English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Pasirašyta Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis

Šiandien Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas,  LMDPSS koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys ir  Lietuvos  valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė pasirašė Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį.

Galimybė pasirašyti tokią sutartį  atsirado 2019 m., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikė Muitinės departamentui įgaliojimus derėtis su darbuotojų atstovais  ir pasirašyti muitinės šakos kolektyvinę sutartį.  Derybos dėl sutarties tarp Muitinės departamento ir muitinėje veikiančių profesinių sąjungų atstovų 2021 metų pabaigoje buvo sėkmingai užbaigtos.

Sutartimi siekiama sukurti patrauklias tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje sąlygas, gerinti Lietuvos Respublikos muitinės įvaizdį, gerinti tarnybos muitinėje sąlygas, antikorupcinės aplinkos kūrimą ir socialinės partnerystės stiprinimą. Be to, sutartimi šalys įsipareigoja kylančius klausimus spręsti ieškodami abiem pusėms priimtinų sprendimų, atsižvelgiant į skirtus asignavimus ir siekiant  pateisinti muitinės darbuotojų lūkesčius.

Esminės Sutarties nuostatos:

- Profesinės sąjungos bus plačiau atstovaujamos sudarytose komisijoje ir darbo grupėse, kurios sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais;

- Sutarties galiojimo laikotarpiui steigiama Šakos dvišalė taryba, kuri nagrinės klausimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

- Sutartyje įtrauktos nuostatos dėl darbuotojų skatinimo asmeninių jubiliejų ar darbo metų sukakčių proga, materialinių pašalpų mokėjimo;

-     Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, numatytos 3 apmokamos dienos  giminaičių, sutuoktinio giminaičių, sugyventinio giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių) mirties atveju. Taip pat tokiems darbuotojams gavus tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant gautą elektroninių ryšių priemonėmis) sutikimą numatyta  iki 2 apmokamų dienų per mėnesį vizitui į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą;

-        Muitinės pareigūnams, kuriems nustatyti bendrieji fizinio pasirengimo reikalavimai, kompensuojamos faktinės išlaidos už sporto klubo (salės) abonementą, bet ne daugiau kaip 10 procentų pareiginės algos bazinio dydžio, išskyrus tuos atvejus, jeigu darbdavys pareigūno gyvenamojoje vietoje sudaro pareigūnui sąlygas sportuoti;

-        Pirmąją mokslo metų dieną darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama 1 laisva nuo darbo diena (dirbantiems pagal suminę apskaitą – 8 darbo valandos);

-        Muitinės postų pareigūnams, vykstantiems iš gyvenamosios vietos į tarnybos vietą daugiau kaip 70 km, –trumpinamas darbo laikas (mažinamas apskaitinio laikotarpio valandų skaičius);

-        Įsipareigojama Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatyti tvarką, kuri užtikrintų veiksmų, skirtų streso darbe padariniams mažinti, įgyvendinimą.

Primename, kad pirmoji muitinės šakos kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2014 metais ir galiojo iki 2019 m, sausio 1 d.

Informacija atnaujinta 2022-01-14