English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aukcionai ir konkursai

6 vnt. įvairių markių automobilių pardavimas

Galioja nuo 2023-11-21 iki 2024-02-14

2023 m. gruodžio 13-14 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 6 vnt. įvairių markių automobilių kaip bendros ūkinės paskirties vienetų komplekto pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt 

Parduodama prekė. 6 vnt. įvairių markių automobiliai. Automobilių duomenys pateikti lentelėje. Žiūrėti čia:

Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje 254402

Aukciono pradžia 2023 m. gruodžio 13 d., 09.00 val.

Aukciono pabaiga 2023 m. gruodžio 14 d., 14.00 val.

Dalyvių registracijos pradžia 2023 m. gruodžio 6 d.

Dalyvių registracijos pabaiga 2023 m. gruodžio 8 d.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos

Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 1591,00Eur;

Garantinis įnašas 1000,00 Eur;

Dalyvio registracijos mokestis 10,00 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas 16,00 Eur.

 

Prekės apžiūra. Parduodamas prekes galima apžiūrėti adresu Janonio g. 4, Panevėžys, AB „Lietkabelis“ teritorijoje. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 620 41203. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.

Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą, dokumentų pateikimą bei parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas [email protected] , kont.telefonas 8 45 502 640.

Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento prie FM sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį  – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už  6 vnt. transporto priemonių aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. 

Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytas 6 vnt. transporto priemones, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti. Asmenys sumokėję dalyvio ir registracijos mokestį ne į nurodytą sąskaitą aukcione patvirtinti nebus. 

Kitos sąlygos: 6  vnt. įvairių markių automobiliai parduodami kaip bendros ūkinės paskirties vienetų komplektas. Visi automobiliai turi jiems suteiktus unikalius transporto priemonės savininko deklaravimo kodus (SDK). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. VW Passat valst. Nr .EY52XCJ, Audi A6 valst. Nr. LV10 ERU (ši transporto priemonė neturi raktelių), MB CLS valst. Nr. WU06NHF ir Opel Zafira valst. Nr. HB65175 parduodamos ne pagal tiesioginę paskirtį, joms nebus išduodami techniniai pasai ir numeriai. Audi A6 valst. Nr. LV10 ERU  ir Opel Zafira valst. Nr. HB65175 metai nustatyti remiantis VIN kodu. VW Caravelle neturi techninio paso.

Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.

Detali informacija apie Eori yra čia Informacija apie EORI (lrmuitine.lt)

Papildoma informacija:

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą. Šiuos duomenis privaloma deklaruoti per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo.

Muitinė neteikia informacijos apie transporto priemonių registravimą VĮ Regitra.

Informacija atnaujinta 2023-11-21