English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Svarbu: Lietuvos muitinė skirs daugiau dėmesio rizikingesnėms eksporto procedūroms (informacija atnaujinta 09-01)

Informuojame, kad Lietuvos muitinė, pasikonsultavusi su verslo atstovais ir atsižvelgusi į jų pasiūlymus, tikrindama eksporto procedūros įforminimo sąlygas, kai prekes šiai procedūrai deklaruoja kitos valstybės narės asmuo (pats ar naudodamasis atstovo muitinėje paslaugomis), reikalaus iš deklarantų pateikti muitinės deklaraciją papildančius dokumentus nuo 2023 m. rugsėjo 11 dienos.

Primename, kad vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kompetentinga muitinės įstaiga įforminti eksporto procedūrą laikoma ta įstaiga, kurios kompetencijai priklauso:

a) vietos, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, priežiūra; arba

b) vietos, kurioje prekės supakuojamos arba pakraunamos eksportuoti, priežiūra;

c) vietos, kurioje įsisteigęs subrangovas, priežiūra, jei sudaryta subrangos sutartis;

d) jei konkrečiu atveju tai būtina dėl susidariusių aplinkybių, įforminti prekėms eksporto procedūrą kompetentinga gali būti ir kita muitinės įstaiga, kurioje patogiau pateikti prekes muitinei.

Lietuvos muitinė siūlo deklarantams įvertinti nurodyto Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalies nuostatas, ypatingai atkreipiant dėmesį į b punkto nuostatas deklaruojant prekes eksporto procedūrai, kai eksportuotoju nurodomas kitos ES valstybės narės asmuo, bei būti pasiruošusiems muitinei pareikalavus pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Muitinė, tikrindama eksporto deklaracijos priėmimo sąlygas, ir, vertindama ar Reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti veiksmai buvo atlikti Lietuvoje, prekėms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 833/2014 3k straipsnyje (XXIII priedas) ir eksportuojamoms į Vidurinės Azijos, Pietų Kaukazo šalis, Moldovą, Baltarusiją,Turkiją, Serbiją prašys pateikti deklaraciją papildančius dokumentus:

-        prekių įsigijimo dokumentus (sąskaitą-faktūrą), jei kitos valstybės narės asmuo eksportuoja prekes, įsigytas Lietuvoje; arba

-        atsiskaitymo už prekių pakavimą dokumentus (sąskaitą-faktūrą), kai buvo atliekamas vienkartinis paslaugų teikimas. Tuo atveju, kai teikiamos paslaugos pagal ilgalaikę sutartį – vėliausio (paskutinio) atsiskaitymo už suteiktas paslaugas dokumentą. Atkreipiame dėmesį, kad  minėtas veiksmas turi būti ne formalus, o realus, pagrindžiantis eksporto iš Lietuvos, o ne iš eksportuotojo šalies būtinumą, t. y. prekių pakavimas turi apimti būtiną fizinį prekės įpakavimą (pvz., fasavimas į mažmeninės prekybos pakuotes), o ne prekės paruošimą tik konkrečiam prekių pervežimui; arba

-        eksportuojamų prekių gamintojo išduotą dokumentą, nurodytą Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašo 11.8 papunktyje, tuo atveju kai deklarantai vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų pateikti negalės.

Atidžiau tikrinti eksporto procedūros įforminimo sąlygas, kai prekes šiai procedūrai deklaruoja kitos valstybės narės asmuo,  Lietuvos muitinė mato būtinybę atsižvelgdama į tendencijas, kai  įgyvendindama Europos Sąjungos sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, pastebi, kad  vienu iš rizikingiausių galimo sankcijų apėjimo indikatorių tebelieka netradicinio prekių gabenimo maršruto pasirinkimas, kai prekės gabenamos nelogišku maršrutu (pvz. iš Slovakijos į Turkiją per Lietuvos Baltarusijos sieną) ar prekės be aiškaus pagrindo eksportuojamos ne iš eksportuotojo šalies, o iš kitų šalių (pvz. Vokietijos ar Suomijos įmonė eksportuoja prekes į Uzbekistaną ar į Kazachstaną iš Lietuvos).

Informacija atnaujinta 2023-09-01