English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Informacija verslui: nuo gruodžio 18 d. muitinė griežtina sankcionuotų prekių eksportą (reeksportą) ar tranzitą į trečiąsias šalis (papildyta atmintine eksportuotojams)

Lietuvos muitinė, išanalizavusi prekių, kurioms Reglamentu Nr. 833/2014 ir Reglamentu Nr. 765/2006 nustatyti eksporto draudimai ir apribojimai (toliau – sankcionuojamos prekės), prekybos su atskiromis trečiosiomis šalimis tendencijas, įvertinusi sankcionuojamų prekių patekimo į Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos Respublikos vidaus rinką riziką bei siekdama užkardyti galimus sankcijų apėjimus, griežtina prekių, kurioms taikomos sankcijos ir kurios eksportuojamos į trečiąsias šalis per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją ar gabenamos tranzitu per šias šalis, kontrolę.

Tuo tikslu, nuo š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos muitinė imasi papildomų priemonių, susijusių su sankcionuojamų prekių eksportu (reeksportu) ar tranzitu.

Eksportuojant (reeksportuojant) ar tranzitu gabenant sankcionuojamas prekes bus privaloma pateikti gamintojo deklaraciją.

Gamintojo deklaracija turės būti pateikta:

- LT esančiai eksporto (reeksporto) įstaigai ar išvykimo muitinės įstaigai (tranzito procedūros taikymo atveju) – pradedant eksporto (reeksporto) muitinės formalumus ar tranzito muitinės procedūrą;

- LT sienos perėjimo punktuose veikiančioms muitinės įstaigoms, atliekančioms išvežimo įstaigos funkcijas eksporto (reeksporto) atveju arba paskirties muitinės įstaigos funkcijas tranzito procedūros taikymo atveju – užbaigiant eksporto (reeksporto) ar tranzito procedūras, kai eksporto (reeksporto) muitinės formalumai ar tranzito procedūra pradėta kitos ES valstybės narės eksporto (reeksporto) įstaigoje ar išvykimo muitinės įstaigoje (tranzito procedūros taikymo atveju);

Nepateikus gamintojo deklaracijos Lietuvos Respublikos muitinei, sankcionuojamos prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos.

Kilus pagrįstoms abejonėms dėl pateikto dokumento autentiškumo ir jame esančios informacijos teisingumo, Lietuvos muitinė kreipsis į prekių gamintojo šalies kompetentingas institucijas dėl pateikto dokumento ir jame esančios informacijos patikrinimo.

Reikalavimas pateikti gamintojo deklaraciją taikomas tik tuo atveju, kai sankcionuojamų prekių tranzitas per šalies, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, teritoriją nėra draudžiamas.

Kadangi eksportuojant (reeksportuojant) tam tikras prekes reikalavimas pateikti gamintojo deklaraciją Lietuvoje esančiai eksporto įstaigai taikomas nuo 2023 m. liepos 3 d., o sienos perėjimo  punktuose veikiančiose muitinės įstaigose taikomas nuo 2023 m.  liepos 17 d. – Lietuvos muitinė tikisi, kad gamintojo deklaracijos pateikimas eksportuojant (reeksportuojant) ar tranzitu gabenant sankcionuojamas prekes nesudarys didelių kliūčių teisėtam verslui. 

PRIMENAME, kad vadovaujantis Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022-08-22 įsakymu Nr. 1BE-575 (toliau – Aprašas), 11 punkto nuostatomis, be kitų šiame punkte numatytų dokumentų ir informacijos, eksportuojant (reeksportuojant) ar tranzitu gabenant sankcionuojamas prekes, muitinei pareikalavus privalu pateikti:

-        eksportuojamų prekių gavėjo įsipareigojimą įsigytų prekių neparduoti, kitaip neperduoti ir nenaudoti nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų;

-        eksportuojamų prekių gavėjo registraciją trečiojoje šalyje pagrindžiančią informaciją, informaciją apie prekių gavėjo vykdomą veiklą ir numatomą eksportuojamų prekių galutinį naudojimą trečiojoje šalyje.

-        trečiosios šalies muitinės patvirtintą muitinės deklaracijos kopiją ar kitą dokumentą, liudijantį, kad eksportuotoms, reeksportuotoms ar tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją gabentoms prekėms, kurias pagal dokumente pateiktą informaciją įmanoma vienareikšmiškai identifikuoti, trečiojoje šalyje įforminta išleidimo į laisvą apyvartą ar kita muitinės procedūra, laikantis tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų – per 40 kalendorinių dienų po atitinkamos eksporto (reeksporto), tranzito deklaracijos ar TIR knygelės įforminimo dienos.

SVARBU. Asmenims (tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantiems atliekant muitinės formalumus su sankcionuojamomis prekėmis) pažeidusiems tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų nuostatas nebus leidžiama atlikti muitinės procedūrų su sankcionuojamomis prekėmis iki bus baigtas su tarptautinių sankcijų pažeidimu susijęs tyrimas ir susiję asmenys muitinei pateiks įrodymus, kad pašalino trūkumus, kurie lėmė tarptautinių sankcijų pažeidimą.

Atmintinė vežantiems sankcionuotas prekes tranzitu per Baltarusiją ir Rusiją į trečiąsias šalis lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Informacija atnaujinta 2023-12-21