English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Informacija importuotojams dėl Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo ataskaitų teikimo (atnaujinta 2024-02-09) 

Įsigaliojus 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. (ES) 2023/956 kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (toliau – PADKM reglamentas) nustatytam pereinamajam laikotarpiui  nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2025m. gruodžio 31 d. atsiranda prievolė importuotojams arba jų atstovams teikti ketvirtines (už 3 mėnesius) PADKM ataskaitas Europos Komisijai, apie PADKM reglamento priede išvardytų prekių importą. Ataskaitas reikia pateikti ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Ataskaitos teikiamos prisijungus prie specialaus PADKM portalo.

Kas tai?

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (angl. The Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) taikomas vadovaujantis PADKM reglamentu, jo priede išvardytoms prekėms, importuojamoms į ES iš trečiųjų šalių.

Tikslai:

1. suvienodinti konkurencijos sąlygas, susijusias su anglies dioksido išskyrimu, gaminant atitinkamas prekes ES ir trečiosiose šalyse;

2. skatinti trečiąsias šalis, jų gamintojus ir ES importuotojus mažinti išskiriamo anglies dioksido kiekį.

Įgyvendinimas:

PADKM reglamentas įgyvendinamas dviem etapais: pirmasis etapas (pereinamasis laikotarpis) nuo  2023 m. spalio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., antrasis etapas – PADKM reglamento įsigaliojimas visa apimtimi nuo 2026 metų.

Reikalavimai taikomi:

Fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie importuoja PADKM reglamento I priede išvardytas prekes (išimtys nustatytos PADKM reglamento 2 straipsnio 3 dalyje).

Šiuo atveju importas reiškia minėtų prekių įvežimą iš bet kurios valstybės, nepriklausančios ES, į ES teritoriją ir išleidimą į laisvą apyvartą ES arba laikinąjį įvežimą perdirbti, po kurio perdirbtosios prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

PADKM prekių kategorijos

1.      Cementas;

2.      Elektros energija;

3.      Trąšos;

4.      Geležis ir plienas;

5.      Aliuminis;

6.      Cheminės medžiagos (vandenilis ir anglies dioksidas).

Informaciją, kurioms prekėms taikomos PADKM reglamento nuostatos, galima rasti Lietuvos integruotame tarife LITAR arba PADKM reglamente.

Teisės aktai

2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2023/956 kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas.

Komisijos įgyvendinimo Reglamentas  (ES) 2023/1773 kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 taikymo taisyklės, pagal kurias pereinamuoju laikotarpiu vykdoma pareiga teikti pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo ataskaitas.

2023 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 855 dėl 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2023/956 įgyvendinimo.

DĖMESIO:

Už PADKM reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakinga kompetentinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra. Ataskaitų pildymo ir kitais klausimais prašome kontaktuoti el. p.  [email protected].

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-09