English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Vežėjai iš trečiųjų šalių Lietuvos muitinei turi pateikti transporto priemonės savininkui išduotą kelionės leidimą (papildyta 12-02)

Lietuvos muitinė informuoja, kad trečiųjų šalių vežėjas, įvažiuodamas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvažiuodamas iš jos, privalo pateikti kelionės leidimą, kuris išduotas transporto priemonės savininkui.

„Vežėjas gali naudoti leidimus ir vykdyti tarptautinius vežimus tik tomis krovininėmis transporto priemonėmis, kurios užregistruotos vežėjo šalyje vežėjo vardu ir turi vežėjo šalies valstybinio registracijos numerio ženklus. Tais atvejais, kai tarptautinis vežimas bus vykdomas krovinine transporto priemone su priekaba arba puspriekabe, nurodytos priekabos arba puspriekabės nebūtinai turi turėti vežėjo šalies valstybinio registracijos numerio ženklus“. Ši tvarka taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3-418 ,,Dėl kelionės leidimų, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai krovininei transporto priemonei ar transporto priemonių junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, arba vežti krovinį (-ius) į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), pildymo ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 8 punktu.

Tais atvejais, kai trečiųjų šalių vežėjas, įvažiuodamas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvažiuodamas iš jos pateikia kelionės leidimą, kuris išduotas ne transporto priemonės savininkui ir duomenys apie vežėją kelionės leidime ir transporto priemonės registracijos liudijime nesutampa –  transporto priemonė neįleidžiama į Lietuvos Respublikos teritoriją (ir neišleidžiama iš jos).

SVARBU. Ši tvarka netaikoma atliekant Kirgizstano Respublikos ir Kazachstano Respublikos vežėjų transporto priemonių ir privalomų dokumentų gabenant krovinius tikrinimą, jei jie pateikia muitinei toliau nurodytus dokumentus.

Jeigu Kirgizstano Respublikos vežėjas tarptautiniams vežimams naudoja kito juridinio ar fizinio asmens transporto priemonę, jis turi turėti:

- licenciją vykdyti tarptautinius vežimus, kurioje turi būti nurodyta informacija apie vežėjo pavadinimą ir transporto priemonės, su kuria vykdomas tarptautinis vežimas, modelis/registracijos numeris;

- vežėjo ir transporto priemonės savininko nuomos sutartį arba notariškai patvirtintą transporto priemonės savininko įgaliojimą vežėjui naudotis transporto priemone.

Jeigu Kazachstano Respublikos vežėjas tarptautiniams vežimams naudoja kito juridinio ar fizinio asmens transporto priemonę, jis turi turėti:

- leidimo vykdyti tarptautinius vežimus pažymėjimą;

- transporto priemonės kortelę, kurioje nurodoma informacija apie vežėją ir transporto priemonę.

 

Informacija atnaujinta 2022-11-29