English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

 Dėl MDAS ir susijusios programinės įrangos atnaujinimo darbų gegužės 10 dieną

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 10 d. nuo 8:30 val. iki 11:30 val. dėl planinių programinės įrangos atnaujinimo darbų neveiks Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS).

Šiuo laikotarpiu, deklarantams pageidaujant, muitinės deklaracijų pateikimui bei įforminimui bus taikoma veiklos tęstinumo procedūra ir su jos atlikimu susiję veiksmai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad MDAS neveikimo laikotarpiu teikiant muitinės deklaracijas, Muitinės informacinių sistemų centro IT paslaugų centrui nereikia siųsti prašymų leisti taikyti veiklos tęstinumo („popierinę“) procedūrą.

Tuo atveju, kai eksportuojamos (reeksportuojamos) prekės išvežimo muitinės įstaigai pateikiamos kartu su elektroniniu eksporto manifestu, nurodytu Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“, 5.8–5.16 punktuose, tačiau dėl MDAS neveikimo elektroninio eksporto manifesto duomenų neįmanoma pateikti iki prekių faktinio atvykimo į išvežimo muitinės įstaigą arba elektroninio eksporto manifesto duomenys pateikti išvežimo muitinės įstaigai iki MDAS neveikimo, tačiau pateikus prekes, išvežimo muitinės įstaiga negali išvežimo rezultatų suvesti MDAS, išvežimo muitinės įstaigai turi būti teikiami Eksporto lydintieji dokumentai (ELD).

2022 m. gegužės 10 d. bus įdiegti pasikeitimai:

1.       Atnaujinimai, susiję su prekių, gaunamų mažos vertės ir pašto siuntose, išleidimo į laisvą apyvartą deklaravimu, IOSS schemos taikymu ir IOSS PVM mokėtojo kodo kontrole, bei kiti pakeitimai. Detalesnė informacija skelbiama Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos pakeitimų sąraše LR muitinės svetainėje rubrikoje Paslaugos à Elektroninės sistemos à Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema à Verslininko sąsajos specifikacija: https://lrmuitine.lt/web/guest/591.

Įdiegtos naujos taisyklės, susijusios  su prekių, gaunamų mažos vertės ir pašto siuntose, išleidimo į laisvą apyvartą (muitinės procedūros kodas „4000“) deklaravimu, IOSS schemos taikymu ir IOSS PVM mokėtojo kodo kontrole, pvz., IOSS PVM mokėtojo kodo galiojimo patikra, siuntos identifikacinio numerio ir kitų susijusių laukelių pildymo, pateikimo patikra. Atkreipiame dėmesį, kad importo deklaracijoje pirmos prekės Pateikiamų dokumentų sąraše gali būti nurodytas tik vienas IOSS PVM mokėtojo kodas ir tik vienas siuntos identifikacinis numeris: IOSS PVM mokėtojo kodas (pateikiamo dokumento kodas „C715“); siuntos identifikacinis numeris (pateikiamo dokumento kodas „N750“).

  1. Eksporto (reeksporto) deklaracijoje tikrinama ar Eksportuotojas yra asmuo, įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje. Tikrinimas atliekamas pagal Muitinės prievolininkų registre sukauptus duomenis.
  2. Tais atvejais, kai deklaruotų prekių išleidimo procesas sustabdomas dėl mokėjimo kontrolės metu įvykusios klaidos, pvz., kai MAKIS grąžina klaidą „Turimų įmokų (0,00 €) nepakanka registruojamai deklaracijai padengti“ ar pan., deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IEIRPLT.

Informacija atnaujinta 2022-05-09