English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Sankcijų apėjimo užkardymas eksportuojant lengvuosius automobilius

Lietuvos muitinė informuoja, kad nuo 2024 m. birželio 4 d. daugiau dėmesio bus skiriama eksportuojamiems iki penkerių metų senumo ir, kurių variklių cilindrų darbinis tūris yra didesnis negu 1900 cm3, hibridiniams, elektriniams ir kitiems (kurių variklis nėra nei stūmoklinis vidaus degimo variklis, nei elektrinis variklis) lengviesiems  automobiliams. Taip pat didesnis dėmesys bus skiriamas, eksportuojamoms iki penkerių metų senumo autotransporto priemonėms, skirtoms mažiau kaip dešimčiai žmonių vežti, pritaikytoms važiuoti sniegu, golfo automobiliukams ir panašioms autotransporto priemonėms.

Lietuvos muitinė sugriežtintas priemones taiko įgyvendindama 2024 m. gegužės 9 d. Vilniuje pasirašytą penkių Europos Sąjungos valstybių muitinių susitarimą dėl vienodų kontrolės priemonių, susijusių su sankcijų įgyvendinimu taikymo.

Nuo birželio 4 d. eksportuojamiems, taip pat reeksportuojamiems ar gabenamiems tranzitu iki penkerių metų senumo automobiliams bus privaloma pateikti šiuos dokumentus:

•       apmokėjimą už prekes ir prekių pirkimo – pardavimo sutartį, bei dokumentą patvirtinantį pinigų gavimą iš pirkėjo (banko sąskaitos išrašą);

•       jeigu automobilis vyksta ne sava eiga, transportavimo dokumentus ir apmokėjimo už automobilio transportavimą iki jo perdavimo gavėjui trečiojoje šalyje dokumentus – transportavimo kompanijos banko sąskaitos išrašą;

•       pažymą apie galutinį prekių gavėją (jei juridinis asmuo - įmonės registracijos pažymėjimo išrašas) ir paaiškinimą kur prekės bus naudojamos;

•       įsipareigojimus/patvirtinimus iš eksportuotojo ir prekių gavėjo, kad prekės nėra skirtos Rusijai ir šios prekės nebus parduotos ar kitaip perduotos naudojimui Rusijoje;

•       per 40 kalendorinių dienų po atitinkamos eksporto, reeksporto, tranzito deklaracijos ar TIR knygelės įforminimo dienos pateikti jai trečiosios šalies muitinės patvirtintą muitinės deklaracijos kopiją ar kitą dokumentą, liudijantį, kad eksportuotiems, reeksportuotiems ar tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją gabentiems automobiliams, kuriuos pagal dokumente pateiktą informaciją įmanoma vienareikšmiškai identifikuoti, trečiojoje šalyje įforminta išleidimo į laisvą apyvartą ar kita muitinės procedūra, laikantis tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad praplečiami gamintojo deklaracijos pateikimo reikalavimai, t. y. gamintojo deklaracija bus privalu pateikti kartu su aukščiau išvardintais dokumentais eksportuojant (reeksportuojant ar gabenant tranzitu) ne senesnius nei penkeri metai lengvuosius automobilius.

Eksportuojant (reeksportuojant ar tranzitu) į Baltarusiją lengvąjį automobilį, kai jį įsigijo fizinis asmuo, tokį automobilį išvežti galės tik savininkas (automobilį įsigijęs fizinis asmuo), o ne artimas šeimos narys ar giminaitis, pateikiantis savininko įgaliojimą.

Lietuvos muitinė vadovaujasi Europos Sąjungos reglamentu dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje, kuriuo draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti  fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

Lietuvos Respublikos muitinei nustačius, kad eksportuoti į trečiąsias šalis lengvieji automobiliai buvo įregistruoti Rusijoje:

- tai bus laikoma Reglamento (ES) Nr. 833/2014 3k str. 1 d. nuostatų pažeidimu, t. y.  netiesioginis prekių (lengvųjų automobilių) eksportas į Rusiją;

- apie tai bus informuotas susijęs asmuo (eksportuotojas, jo atstovas) ir jo atžvilgiu bus atliekamas tyrimas;

- eksportuotojui nebus leidžiama atlikti eksporto muitinės procedūrų lengviesiems automobiliams iki tyrimo pabaigos, t. y. kol nebus išsiaiškintos visos su eksportuoto lengvojo automobilio registracija Rusijoje susijusios aplinkybės.

Informacija atnaujinta 2024-06-03