English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiojo specialisto Nr.5 (karjeros valstybės tarnautojas ) pareigas Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 48816.

Galioja nuo 2021-10-13 iki 2021-10-27

Skelbimo nr.:

48816

Skelbimo data:

2021-10-13

Skelbimas galioja iki:

2021-10-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

  

Pareiginės algos koeficientas:

 1. 00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,593.00

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Kontaktinė informacija:

Neringa Motiejūnaitė tel. 8-5-2666078, Rolandas Jurgaitis - tel. 8-5-2666087

Pareigybės aprašymas:

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

MUITINĖS PROCEDŪRŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO NR. 5

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:
 2. 1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

 1. 1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. prekių muitinio statuso nustatymo ir registravimo proceso organizavimas LR muitinėje pagal Europos Komisijos kuriama ir vystomą centralizuotą sistemą.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. prekių muitinio statuso nustatymo ir registravimo proceso organizavimas LR muitinėje pagal Europos Komisijos kuriama ir vystomą centralizuotą sistemą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

18. Dalyvauja Europos Komisijos organizuojamų darbo grupų veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

19.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

19.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.6. darbo patirties sritis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

19.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 1. 1. kalba - anglų;
 2. 2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

 1. 1. komunikacija - 3 lygis;

21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

 1. 4. organizuotumas - 3 lygis;

21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

23.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Raimonda Usovienė

Telefonas:

+37052196828; +37067289201

El. paštas:

raimonda.usoviene@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Informacija atnaujinta 2021-10-13