English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Muitinės informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas. Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 48144.

Galioja nuo 2021-08-10 iki 2021-08-24

Skelbimo nr.:

48144

Skelbimo data:

2021-08-10

Skelbimas galioja iki:

2021-08-24

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinės informacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

            9

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

          1593.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Kontaktinis asmuo Mindaugas Krikščionaitis tel. 8-5-2666111

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

MUITINĖS INFORMACIJOS SKYRIUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

   2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  1. Informavimas ir konsultavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7.Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

14.3. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);

14.4. studijų kryptis – teisė;

arba:

14.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.6. darbo patirties sritis – įmokų, muitų ar mokesčių priskaičiavimo ar išieškojimo patirtis;

14.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

15.1. kalba - rusų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

  1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1. komunikacija - 4 lygis;

16.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

16.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

16.4. organizuotumas - 3 lygis;

16.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

  1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;

17.2. informacijos valdymas - 3 lygis.

  1. Profesinė kompetencija:

18.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Dagnė Padegimė

Telefonas:

+37052718248; +37067285439

El. paštas:

dagne.padegime@vtd.lt

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-08-10