English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Baigiasi pereinamasis sankcijų laikotarpis prekybai su Baltarusija. Tam tikroms prekėms – absoliutus draudimas

2022 m. birželio mėn. 4 d. 24.00 val. (šeštadienį) baigiasi pereinamasis laikotarpis, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl:

1. Baltarusijos kilmės ar iš Baltarusijos eksportuotų ir į Europos Sąjungos muitų teritoriją įvežamų/importuojamų prekių:

•         medienos ir medienos gaminių, medžio anglių (KN kodas 44);

•         cemento (įskaitant cementų klinkerius), dirbinių iš cemento, betono arba betoninio bloko (dirbtinio akmens) (KN kodai: 2523, 6810);

•         geležies ir plieno (juodieji metalai) bei jų gaminių (KN kodai: 72 ir 73);

•         naujų pneumatinių guminių padangų (KN kodas 4011).

Taip pat:

2. Sąjungos ir ne Sąjungos kilmės mašinų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 765/2006 XIV priede, kurias draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Baltarusiją.

Tai reiškia, kad nuo 2022 m. birželio 5 d. 00.00 val. draudžiama 1 punkte minimas prekes įvežti ir deklaruoti tranzito procedūrai ar išleidimui į laisvą apyvartą muitinės įstaigose, veikiančiose sienos perėjimo punktuose su Baltarusijos Respublika (įforminti tranzito ar importo deklaraciją, deklaraciją, pateiktą žodžiu (įskaitant papildomos informacijos pateikimą užpildžius Keleivio deklaraciją), deklaruoti veiksmu).

Nurodytos prekės, kurios į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos iki 2022 m. birželio 4 d. 24.00 val. (įforminta tranzito ar muitinio sandėliavimo procedūra, prekės laikinai saugotos prekių laikinojo saugojimo sandėlyje), gali būti deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti pateikus informaciją, kad jos įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją iki birželio 4 d. (24.00 val.), ir prekių pirkimo-pardavimo sutartis, įrodančias sandorio sudarymo aplinkybes ir datas (Reglamento (EB) Nr. 765/2006 1o straipsnio 2 dalis, 1p straipsnio 2 dalis, 1q straipsnio 2 dalis, 1r straipsnio 2 dalis).

Taip pat nuo 2022 m. birželio 5 d. 00.00 val. draudžiama 2 punkte nurodytoms prekėms eksporto įstaigoje, veikiančioje šalies viduje, įforminti eksporto (reeksporto) deklaracijas, išskyrus atvejus, kai muitinei pateiktas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimas (išvada). Lietuvoje veikiančioje išvežimo įstaigoje eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių išvežimo formalumai atliekami muitų teisės aktuose nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 765/2006 1s straipsnio 2 dalies g papunkčio nuostatomis, fiziniai asmenys (keleiviai) gali eksportuoti (išvežti) 2 -ame šios informacijos punkte nurodytas prekes nepateikę Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo (išvados). Muitinės įstaigose, veikiančiose sienos perėjimo punktuose su Baltarusijos Respublika, keleivių išvežamoms prekėms eksporto muitinės formalumai atliekami muitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-02