English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Lietuvos muitinė konsultuoja: dėl laikinai iš ne Sąjungos muitų teritorijos įvežamų transporto priemonių, vykstančių ne savo eiga, deklaravimo

K l a u s i m a s: ar galima (vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 212 straipsnio 2 dalimi) veiksmu deklaruoti laikinojo įvežimo procedūrai įforminti asmeninio naudojimo transporto priemonę, vykstančią ne savo eiga, o atgabentą į Sąjungos muitų teritoriją tos transporto priemonės savininkui priklausančia kita (aktyviąja) transporto priemone arba pakrovus į transporto priemonę, priklausančią kitam asmeniui - vežėjui?

Pagal Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto1 (toliau – DA) 136 straipsnio 1 dalies a punktą ir 139 straipsnio 1 dalį transporto priemonės, kurios atitinka DA 212 straipsnyje nustatytas jų visiško atleidimo nuo importo muito sąlygas, gali būti deklaruojamos laikinojo įvežimo procedūrai įforminti veiksmu, nurodytu DA 141 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktyje („pats prekių vežimo per Sąjungos muitų sieną veiksmas, kai 212 straipsnyje nurodyta transporto priemonė laikoma deklaruota laikinojo įvežimo procedūrai įforminti pagal DA 139 straipsnio 1 dalį“), kuris laikomas muitinės deklaracija. Vadinasi laikinojo įvežimo procedūrai įforminti nurodytu veiksmu gali būti deklaruojama ne tik savo eiga vykstanti transporto priemonė, bet ir kita (aktyviąją) transporto priemone gabenama, jeigu jos pateikimo muitinei metu muitinė pagal jai pateiktą informaciją gali nustatyti, kad  gabenamą transporto priemonę ketinama naudoti prekėms ir (arba) žmonėms vežti ar naudoti asmeniniam tikslams ir tenkinamos DA 212-218 straipsnių nuostatos.

Jeigu pateiktos informacijos nepakanka arba muitinė mano, kad transporto priemonei, gabenamai kita (aktyviąja) transporto priemone, įforminus laikinojo įvežimo procedūrą kiltų didelė rizika, kad bus nesilaikoma kurios nors iš muitų teisės aktų nustatytų pareigų (pvz., laikinojo įvežimo  procedūra negalės būti pripažinta įvykdyta teisės aktų nustatyta tvarka arba tikėtina, kad transporto priemonė bus naudojama ne pagal paskirtį ir kt.,), tokiu atveju transporto priemonė negali būti deklaruojama laikinojo įvežimo procedūrai įforminti pateikiant muitinės deklaraciją pagal DA 141 straipsnį (veiksmu), o taip pat ir žodžiu, ir muitinė, vadovaudamasi DA 163 straipsnio 3 dalimi apie tai informuoja deklarantą. Tokiu atveju transporto priemonę reikėtų deklaruoti elektronine muitinės deklaracija.

Asmenys, laikinai atvykstantys iš ne Sąjungos muitų teritorijos sau priklausančiomis transporto priemonėmis, vykstančiomis savo eiga, gali šias transporto priemones deklaruoti laikinojo įvežimo procedūrai įforminti ne tik žodžiu ar pateikiant įprastinę muitinės deklaraciją, bet ir vienu iš DA 141 straipsnio 1 dalies a, b ar c punktuose nurodytų  veiksmu, kuris laikomas muitinės deklaracija (DA 139 str. 1 d, 141 straipsnio 1 dalis ir 212 str. ).

 

1Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas – 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos.

Informacija atnaujinta 2021-12-29