English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Muitinės ir skubių siuntų gabentojų specialistų susitikime – jautrūs klausimai, susiję su PVM lengvatos panaikinimu siuntoms nuo liepos 1 dienos

Birželio 8 d. įvyko Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudarytos Darbo grupės  ir Skubių siuntų gabentojų asociacijos posėdis.

Šios  darbo grupės paskirtis – nagrinėti  muitinės ir verslo pasirengimo liepos 1-ąją taikyti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, kuriomis naikinama PVM lengvata mažaverčių  siuntų iš  trečiųjų šalių prekėms,  įsigyjamoms internetinėse parduotuvėse, problemas, ieškoti jų sprendimo būdų išklausant visų šalių argumentus, kviesti į posėdį verslo atstovus ir muitinės specialistus ekspertinei išvadai pateikti ir pan.

Nors Darbo grupė nuolat susitinka su verslu, šiame posėdyje buvo nuspręsta jos sudėtį papildyti nariais iš Lietuvos pašto, Skubių siuntų gabentojų asociacijos bei skubių siuntų gabenimo įmonių. Pasak verslo atstovų, toks jų tiesioginis įtraukimas sutrumpintų informacijos kelius iki specialistų, kurie įgyvendina su PVM lengvatos panaikinimu susijusį konkretų uždavinį.

Susitikime taip pat buvo nagrinėti klausimai, susiję su verslo ir muitinės informacinių sistemų suderinamumo testavimu, žinutės formato pateikimu siuntos vežėjui, kai siuntos gavėjas nusprendžia ją deklaruoti savarankiškai, nagrinėti dabar galiojančio veiklos tęstinumo plano, kai sutrinka informacinės sistemos, pakeitimo būtinybė ir pagrindiniai keitimo principai, kiti svarbūs ir verslui ir muitinei klausimai.

Verslo atstovai reiškė susirūpinimą dėl, jų manymu, per griežtų Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų ir Muitinės departamento  teisės aktais nustatytų sankcijų už mažareikšmes klaidas, deklaruojant prekes muitinei ir prašė išplėsti sąrašą kriterijų, pagal kuriuos nusižengimai laikomi mažareikšmiais.  Muitinės atstovai teigė, kad prie šio klausimo bus grįžta, ir informavo apie muitinės numatomą galimybę taikyti Tolerancijos laikotarpį siuntų vežėjams ir deklarantams pereinamuoju laikotarpiu.

Posėdyje Muitinės informacinių sistemų vadovas informavo verslą  apie jau praėjusią savaitę paskelbtą kvietimą testuoti verslo ir muitinės informacinių sistemų suderinamumą, paminėjo, kad testavime jau  dalyvauja Lietuvos pašto, Skubių siuntų gabentojų asociacijos nariai, paaiškino, kad užsiregistravus pirmai testavimo fazei, antrajai – funkcionalumo – papildomai registruotis nereikės, kad į ją bus pereita palaipsniui, informavo,  kad struktūrizuotas testavimo grafikas nėra sudaromas, nes testavimo etapų laikas derinamas individualiai, tarkim, atlikus tam tikras informacinės sistemos korekcijas ir pan.

Susitikime buvo aptariami sprendimų būdai, taikytini po liepos 1 dienos dėl deklaracijų pripažinimo negaliojančiomis, dėl galimybių pateikti prekių aprašymą ne vien lietuvių kalba, dėl informacijos apie pokyčius nuo liepos 1 dienos išplėtimo, aptariami kiti, reikalaujantys greitų sprendimų, klausimai. Buvo sutarta, kad prie pateikto prekių aprašymo lietuvių kalba bus galima teikti papildomai išplėstinį prekių aprašymą anglų kalba.

Pažymėtina, kad šiame verslo ir muitinės posėdyje daugeliu klausimų ir problemų buvo rasti sprendimai arba galimi kompromisinių sprendimų variantai. Muitinė ir verslas deda didžiules pastangas tinkamai įgyvendinti ES mastu nuo liepos 1 dienos panaikintą lengvatą mažavertėms, iki 22 eurų vertės, siuntoms, kad ir įtemptu, pereinamuoju laikotarpiu visos siuntos vartotoją pasiektų nevėluodamos.

Informacija atnaujinta 2021-06-09