English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Informacija dėl plieno produktų importo (atnaujinta liepos 31 d.)

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 19 d. įsigaliojo 2018 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1013, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatomos laikinosios apsaugos priemonės (OL 2018 L 181, p. 39) (toliau – Reglamentas (ES) 2018/1013).

Atvejai, kai plieno produktų importui taikomos Reglamento (ES) 2018/1013 4 straipsnio nuostatos.

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1013 4 straipsnio nuostatomis, Reglamento (ES) 2018/1013 1 straipsnyje nurodytų kategorijų produktų, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną jau yra gabenami į Sąjungą ir kurių paskirties vietos negalima keisti, importui netaikomos tarifinės kvotos arba šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas papildomas muitas, ir tie produktai gali būti išleidžiami į laisvą apyvartą.

Siekiant netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių pagal Reglamento (ES) 2018/1013 4 straipsnį, turi būti tenkinamos dvi sąlygos: 

1. „produktai 2018 m. liepos 19 d. jau yra gabenami į Sąjungą“ (šią sąlygą galėtų pagrįsti dokumentai, įrodantys, kad plieno produktų gabenimas prasidėjo iki Reglamento (ES) 2018/1013 įsigaliojimo dienos, pvz., 2018 m. liepos 18 d. arba anksčiau išrašyta trečiosios šalies eksporto deklaracija, važtaraštis ar kiti dokumentai). Plieno produktai, kuriems muitinio sandėliavimo procedūra pradėta iki 2018 m. liepos 18 d., taip pat laikytini atitinkančiais šią sąlygą. 

2. „paskirties vieta negali būti keičiama“ (pvz., šią sąlygą galėtų pagrįsti prekių pirkimo pardavimo sutartis, sudaryta 2018 m. liepos 18 d. arba anksčiau, kurioje apspręsta paskirties vieta). 

Tokiu atveju mokesčiai turi būti apskaičiuojami neautomatiniu būdu, muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas (37.2)“ nurodant nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „0I9 – kiti neautomatinio mokesčių skaičiavimo atvejai“, o muitinės deklaracijos laukelyje „Mokesčių apskaičiavimas (47)“ turi būti nurodoma mokesčių apskaičiavimo eilutė su šiais duomenimis: „Tipas – A20“, „Pagrindas – mokesčio pagrindas“, „Norma – 0“, „Suma – 0.00“. 

Atvejai, kai plieno produktų importui netaikomos Reglamento (ES) 2018/1013 4 straipsnio nuostatos

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. yra laikinai sustabdžiusi tarifinių kvotų skirstymą (t. y. tarifinės kvotos 09.8*** blokuotos), asmuo gali teikti importo deklaraciją, kurioje nurodytas tokios tarifinės kvotos numeris, o informaciją apie tokios tarifinės kvotos bendrą galimą/laukiamą paskirstymą galima rasti TARIC/QUOTA duomenų bazėse (Kvotos konsultacijos laukelyje „kvotos Nr.“ nurodžius kvotos numerį be taško, pvz., 098516).

Norint pasinaudoti tarifinėmis kvotomis 09.8***, nuo 2018 m. liepos 31 d. mokesčiai apskaičiuojami automatiniu būdu. 

 

Informacija atnaujinta 2018-07-31