English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Muitinės informacinių sistemų priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.1 (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas (Valstybės tarnybos portas, skelbimo Nr. 48703).

Galioja nuo 2021-10-04 iki 2021-10-18

Skelbimo nr.:

48703

Skelbimo data:

2021-10-04

Skelbimas galioja iki:

2021-10-18

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinės informacinių sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

   9.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,593.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Adresas:

Vytenio g. 7, Vilnius 03113, Telefonas:

(8-5) 236 2363

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 1

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. informacinių technologijų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Informacinių sistemų priežiūra ir palaikymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Muitinės informacinių sistemų tvarkytojo funkcijų vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

12. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

13. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Organizuoja ir kontroliuoja priskirtų informacinių sistemų arba jų posistemių (toliau – IS) priežiūros ir palaikymo procesą užtikrindamas stabilų ir nepertraukiamą IS veikimą, atitikimą veiklos ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis bei koordinuoja prižiūrimų IS elektroninių duomenų mainų procesus.

17. Sprendžia prižiūrimų IS veikimo ir duomenų mainų klausimus, susijusius su Europos Komisijos (toliau – EK) centralizuotai valdomomis sistemomis bei Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – ES VN) naudojamomis transeuropinėmis muitinės informacinėmis sistemomis, bendradarbiaujant su EK ir ES VN Informacinių technologijų paslaugų valdymo centrais.

18. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo prižiūrimos IS tvarkytojo funkcijas, koordinuodamas kitų šios sistemos priežiūros funkcijas vykdančių Muitinės informacinių sistemų centro ir išorinių organizacijų atstovų atliekamas veiklas, rengia arba dalyvauja rengiant duomenų teikimo sutarčių priedų, nustatančių technines duomenų teikimo sąlygas, projektus, teikia dėl jų išvadas.

19. Koordinuoja ir valdo pagal sutartis su išorinėmis organizacijomis (paslaugų teikėjais) teikiamų priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo procesą, kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę bei inicijuoja paslaugų, būtinų prižiūrimų muitinės IS nepertraukiamam veikimui užtikrinti, įsigijimą, rengia arba dalyvauja rengiant šioms paslaugoms įsigyti skirtas technines specifikacijas.

20. Vykdo priskirtų IS administratoriaus funkcijas, tvarko Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemoje su prižiūrimomis IS susijusius pateiktų spręsti muitinės IS naudotojų kreipinių duomenis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

21.3. studijų kryptis – matematika (arba);

21.4. studijų kryptis – informatika (arba);

21.5. studijų kryptis – programų sistemos (arba);

arba:

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;

21.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba - anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai";

23.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. komunikacija - 3 lygis;

24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

24.4. organizuotumas - 3 lygis;

24.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

26. Profesinė kompetencija:

26.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Kristina Jasilionytė

Telefonas:

+37052196804

El. paštas:

kristina.jasilionyte@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

  

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-04