinėja ir teikia pastabas pateiktiems derinti teisės aktų projektams..

15. Kontroliuoja sandorio vertės metodo elementų nustatymą, rengia išvadas ir rekomendacijas dėl prekių pristatymo pagal Incoterms sąlygas deklaravimo..

16. Atstovauja Lietuvos Respubliką ES instituciją ir darbo (projekto) grupių, PMO ir kitų tarptautinių institucijų veikloje, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas muitinio įvertinimo klausimais, rengia konsultacijas su EK ir kitomis valstybėmis narėmis dėl muitinio įvertinimo srities klausimų..

17. Prižiūri, kontroliuoja, analizuoja importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės nustatymo klausimus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – teisė;

18.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

18.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.6. darbo patirties sritis – kontrolės srities patirtis ;

18.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

  1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. komunikacija - 3 lygis;

20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20. 3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. organizuotumas - 3 lygis;

20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. įžvalgumas - 3 lygis.

22. Profesinė kompetencija:

22.1. teisės išmanymas - 3 lygis;

22.2. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Dagnė Padegimė

Telefonas:

+37052718248; +37067285439

El. paštas:

dagne.padegime@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-04