English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Svarbu verslui: atnaujinami dokumentų kodai prekėms, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2066 ir 2016 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/879 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomos išsamios sąlygos, susijusios su rinkai tiekiamos hidrofluorangliavandeniliais užpildytos šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos atitikties deklaracija ir nepriklausomo auditoriaus atliekamu jos patikrinimu nuostatomis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų importo kontrolei užtikrinti TARIC/LITAR sistemose integruoti nauji dokumentų kodai.

Prašome atkreipti dėmesį į šiuos naujus dokumentų kodus forminant deklaracijas išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai prekėms, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Dokumentų kodai nurodomi duomenų elemente „Papildomi dokumentai (2/3)“ (muitinės deklaracijos 44 laukelis).

C057

 

Atitikties deklaracijos egzempliorius (A variantas), kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/879 1 straipsnio 2 dalyje ir priede

C079

Atitikties deklaracijos egzempliorius (B variantas), kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/879 1 straipsnio 2 dalyje ir priede

C082

Atitikties deklaracijos egzempliorius (C variantas), kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/879 1 straipsnio 2 dalyje ir priede

Y986

Importo draudimo netaikymas remiantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis

Y926

Prekės, kurioms netaikomi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 11 straipsnio 1 dalyje nustatyti importo draudimai

Y123

Įmonė, užregistruota remiantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsniu ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1191/2014 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1375, 1 straipsnio 2 dalimi

Y124

Įmonė, per metus importuojanti mažesnį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nei nurodyta 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse, kuriai netaikomas Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir  Reglamento (ES) Nr. 1191/2014 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1375, 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas

Y054

Prekės, paženklintos pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 12 straipsnio 1 dalį

Y120

Įmonė, kuri per metus importuoja mažesnį nei 100 CO2 ekvivalento tonų hidrofluorangliavandenilių kiekį ir kuriai, remiantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, netaikomi ES rinkai pateikiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio mažinimo reikalavimai

Y955

Prekės, kurioms netaikomi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 7 straipsnio 2 dalyje nustatyti importo draudimai

Y125

Importas, kuriam taikoma Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnio 1 dalis dėl ES rinkai pateikiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio mažinimo

Y956

Prekės, kurioms netaikomi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 15 straipsnyje nustatyti ES rinkai pateikiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio mažinimo reikalavimai

Y976

Prekės, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1191/2014 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1375, 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas

 

Informacija atnaujinta 2022-01-21