English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aukcionai ir konkursai

Kraiko iš medinių granulių gyvūnams realizavimas

Galioja nuo 2022-09-14 iki 2022-11-14

2022 m. rugsėjo 21-22 d.  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – kraiko iš medinių granulių gyvūnams (16282,00 kg) pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Parduodama prekė. Kraikas iš medinių granulių gyvūnams (iš viso 16282,00 kg).  Žiūrėti čia:

Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje 230816

Aukciono pradžia 2022 m. rugsėjo 21 d., 09.00 val.

Aukciono pabaiga 2022 m. rugsėjo 22 d., 14.00 val.

Dalyvių registracijos pradžia 2022 m. rugsėjo 14 d.

Dalyvių registracijos pabaiga 2022 m. rugsėjo 16 d.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos

Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 4926,00Eur;

Garantinis įnašas 500,00 Eur;

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 Eur

Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur.

Prekės apžiūra. Parduodamą  kraiką iš medinių granulių gyvūnams (iš viso 16282,00 kg) galima apžiūrėti adresu Ugniagesių g. 14, Vilnius, Autoverslo logistika, UAB.  Prekę apžiūrėti galima darbo dienomis iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel.8 611 34907 ir tel. 8 5 2796345. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekės nebus leidžiama.

Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie parduodamą prekę, aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas [email protected].

Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis už kraiko iš medinių granulių gyvūnams aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą kraiką iš medinių granulių gyvūnams, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.

Kitos sąlygos

Kraiko iš medinių granulių gyvūnams būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint ją vietoje. Kraikas iš medinių granulių gyvūnams supakuotas į popierines pakuotes, kurių dalis yra suplyšusios. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Valstybės institucijos sprendimo/nutarimo  dėl prekių konfiskavimo bei realizavimo kopija pirkėjui neteikiama. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2022-09-14