English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas: nuo sausio 1 d. numatomi pokyčiai dėl prekių kilmės deklaravimo

2021 m. sausio 1 d. numatoma laikinai pradėti taikyti Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Susitarimas), nors galutinis jo tekstas kol kas nėra paskelbtas.

Vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis dėl prekių kilmės nustatymo, importuojamiems JK kilmės produktams lengvatinis importo muito tarifas galės būti taikomas remiantis importuotojo prašymu, kuris gali būti grindžiamas eksportuotojo surašytu pareiškimuapie prekių kilmę (.docx) arba importuotojo žiniomis.

Jei importuotojo prašymas grindžiamas eksportuotojo pareiškimu:

  • pareiškimas apie prekių kilmę surašomas sąskaitoje arba kitame komerciniame dokumente (pvz., pakavimo lape);
  • pareiškimas gali būti surašomas vienai produktų siuntai arba kelioms tapačių produktų siuntoms, importuojamoms per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, nurodant jo pradžios ir pabaigos datą;
  • pareiškime apie prekių kilmę taip pat nurodomas eksportuotojui suteiktas registracijos numeris;
  • pareiškimas gali būti ir nepasirašytas.

Jei importuotojo prašymas grindžiamas importuotojo žiniomis, kad produktas yra JK kilmės:

  • pareiškimo teikti nereikia;
  • importuotojo žinios turi būti pagrįstos iš prekių eksportuotojo gauta informacija/dokumentais, įrodančiais, kad produktas turi eksportuojančios šalies (Jungtinės Karalystės) kilmės statusą ir atitinka kitus susitarimo 2 skyriuje nurodytus reikalavimus. Šią informaciją/dokumentus importuotojas turi turėti prašymo taikyti lengvatinį muito tarifą pateikimo metu;
  • muitinės pareigūnas muitinio įforminimo metu turi teisę prašyti deklaranto pateikti paaiškinimus, patvirtinančius, kad importuojami produktai atitinka Susitarimo nuostatas: 1. importuojamam produktui taikoma kilmės taisyklė arba 2. importuojamų produktų gamybos aprašymas. Jei prašoma informacija nepateikiama, lengvatiniai muitai netaikomi.

Jungtinę Karalystę eksportuojamiems ES kilmės produktams Susitarime nustatytos importo muitų tarifų lengvatos bus taikomos pateikus pareiškimus apie prekių kilmę, surašytus registruotųjų eksportuotojų arba bet kurio eksportuotojo ne didesnėms nei 6 000 eurų vertės siuntoms.

Lietuvoje eksportuotojus registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius. Prašymo formą dėl registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo galima rasti Lietuvos muitinės svetainėje https://lrmuitine.lt/web/guest/verslui/tarifinisreguliavimas/kilme, dalyje „Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)“ pasirenkant nuorodą „Prašymas suteikti REX statusą (valstybių narių eksportuotojams registruoti)“.

Jei eksportuotojui jau yra suteiktas registruotojo eksportuotojo statusas įgyvendinant kitus ES vardu sudarytus lengvatinius susitarimus, kuriuose numatyta, kad lengvatinės kilmės dokumentus išrašo eksportuotojas, registruotas pagal ES įstatymus ir kitus teisės aktus, papildoma registracija nereikalinga. Šiuo atveju eksportuotojas turi informuoti Muitinės departamento Tarifų skyrių apie registracijos duomenų pasikeitimą.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis telefonu 8 800 900 80, skambinant iš užsienio +370 5 261 3027.

Daugiau informacijos dėl prekių kilmės.

Taip pat pateikiame naują gairių dėl JK išstojimo iš ES susitarimo įgyvendinimo redakciją ir informacinį leidinį apie ES ir JK bendradarbiavimo sisutarimą.

Informacija atnaujinta 2020-12-29